1. Support
 2. Knowledge Base
 3. Synthetic monitoring
 4. Controleregelinstellingen
 5. Foutcondities - Pagina-inhoud

Foutcondities - Pagina-inhoud

Uw websites en webapplicaties monitoren op uptime en performance kan lastig zijn, omdat er momenten zijn dat een pagina slechts gedeeltelijk laadt en u dat misschien niet opmerkt. Dit is op te lossen door een regel voor inhoudmatch in te stellen.

Opmerking: Dit artikel beschrijft inhoudmatching voor de controleregeltypes Full Page Check, HTTP(S) en Webservice HTTP(S).

Inhoudcontroles voor transactiecontroleregels zijn ook mogelijk (en aanbevolen). Zie het artikel Inhoudcontroles.

Ook kunnen Multi-step API-controleregels wat van de inhoud controleren. Dit wordt bereikt met assertions die responsinhoud binnen een stap controleren.

Wat is een inhoudmatch?

Een inhoudmatch is een manier om te controleren of een pagina up of down is. Dit doet u door een stukje geladen inhoud te matchen met een referentiepunt dat is geconfigureerd binnen uw controleregelinstellingen.

 • Als een controleregel die de pagina controleert de inhoud vindt, wordt er geen fout gerapporteerd.
 • Als een controleregel die de pagina controleert de inhoud niet kan vinden, wordt er een fout gerapporteerd.

Welke types inhoudmatching zijn mogelijk?

Gewone inhoudmatch

Dit type werkt voor HTTP(S)-, Webservices HTTP(S)- en Full Page Check-controleregels.

Een inhoudmatch kan worden ingesteld met behulp van reguliere expressies. Een reguliere expressie (afgekort regex of regexp) is een speciale tekenreeks voor het beschrijven van een zoekpatroon.

 • Controleren op slechts één woord: welcome
 • Regex voor meerdere woorden/zinnen (moet in deze specifieke volgorde): product.*order (d.w.z. product EN order moeten voorkomen)
 • Inverteer de gehele voorwaarde door te beginnen met een uitroepteken om te testen of het woord niet aanwezig is:
  !error (d.w.z. het woord error mag niet voorkomen)
  !error|sorry (d.w.z. NIET (error OF sorry))

Geavanceerde inhoudmatch

Dit werkt voor HTTP(S)- en Webservices HTTP(S)-controleregels.

Geavanceerde inhoudmatch-waarden worden opgeslagen als JSON-data.

[
 {
  "Pattern": "PhraseA",
  "IsPositive": true
 },
 { 
  "Pattern": "PhraseB", 
  "IsPositive": false 
 }
]

Voorbeeld: Datums controleren

[
{
 "Pattern": "some content before the timestamp value (?<hour>\\d\\d):(?<minute>\\d\\d)",
 "IsPositive": true,
 "DateTime": { 
  "OffsetUTC": 60, 
  "MaxDifference": 5 
 } 
} 
]

Bij datetime checking moeten er benoemde groepen in de regex voorkomen, aangegeven door <year>, <month>, <day>, <hour>, <minute>, <second>.

Elk van deze waarden die uit de inhoud kunnen worden geëxtraheerd, zullen worden samengevoegd met de huidige servertijd en vervolgens geëvalueerd in termen van UTC.

OffsetUTC is het aantal minuten dat wordt afgetrokken om die te vergelijken met servertijd in UTC.

Voorbeeld: Als de webpagina een tijdstempel in UTC+1 bevat, is de offset 60. Als de webpagina een tijdstempel in EST (UTC-5) bevat, is de offset -300.

MaxDifference is het maximale verschil in minuten dat is toegestaan. Dit betekent dat er een error optreedt wanneer dit maximum wordt overschreden. Voorbeeld: als het nu 10:06 is en de inhoud bevat 10:00, zal er een fout optreden als MaxDifference 5 is of minder.

Waar u een inhoudmatch configureert

Om een inhoudmatch te configureren moet u een foutconditie van het type Pagina-inhoud controleren toevoegen:

 1. Ga naar Monitoring > Controleregels beheren.
 2. Selecteer de controleregel waaraan u een inhoudmatch wilt toevoegen.
 3. Navigeer naar het tabblad Foutcondities.
 4. Voer uw inhoudmatch-informatie in in de categorie Pagina-inhoud controleren.
 5. Klik op de knop Opslaan.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.