Voorwaarden / Privacybeleid

Uptrends Privacybeleid

Om uw privacy te beschermen heeft Uptrends BV beleid ingevoerd dat erop gericht is u informatie en controle te verschaffen. Uptrends BV (“Uptrends”) zet zich in om uw privacy te beschermen. We hebben dit Privacybeleid opgesteld om u te informeren over onze procedures met betrekking tot de Applicatie- en Persoonsgegevens (elk zoals hieronder gedefinieerd) die we van de gebruikers van onze website (www.uptrends.nl) verzamelen, de Uptrends producten (de “Producten”) of gerelateerde diensten. Dit Privacybeleid is opgenomen in en wordt beschouwd als onderdeel van de Uptrends Dienstverleningsvoorwaarden, die te vinden zijn op https://www.uptrends.nl/terms.

Toestemming van de Gebruiker

Door Applicatie- of Persoonsgegevens via onze website, Producten of gerelateerde diensten te verstrekken of ter beschikking te stellen, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw Applicatie- en Persoonsgegevens conform dit Privacybeleid. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het land waar ze verzameld zijn en in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland, waar de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens minder streng kan zijn dan de wetgeving in uw land.

Gegevens die we over u verzamelen

Een opmerking over kinderen

Persoonsgegevens van bezoekers onder de 13 jaar worden niet met opzet verzameld.

Soorten gegevens die we verzamelen.

Uptrends verzamelt uw Persoonsgegevens en Anonieme Gegevens als u onze website bezoekt, als u ons gegevens of berichten stuurt en/of als u onze Producten downloadt en gebruikt. “Persoonsgegevens” zijn gegevens aan de hand waarvan iemand u kan identificeren of contact met u kan opnemen, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, postcode en e-mailadres. “Anonieme Gegevens” zijn gegevens over u die niet verbonden of gekoppeld zijn aan uw Persoonsgegevens (maar omvatten niet Applicatiegegevens, die later in dit Privacybeleid worden behandeld); individuele personen kunnen niet worden geïdentificeerd met behulp van Anonieme Gegevens. We verzamelen Persoonsgegevens en Anonieme Gegevens zoals hieronder beschreven.

Persoonsgegevens die u ons verstrekt

We verzamelen Persoonsgegevens over u, zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, telefoonnummer, postcode, e-mail, beroepstitel, bedrijfsnaam en uw wachtwoord als u Producten koopt, zich registreert om informatie te ontvangen of een bericht plaatst op onze blog. Daarnaast verzamelen wij (of onze externe creditcardmaatschappij of betalingsverwerker namens ons) Persoonsgegevens waaronder uw creditcardnummer of accountgegevens als u Producten of diensten op onze website koopt. We bewaren ook gegevens voor u, zoals bijvoorbeeld de Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven en eventuele correspondentie of blogberichten. Als u ons feedback geeft of contact met ons opneemt via e-mail (bijvoorbeeld in reactie op een vacature op onze website), verzamelen we uw naam en e-mailadres, alsook de overige inhoud van de e-mail om u een antwoord te kunnen sturen, en alle verdere informatie die u ons verstrekt, zoals bijvoorbeeld een cv. Als u deelneemt aan een van onze onderzoeken, kunnen we aanvullende profielgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres verzamelen. Als u berichten op onze blog plaatst, wordt de informatie in uw bericht opgeslagen op onze servers en andere gebruikers kunnen deze informatie zien. Voor een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens van onze blog of ons communityforum kunt u contact met ons opnemen via https://www.uptrends.nl/contact. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens mogelijk niet verwijderen; we zullen u dan laten weten dat we uw gegevens niet kunnen verwijderen en waarom we dat niet kunnen. We verzamelen ook andere soorten Persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt, zoals besturingssysteem en versie, informatie over uw applicatie en gebruiksomgeving en overige informatie die wordt gevraagd als u contact met ons opneemt via e-mail met betrekking tot ondersteuning voor de Producten. We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen op andere plaatsen op onze Website waar wordt vermeld dat Persoonsgegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens die door middel van technologie worden verzameld

