1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Resultaten van browser monitoring
  4. Browsertypes met extra kengetallen

Browsertypes met extra kengetallen

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

De volgende Full Page Check browsertypes ondersteunen een aantal extra kengetallen en functies:

Functies

Native controles

Voor de ondersteunde browsertypes meet de FPC de performance rechtstreeks in de browser. Hierdoor kan de browser zo natuurlijk mogelijk functionerene.

Ondersteuning en headers voor HTTP2, HTTP3 en QUIC

Naast het HTTP-protocol worden het HTTP2-, HTTP3- en QUIC-protocol ondersteund.

Requests gedaan door een protocol zoals HTTP2, HTTP3 en QUIC zullen andere headers hebben dan bij het HTTP-protocol. Er zijn geen X-Uptrends headers, zoals X-Uptrends-PortInfo en X-Blocked-By-Uptrends.

Inhoud match

Alleen het eindresultaat wordt beoordeeld bij het matchen van HTML-inhoud. Inhoud die tijdens een redirect wordt weergegeven, activeert geen inhoud match.

URL-blokkeren

Bij het navigeren naar een site zal de navigatie slagen, zelfs als de URL van die site in de lijst met geblokkeerde URL’s staat. Een FPC van browsertypes met extra kengetallen blokkeert de navigatie niet. Andere elementen waar de site naar verwijst, zoals afbeeldingen, worden echter geblokkeerd.

Gecachete elementen

Omdat Uptrends performance-informatie uit de browser haalt, kunnen gecachete elementen worden weergegeven. Het is mogelijk om ze desgewenst te filteren.

DNS bypass

U kunt kiezen om een DNS bypass toe te voegen. Een Full Page Check laadt uw pagina met een echte browser, downloadt elk element en geeft vervolgens een watervalgrafiek weer om die elementen te inspecteren. De DNS bypass zorgt ervoor dat de webpagina wordt omgezet in een domeinnaam of IP-adres dat u heeft opgegeven.

Kengetallen

Meettechnieken

De resultaten (timings en totaal aantal bytes) in een browsertype met extra kengetallen versus andere browsertypes zijn verschillend.

De FPC (browsertypes met extra kengetallen) ondersteunt nieuwe protocollen zoals HTTP2 en HTTP3, en is nauw geïntegreerd met de browser. Hierdoor kan de gegenereerde waterval verschillen van die van een FPC met een ander browsertype. U kunt verwachten dat er meer gelijktijdige requests worden weergegeven, die sneller worden overgebracht. Omdat de meting sneller of langzamer kan zijn, kan het totale aantal bytes ook verschillen, omdat Uptrends een andere hoeveelheid achtergrondactiviteit vastlegt na het laden van de pagina (bijvoorbeeld een video die wordt geladen of een JavaScript- serviceworker die achtergrondtaken uitvoert).

Core Web Vitals

Core Web Vitals zijn standaard kengetallen van Google die worden gebruikt om de performance van uw website te begrijpen. Uptrends meet deze kengetallen en rapporteert ze in de controleresultaten. U kunt de resultaten op een dashboard weergeven met een aangepaste rapporttegel van het type Eenvoudige lijst/grafiek en kiezen uit de lijst met Core Web Vitals-data.

Die metingen kunnen afwijken van wat wordt gemeten met de Lighthouse-tool. De Lighthouse-tool van Google gebruikt een andere meettechniek dan Uptrends. Wij gebruiken een browser die een website bezoekt zoals een normale gebruiker dat zou doen. De Lighthouse-tool voert eerst een warming-up uit en bezoekt vervolgens de site meerdere keren om een gemiddelde te bepalen. De Lighthouse-tool activeert ook niet bepaalde gebruikersinvoerchecks, die onze meettechniek en normale gebruikers doen. Het simuleert ook een tragere verbinding met bandbreedtebegrenzing. Daarom kunnen de door Lighthouse gerapporteerde Core Web Vitals afwijken van metingen van Uptrends.

Ga naar het artikel over Core Web Vitals voor meer informatie over deze kengetallen.

W3C-kengetallen

Het Word Wide Web Consortium (W3C) heeft een reeks navigatietijden gedefinieerd die essentieel zijn voor het laden van een webpagina. Uptrends heeft een aantal van die timings overgenomen om te meten en weer te geven in rapporten. U kunt de resultaten op een dashboard weergeven met een aangepaste rapporttegel van het type Eenvoudige lijst/grafiek en kiezen uit de lijst met W3C-navigatietijdendata.

Bekijk het Knowledge Base-artikel W3C-navigatietijden voor meer informatie over de geïmplementeerde navigatietijden.

W3C total time of Total time?

De browsertypes met extra kengetallen bieden de mogelijkheid om de totale tijd te meten als de W3C load event, in plaats van een eerdere manier om de totale tijd te meten door te wachten op een inactieve periode van netwerkactiviteit. De W3C load event wordt uitgebreider beschreven op deze Engelstalige website: https://www.w3.org/TR/navigation-timing/#dom-performancetiming-loadend

Om uw keuze te maken gaat u naar het tabblad Extra van de controlergelinstellingen. Selecteer in het gedeelte Meting een van de opties bij Laadtijd baseren op:

screenshot of total time measurement

Tijdlijn screenshots

De tijdlijn van screenshots (ook bekend als filmstrip) bevat een aantal screenshots die zijn gemaakt terwijl de gemonitorde webpagina wordt geladen. De tijdlijn wordt boven de waterval weergegeven in de details van de controle:

screenshot of filmstrip in check details

Data-URL’s in waterval

Elementen die zijn ingesloten in het HTML-document, zoals data-URL’s, of die afkomstig zijn van JavaScript, zoals Blob-URL’s, worden ook weergegeven in de waterval. U kunt indien nodig een filter toepassen.

TLS-informatie

In de waterval van de details van de controle vindt u TLS-informatie voor elk element. U kunt de details van de waterval openen door op het plusteken naast het element te klikken:

screenshot of TLS info in waterfall

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.