1. Support
 2. Knowledge Base
 3. SLA
 4. Instellen van SLA monitoring

Instellen van SLA monitoring

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Wat is een SLA?

Een SLA (of Service Level Agreement ) is een contract tussen aanbieders van een dienst en zijn gebruikers, waarin het minimumniveau van aanvaardbare geleverde service wordt uiteengezet. Als u bijvoorbeeld een website wilt hosten bij een webhostingprovider, zal het webhostingbedrijf u vaak laten weten dat zij een bepaald uptimepercentage garanderen als onderdeel van hun SLA. Met Uptrends kunt u uw SLA met een website-, server- of webapplicatieprovider monitoren, of een SLA die u uw klanten aanbiedt.

Opmerking: de functie SLA monitoring is alleen beschikbaar in de versies Business en Enterprise.

SLA-definities

Door een SLA-definitie te creëren, kunt u dezelfde minimale vereisten configureren die zijn bepaald door uw aanbieder en deze monitoren met uw dashboards SLA-overzicht. Als de site of service niet voldoet aan de minimale eisen, wordt dit rood weergegeven in het rapport SLA-overzicht. Meer informatie over het rapport SLA-overzicht vindt u in dit artikel.

De verschillende elementen van een SLA-definitie van Uptrends zijn:

 • Uptime foutpercentage – Zijn de SLA-uptimeresultaten lager dan deze grenswaarde, dan voldoen die niet aan het SLA-doel: deze veroorzaken een rode fout in de SLA-rapporten. Waarden hoger dan deze grenswaarde (maar lager dan het gewenste uptimepercentage) veroorzaken waarschuwingen in de SLA-rapportage.
 • Gewenst uptimepercentage – SLA-uptimeresultaten met deze waarde (of hoger) zijn goed, zij voldoen aan het SLA-doel. Waarden tussen deze grenswaarde en het uptime foutpercentage veroorzaken een gele waarschuwing in de SLA-rapporten.
 • Paginalaadtijd – De maximale laadtijd zoals overeengekomen in de SLA.
 • Operator responstijd – De hoeveelheid tijd tussen een Uptrends-alert en het tijdstip waarop een operator inlogt bij Uptrends en de alert bevestigt in het dashboard Alertstatus om aan te geven dat zij actief aan het probleem werken.

We noemen deze elementen SLA-drempels. Uw SLA kan alleen uptime bevatten of een van de andere SLA-drempels.

Opmerking: ziet u in uw SLA-overzicht streepjes en nullen in plaats van data, dan hebben uw tegel-/dashboardinstellingen een conflict in de data veroorzaakt, wat resulteert in ongeldige data. Lees meer.

Hoe stel ik een SLA-definitie in?

Om een SLA te definiëren doet u het volgende:

 1. Klik op de + knop in het SLA-menu in de Uptrends-applicatie.
 2. Geef uw definitie een beschrijvende naam.
 3. Stel het uptime foutpercentage in in het geelomrande vak in het veld Uptime. Uptimeresultaten onder deze waarde worden rood weergegeven in de rapporten SLA-overzicht.
 4. Stel in het groenomrande vak in het veld Uptime het percentage in waar de uptime een punt van zorg wordt voor SLA-naleving. Uptimeresultaten tussen dit percentage en het uptime foutpercentage worden geel weergegeven in de rapporten SLA-overzicht.
 5. Pas de Paginalaadtijd en/of Operator responstijd aan indien uw SLA dit vereist.
 6. Klik op de knop Opslaan of ga naar het tabblad Tijdschema en lees verder.

Wat is een SLA-tijdschema?

Is uw SLA niet 24/7 actief (als die bijvoorbeeld alleen reguliere kantoortijden dekt of als u gepland onderhoud hebt), dan kunt u een SLA-tijdschema toevoegen. Met SLA-tijdschema’s kunt u specificeren op welke tijden uw SLA actief is. Downtime, verhoogde laadtijden of fouten buiten deze tijden worden niet meegenomen in de SLA-rapportage. U kunt uw SLA-tijdschema configureren op het tabblad Tijdschema. Er zijn twee soorten planning:

Tijdschema

U kunt voor elk uur van elke dag van de week aangeven of deze SLA actief moet zijn. Blauwe vierkanten geven aan dat de SLA op dat moment actief is, witte vierkanten geven een inactief tijdslot aan. Klik op een vierkant om te schakelen tussen actief en inactief, of klik op de kolommen en rijen in het tijdraster om een heel tijdslot in of uit te schakelen.

Uitsluitingsperiodes

Als u niet-routinematig geplande downtime hebt, kunt u tijd uitsluiten op basis van specifieke kalenderdagen en tijden.

Om dergelijke periodes uit te sluiten van de SLA-berekeningen doet u het volgende:

 1. Klik op de knop Nieuwe uitsluitingsperiode toevoegen.
 2. Geef de uitsluiting een beschrijvende naam.
 3. Selecteer de startdatum en -tijd in de velden Van.
 4. Selecteer de einddatum en -tijd in de velden Tot.
 5. Klik op Instellen.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.