Om onze website, Producten en gerelateerde diensten bruikbaarder voor u te maken, verzamelen onze servers (die door een externe dienstverlener gehost kunnen worden) Persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld browsertype, besturingssysteem, IP-adres (een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend als u internet gebruikt en dat per internetsessie kan verschillen), domeinnaam en/of datum en tijdstip van uw bezoek. We kunnen ook Cookies (zoals hieronder gedefinieerd) en navigatiegegevens zoals URL's gebruiken om informatie te verzamelen over de datum en het tijdstip van uw bezoek en de oplossingen en informatie waar u naar heeft gezocht en welke daarvan u hebt bekeken. Zoals de meeste internetdiensten verzamelen we deze Persoonsgegevens automatisch en slaan we ze op in logbestanden telkens als u onze website bezoekt of toegang heeft tot uw account op ons netwerk.

“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer stuurt terwijl u een website aan het bekijken bent. We koppelen de informatie die we in cookies opslaan aan de persoonlijk identificeerbare gegevens die u verstrekt tijdens uw bezoek aan onze site. We kunnen gebruik maken van Sessiecookies (die verlopen zodra u uw internetbrowser sluit) en Permanente Cookies (die op uw computer blijven staan tot u ze verwijdert) om u een persoonlijkere en interactievere beleving op onze website te geven. Permanente Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het helpbestand van de internetbrowser op te volgen. Als u ervoor kiest om de Cookies uit te schakelen, werken sommige delen van onze website mogelijk niet naar behoren.

Het gebruik van cookies door onze [partners, gelieerde ondernemingen, 'tracking utility'-partner, dienstverleners] valt niet onder onze privacyverklaring. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Onze [partners, gelieerde ondernemingen, 'tracking utility'-partner, dienstverleners] gebruiken sessie-ID cookies voor verbetering van de belevingskwaliteit bij contact met onze website, Producten en gerelateerde diensten.

We gebruiken 'local shared objects', ook wel Flash-cookies genoemd, om u videocontent aan te bieden. Derden met wie we samenwerken om onze site van deze functionaliteiten te voorzien, gebruiken Flash-cookies om gegevens te verzamelen en op te slaan.

Flash-cookies verschillen van browsercookies in hoeveelheid, soort en de manier waarop gegevens worden opgeslagen. Tools voor cookiebeheer van uw browser verwijderen geen Flash-cookies.

Persoonsgegevens die door Derden worden verzameld

We kunnen ook persoonlijke informatie over u ontvangen van andere bronnen zoals telefoon of fax, van bedrijven die onze Producten leveren via een co-branded of private-labelled website, bedrijven die hun producten en/of diensten op onze website aanbieden of bedrijven die diensten (zoals betalingsverwerking) leveren in verband met onze website (“Partnerbedrijven”). Onze Partnerbedrijven kunnen aan ons Persoonsgegevens verstrekken zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mail- en postadres, om ons te helpen het account aan te maken of bestellingen uit te voeren.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in dit Privacybeleid, verzamelt alleen Uptrends Persoonsgegevens via onze website, Producten of de uitsluitend door Uptrends geleverde gerelateerde diensten. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op het gebruik en de bekendmaking van Persoonsgegevens die we verzamelen tijdens uw gebruik van onze website, Producten of gerelateerde diensten.

