We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

De watervalgrafiek is een visuele weergave van de resultaten van de controleregelcheck met betrekking tot het laden van pagina-elementen. De waterval is onderdeel van de details van de controle.

Bij Full Page Checks (FPC’s) wordt de waterval standaard gegenereerd. Bij transactiecontroleregels kunt u per stap beslissen of u een waterval wilt toevoegen en het KB-artikel Werken met transactiewatervallen bevat meer informatie over hoe u dat doet.

Waar bevindt zich de watervalgrafiek?

Voor zowel FPC’s als transactiecontroleregels bevinden de watervallen zich in de details van de controle, maar de toegang tot deze informatie verschilt enigszins. Voer de hieronder beschreven stappen uit.

Open een FPC-waterval

Om het watervalrapport te openen moet u de details van de controle van de controleregel openen. Volg deze stappen:

  1. Ga naar het dashboard Controleregel log. U kunt er snel komen door “Controleregel log” in de menu-zoekbalk in te voeren.

  2. Open een van de FPC-controleregelchecks door op de rij te klikken.

  3. De controledetails worden geopend, met onderaan het watervalrapport.

Open een waterval van een stap van een transactiecontroleregel

Het watervalrapport bevindt zich in de details van de controle.

  1. Ga naar de Controleregel log en open een transactiecontroleregelcheck.

  2. Onderaan vindt u de Resultaten per stap. Klik op het watervalpictogram screenshot pictogram watervalknop om de details van de waterval te openen.

Voorbeeld watervalgrafiek

Als u de waterval heeft geopend, ziet de grafiek er ongeveer zo uit:

screenshot van watervalgrafiek

Wat wordt weergegeven in de watervalgrafiek?

De watervalgrafiek toont de namen (URL’s) van de pagina-elementen in de eerste kolom, vervolgens de grootte van het pagina-element en de laadtijdmetingen, genomen tijdens de controleregelcheck, voor alle pagina-elementen die werden geladen. De metingen worden chronologisch weergegeven van links naar rechts met één rij voor elk pagina-element. Om een pagina-element te laden zijn een aantal stappen nodig.

De verschillende stappen zijn kleurgecodeerd. De legenda boven de grafiek toont de kleurcodering. Meer informatie over wat elke stap betekent, is te vinden in het KB-artikel Waterval timings.

Onder de watervalgrafiek staat een overzicht van alle timings per request type.

Details in de watervalgrafiek

Voor meer gedetailleerde informatie of achtergrondinformatie over de metingen van de pagina-element kunt u het volgende doen:

  • Hover (zweef) over de metingen voor een element en er verschijnt een pop-up met de details voor dit specifieke element. screenshot waterval timings popup

  • Klik op het + teken naast de naam van het element om de request- en responsedetails te openen. screenshot van request- en responsedetails

Andere opties om de informatie te verfijnen

De kolommen met het pagina-elementnummer (#), de elementnaam (URL) en de elementgrootte (Grootte) kunnen worden aangeklikt om de volledige watervalgrafiek te sorteren op basis van de waarden in die kolommen.

Als u veel elementen op de pagina heeft, kan het nodig zijn om de grafiek te filteren op (een deel van) de naam van het pagina-element. Gebruik het veld Filter om uw term in te vullen waarop u wilt filteren.

De watervalgrafiek exporteren

Het watervalgrafiek kan worden geëxporteerd als een pdf-bestand. Deze pdf’s kunnen worden gebruikt als back-up van uw watervalmetingen. Soms kan een pdf handig zijn om watervaldiagrammen aan derden te tonen zonder dashboards te delen.

Klik op de knop Exporteren als PDF rechts boven de grafiek om een pdf-exemplaar van uw watervalgrafiek te genereren en op te slaan.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.