1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Resultaten van browser monitoring
  4. W3C-navigatietijden

W3C-navigatietijden

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Houd er rekening mee dat deze functie is gerelateerd aan een vernieuwing van de controleregel Full Page Check. Zie het Knowledge Base-artikel Full Page Check - Wat is nieuw voor meer informatie over de nieuwe functies van dit controleregeltype.

Het World Wide Web Consortium (of kortweg W3C) is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van standaarden voor het world wide web. Als zodanig heeft het een standaard gedefinieerd voor browsers en webapplicaties om timinginformatie te genereren en weer te geven met betrekking tot het laden van webpagina’s. De volledige specificatie van de standaard is te vinden op de W3C website (Copyright © 2012, World Wide Web Consortium).

Uptrends' controleregel Full Page Check (FPC) bevat de optie om een subset van W3C-kengetallen voor navigatietijden weer te geven (plus wat aanvullende informatie zoals Core Web Vitals). Dit artikel geeft u een overzicht van de weergegeven kengetallen en wat ze precies betekenen.

Ter illustratie ziet u in de volgende afbeelding alle timing-gebeurtenissen van de navigatie zoals gedefinieerd door het W3C, op een tijdlijn.

w3c-navigatietijden (Copyright © 2012, World Wide Web Consortium)

Kengetallen

Dit is een overzicht van de W3C-kengetallen voor navigatietijden die u kunt vinden in Uptrends' Full Page Checks.

W3C-navigatietijden in Uptrends

  • Request start: Gelijk aan de requestStart zoals gedefinieerd door W3C. Het is een tijdstempel dat aangeeft wanneer de browser de bron begint op te vragen bij de webserver na de DNS-lookup en de TCP-verbinding.
  • Time to first byte: Gelijk aan het verschil tussen navigationStart en responseStart zoals gedefinieerd door W3C. In het kort: het is de tijd tussen het moment waarop de eerste request van de browser naar de server werd verzonden en het moment waarop de eerste byte van de erop volgende response door de browser werd ontvangen (dit is inclusief alle redirects en SSL/TCP-verbindingen).
  • DOM interactive: Gelijk aan domInteractive zoals gedefinieerd door W3C. Het is een tijdstempel dat aangeeft dat de document-gereedheid op “interactief” is gezet, om aan te geven dat de browser is gestopt met het parseren van de pagina en dat de gebruiker ermee kan beginnen te communiceren. Bronnen zoals scripts, afbeeldingen, stylesheets of frames worden mogelijk nog steeds geladen.
  • DOM completed: Gelijk aan de domComplete zoals gedefinieerd door W3C. Het is een tijdstempel dat aangeeft wanneer het hoofddocument is geparseerd, de DOM volledig is geladen en de pagina-gereedheid is ingesteld op “voltooid”.
  • Load event: Gelijk aan loadEventEnd zoals gedefinieerd door W3C. Het is een tijdstempel dat aangeeft wanneer de laadgebeurtenis van het huidige document is voltooid, inclusief alle afhankelijke bronnen zoals stylesheets en afbeeldingen.

Dashboardrapportage

U kunt alle kengetallen rapporteren op een aangepast dashboard. Voeg gewoon een aangepaste rapporttegel toe van het type Eenvoudige lijst / grafiek. Klik vervolgens op de instellingenknop op de tegel en kies de waarden die u wilt weergeven door hun selectievakjes aan te vinken.

screenshot detail tegelinstellingen

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.