De aanwezigheid van links naar andere websites of locaties is er slechts voor uw gemak en houdt niet in dat we dergelijke websites, locaties of de content ervan goedkeuren. Als u op een dergelijke link klikt, verlaat u onze site en gaat u naar een andere site. Tijdens dit proces kan een derde Persoonsgegevens of Anonieme Gegevens van u verzamelen.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze externe websites en de content ervan; evenmin worden ze door ons beoordeeld. Houd er rekening mee dat de voorwaarden van dit Privacybeleid niet van toepassing zijn op deze externe websites en de content ervan en ook niet op het verzamelen van gegevens na het klikken op een link naar de website van een derde. We adviseren u de privacyverklaringen van Websites die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden over het algemeen gebruikt om te reageren op uw verzoeken of om u beter van dienst te kunnen zijn. Uptrends gebruikt uw Persoonsgegevens om: het aanmaken en beveiligen van uw account op ons netwerk te faciliteren; u als gebruiker in ons systeem te identificeren; beter beheer van onze website, Producten en gerelateerde diensten te bieden; de belevingskwaliteit bij contact met onze website, Producten en gerelateerde diensten te verbeteren; u een welkomstmail te sturen om het e-mailadres te verifiëren dat bij de aanmaak van uw account werd opgegeven; u administratieve e-mailberichten te sturen, zoals bijvoorbeeld adviezen over beveiliging of ondersteuning en onderhoud; te reageren op uw vragen over loopbaanmogelijkheden of andere verzoeken; u gedrukte of electronische nieuwsbrieven of enquêtes te sturen; u van upgrades en speciale aanbiedingen met betrekking tot onze Producten en gerelateerde diensten te voorzien en marketingberichten te sturen als u aangeeft die van ons te willen ontvangen; u van tijd tot tijd te bellen als onderdeel van aanvullende bescherming tegen fraude en om feedback te vragen.

We kunnen Anonieme Gegevensbestanden uit Persoonlijke Gegevens creëren door informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam) daaruit weg te laten. We gebruiken deze Anonieme Gegevensbestanden om verzoeken en gebruikspatronen te analyseren zodat we de inhoud van onze Producten en diensten kunnen verrijken en de sitenavigatie kunnen verbeteren. Uptrends behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Anonieme Gegevens te gebruiken voor andere doeleinden en bekend te maken aan derden.

Als u ons feedback geeft over onze Producten of gerelateerde diensten, kunnen we deze feedback voor elk doel gebruiken mits we dergelijke feedback niet in verband brengen met uw Applicatie- of uw Persoonsgegevens. Uptrends verzamelt de in dergelijke berichten vervatte gegevens en behandelt de Applicatie- en Persoonsgegevens in die berichten conform dit Privacybeleid.

Bekendmaking van uw Persoonsgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens met derden delen om technische ondersteuning of specifieke diensten te bieden, zoals bijvoorbeeld het hosten van uw applicaties, communicatie via 'live chat software' of betalingsverwerking van aankopen.

Ongeacht de keuzes die u maakt met betrekking tot uw Persoonsgegevens (zoals hieronder beschreven), kan Uptrends uw Persoonsgegevens bekendmaken als Uptrends in goed vertrouwen van mening is dat die bekendmaking noodzakelijk is om (a) zich aan relevante wetgeving te houden of te reageren op dagvaardingen of bevelschriften die naar Uptrends zijn gestuurd; of (b) de rechten of eigendommen van Uptrends of gebruikers van de Producten of gerelateerde diensten te beschermen of te verdedigen.

Indien Uptrends betrokken is bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van de activa, wordt u via e-mail en/of een opvallend bericht op onze Website op de hoogte gebracht van een eventuele verandering van eigenaarschap of het gebruik van uw persoonsgegevens, alsook van eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Tenzij anders vermeld in dit beleid, verkopen, verhandelen, delen of verhuren we uit onze diensten verzamelde Persoonsgegevens aan derden op geen andere manier dan is beschreven in dit beleid. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor het delen van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid.

Mobiele applicatie

Als u onze Uptrends mobiele app gebruikt, vragen we niet om en hebben we geen toegang tot een specifieke locatie en ook traceren we die niet op basis van informatie van uw mobiele apparaat telkens als u onze mobiele apps of diensten downloadt of gebruikt. We sturen pushberichten om u te attenderen op nieuwe Uptrends-activiteiten. Als u geen pushberichten meer wenst te ontvangen, kunt u deze functie uitschakelen op uw apparaat.

