1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Controleregel instellingen
  4. Laadlimiet-instellingen, alerts en waarschuwingens

Laadlimiet-instellingen, alerts en waarschuwingen

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Wanneer u uw controleregels configureert, hebt u de mogelijkheid laadtijdlimieten in te stellen op het tabblad Foutcondities van het scherm Nieuwe controleregel. Een laadlimiet is de hoeveelheid tijd die de controle duurt van eerste request tot de controle is voltooid. U hebt twee verschillende opties.

Laadlimiet 1: Gebruik deze instelling om de tijd in milliseconden in te stellen waarbij de laadtijdduur een probleem kan worden.

Laadlimiet 2: Gebruik deze instelling om de tijd in milliseconden in te stellen waarbij de laadtijdduur kritiek wordt.

Alerting gebaseerd op laadtijd

Hoewel Uptrends altijd rapporteert op laadtijdwaarden (zie hieronder), zal Uptrends geen alert versturen wanneer wordt geconstateerd dat de laadlimieten worden overschreden, tenzij u het selectievakje bij de laadlimieten aanvinkt.

Ongeacht of u het vakje voor alerting op laadlimieten hebt aangevinkt, verschijnen waarschuwingen in het dashboard Controleregelstatus. Als Laadlimiet 1 wordt overschreden, wordt de waarde geel weergegeven in de logs, en wanneer Laadlimiet 2 wordt overschreden wordt de laadtijd rood weergegeven in de logs.

U ziet in de controleregel log hierboven dat bij twee controleregels de totale tijd wordt weergegeven in geel en rood, maar de foutindicatie aan de linkerkant is nog steeds groen, wat betekent dat de testen geslaagd waren. Dit is het resultaat als de vakjes bij de laadlimieten niet zijn aangevinkt bij het configureren van de controleregel. Als de vakjes wel waren aangevinkt, dan zou de indicatie links rood zijn en zou Uptrends een alert hebben verstuurd.

Opmerking: Uptrends baseert Laadtijdlimieten op de hoeveelheid tijd die de test duurt van eerste request tot de test is voltooid. Deze tijd verschilt afhankelijk van het type controleregel. De laadtijd van een basiscontrole verschilt erg van de laadtijd van een echte browser check voor dezelfde URL. Lees meer over het verschil tussen basiscontroles en echte browser checks.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.