Uw keuzes met betrekking tot uw Persoonsgegevens

We bieden u keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw Persoonsgegevens. We sturen u regelematig gratis nieuwsbrieven en e-mails om het gebruik van onze site of de aankoop van onze Producten of diensten te promoten. Als u nieuwsbrieven of promotionele berichten van ons ontvangt, kunt u aangeven dat u geen berichten meer van ons wilt ontvangen en heeft u de mogelijkheid om u af te melden; volg hiervoor de in de e-mail vermelde aanwijzingen om u uit te schrijven of neem contact met ons op (zie contactgegevens hieronder). Als u besluit niet langer mailings te willen ontvangen, kunnen we uw e-mailadres delen met derden om ervoor te zorgen dat u ook van derden niet langer berichten ontvangt. Ongeacht de e-mailvoorkeuren die u heeft aangegeven, kunnen we u kennisgevingen sturen over eventuele wijzigingen in onze Dienstverleningsvoorwaarden of ons Privacybeleid.

U kunt de Persoonsgegevens in uw account wijzigen door uw profiel op het registratiegedeelte van onze website te bewerken of door ons een e-mail te sturen op het hieronder vermelde e-mailadres. U kunt een verzoek om verwijdering van uw accountgegevens indienen door ons een e-mail te sturen via https://www.uptrends.nl/contact maar houd er rekening mee dat we (wettelijk of anderszins) verplicht kunnen zijn deze gegevens te bewaren en ze niet te verwijderen (of ze een gedurende een bepaalde periode te bewaren, in welk geval we uw verwijderingsverzoek pas zullen inwilligen nadat we aan dergelijke eisen hebben voldaan). We reageren binnen 30 dagen op toegang tot Persoonsgegevens.** (op verzoeken om toegang tot...?) Indien we accountgegevens verwijderen, worden deze verwijderd uit de actieve database maar blijven ze mogelijk bewaard in onze archieven. Verder bewaren we uw gegevens zo lang uw account actief is of om u diensten te kunnen verlenen, alsook voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen te beslechten en nakoming van overeenkomsten af te dwingen.

Reclame

We werken samen met een extern advertentienetwerk om advertenties op onze websites te tonen of onze advertenties op andere sites te beheren. Dit advertentienetwerk gebruikt cookies en webbeacons om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze en andere Websites en doelgerichte advertenties op basis van uw interesses aan te bieden.

Referenties

Op onze website publiceren we referenties van klanten die persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten. We vragen via e-mail toestemming aan de klant om zijn naam bij de referentie te vermelden voordat we de referentie publiceren. Als u wilt dat uw referentie verwijderd wordt, neem dan contact met ons op via https://www.uptrends.nl/contact.

Social media-functionaliteiten en widgets

Onze website bevat social media-functionaliteiten, zoals de Facebook 'Leuk'-knop en widgets, zoals de 'Delen'-knop of interactieve miniprogramma's die op onze site draaien. Deze functionaliteiten kunnen gegevens verzamelen, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres of welke pagina u bezoekt op onze website, en een cookie plaatsen om de functionaliteit naar behoren te laten werken. Social media-functionaliteiten en widgets worden door derden of rechtstreeks op onze website gehost. Op uw interacties met deze functonaliteiten is het privacybeleid van het bedrijf dat de functionaliteit levert van toepassing.

Informatie over Gegevens die voor onze Klanten worden verzameld

Uptrends verwerkt informatie onder regie van de Klanten van Uptrends en heeft geen directe relatie met de personen wier persoonsgegevens worden verwerkt. Uptrends werkt met deze Klanten samen om ze te helpen hun klanten op de hoogte te stellen van het doel waarvoor persoonsgegevens zijn verzameld.

We verzamelen van onze Klanten persoonlijk identificeerbare gegevens zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, postcode, e-mailadres, beroepstitel, bedrijfsnaam en wachtwoord.

We gebruiken deze gegevens om te reageren op uw verzoeken of om u beter van dienst te kunnen zijn. Uptrends gebruikt uw Persoonsgegevens om: het aanmaken en beveiligen van uw account op ons netwerk te faciliteren; u als gebruiker in ons systeem te identificeren; beter beheer van onze website, Producten en gerelateerde diensten te bieden; de belevingskwaliteit bij contact met onze website, Producten en gerelateerde diensten te verbeteren; u een welkomste-mail te sturen om het e-mailadres te verifiëren dat bij de aanmaak van uw account werd opgegeven; u administratieve e-mailberichten te sturen, zoals bijvoorbeeld adviezen over beveiliging of ondersteuning en onderhoud; te reageren op uw vragen over loopbaanmogelijkheden of andere verzoeken; u gedrukte of electronische nieuwsbrieven of enquêtes te sturen; u van upgrades en speciale aanbiedingen met betrekking tot onze Producten en gerelateerde diensten te voorzien en marketingberichten te sturen als u aangeeft die van ons te willen ontvangen; u van tijd tot tijd te bellen als onderdeel van aanvullende bescherming tegen fraude en om feedback te vragen.

Uptrends verzamelt gegevens onder regie van de Klanten van Uptrends en heeft geen directe relatie met de personen wier persoonsgegevens worden verwerkt. Uptrends werkt met deze Klanten samen om ze te helpen hun klanten op de hoogte te stellen van het doel waarvoor persoonsgegevens zijn verzameld.

Keuze

We verzamelen gegevens voor onze Klanten; als u een klant van een van onze Klanten bent en niet meer benaderd wilt worden door een van onze Klanten, neem dan rechtstreeks contact op met de desbetreffende Klant. Als u een Klant bent en uw account wilt bijwerken, stuur ons dan een e-mail via https://www.uptrends.nl/contact.

Toegang tot Gegevens die door onze Klanten worden beheerd

Uptrends heeft geen directe relatie met de personen wier persoonsgegevens worden verwerkt en slaat ook geen aan de Klant geleverde gegevens op. Een persoon die toegang tot de gegevens wenst of onjuiste gegevens wenst te corrigeren, aan te passen of te verwijderen, dient zijn verzoek te richten aan de Klant van Uptrend (de gegevensbeheerder). Indien de Klant Uptrends verzoekt de gegevens te verwijderen, reageren we binnen 30 werkdagen op dit verzoek.

Soorten Applicatiegegevens die we verzamelen.

Uptrends verzamelt Applicatiegegevens als onze Producten worden gebruikt in uw applicaties. “Applicatiegegevens” zijn gegevens over de prestaties van uw applicatie, systeemgegevens (zoals versiegegevens, namen van plug-ins, etc.) over de omgeving waarin uw applicatie functioneert, gegevens over de transacties in uw applicatie (“Transactiegegevens”), stack traces en broncodefragmenten voor bepaalde soorten fouten, en andere soortgelijke aan uw applicatie gerelateerde gegevens.

Gebruik van uw Applicatiegevens

Applicatiegegevens die we verzamelen worden voornamelijk gebruikt om informatie over applicatieprestaties aan de accountgebruiker te tonen. Ze worden ook gebruikt door Uptrends medewerkers om eventuele vragen van klanten over hun account te beantwoorden en om onze producten te ontwikkelen en te verbeteren. Uptrends kan ook Applicatiegegevens van meerdere accounts verzamelen en deze gebruiken om sectorspecifieke benchmarks of vergelijkende cijfers over applicatieprestaties te creëren en te publiceren. Door Uptrends verzamelde individuele Transactiegegevens worden standaard afgeschermd. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de configuratie van Uptrend producten te wijzigen, zodat individuele Transactiegegevens niet worden afgeschermd. U hebt ook de mogelijkheid om het verzamelen van bepaalde soorten Applicatiegegevens door onze Producten en diensten uit te schakelen; hiertoe volgt u de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van het betreffende Product of de betreffende dienst.

Bekendmaking van uw Applicatiegegevens

We kunnen uw Applicatiegegevens met derden delen om technische ondersteuning of specifieke diensten te bieden, zoals bijvoorbeeld het hosten van uw applicaties.

We kunnen overeenkomsten aangaan met Partnerbedrijven zoals bijvoorbeeld hostingbedrijven en andere dienstverleners. Een Partnerbedrijf wenst mogelijk toegang te verkrijgen tot Applicatiegegevens die we van de klanten van dat bedrijf hebben verzameld. Dit kan tot gevolg hebben dat we uw Applicatiegegevens op vertrouwelijke basis aan een Partnerbedrijf verstrekken om het Partnerbedrijf in staat te stellen klantenondersteuning te bieden. Omdat we geen controle hebben over het privacybeleid van onze Partnerbedrijven, adviseren we u om hun privacybeleid te lezen en te begrijpen.

Uptrends kan uw Applicatiegegevens bekendmaken als Uptrends in goed vertrouwen van mening is dat die bekendmaking noodzakelijk is om (a) zich aan relevante wetgeving te houden of te reageren op dagvaardingen of bevelschriften die naar Uptrends zijn gestuurd; of (b) de rechten of eigendommen van Uptrends of gebruikers van de Producten of gerelateerde diensten te beschermen of te verdedigen.

Indien een ander bedrijf ons bedrijf of onze activa overneemt, zal dat bedrijf over de door ons en dat bedrijf verzamelde Applicatiegegevens beschikken en de rechten en verplichtingen met betrekking tot uw Applicatiegegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid op zich nemen.

Tenzij anders vermeld in dit beleid, maken we uit onze diensten verzamelde Applicatiegegevens niet bekend aan derden zonder uw toestemming. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor het delen van uw Applicatiegegevens zoals beschreven in dit beleid.

Beveiliging van uw Applicatie- en Persoonsgegevens

Uptrends zet zich in om de veiligheid van uw Applicatie- en Persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken tal van beveiligingstechnologieën en procedures die in de branche gebruikelijk zijn om uw Applicatie- en Persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik of bekendmaking. Als u gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) invult op onze bestelformulieren, coderen we de verzending van die informatie met behulp van SSL (Secure Socket Layer)-technologie. We vragen u ook om een wachtwoord in te voeren om toegang te krijgen tot uw accountgegevens. Geef uw wachtwoord nooit door aan onbevoegde personen. Ondanks deze maatregelen dient u te beseffen dat Uptrends veiligheidsrisico's in verband met uw Applicatie- en Persoonsgegevens niet volledig kan uitsluiten en dat fouten en veiligheidsinbreuken kunnen voorkomen. Als u vragen heeft over de veiligheid op onze Website kunt u ons bereiken op onderstaand adres.

Contactgegevens

Uptrends ontvangt graag uw opmerkingen en vragen over dit Privacybeleid. U kunt contact met ons opnemen via https://www.uptrends.nl/contact of ons bereiken op het volgende adres:

Uptrends BV  T.a.v. Legal Department

Lemelerberg 15

2402 ZN Alphen aan den Rijn

Nederland

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd herzien; indien we de manier waarop we uw Applicatie- en Persoonsgegevens gebruiken substantieel wijzigen, stellen we u daarvan op de hoogte via een e-mail naar het laatste e-mailadres dat u hebt opgegeven en/of door een bericht over de wijzigingen opvallend op onze website te publiceren. Wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht dertig (30) dagen nadat we u per e-mail een bericht over deze wijzigingen hebben gestuurd of, als dat eerder is, dertig (30) dagen nadat we een kennisgeving van deze wijzigingen op onze site hebben gepubliceerd, of op de datum dat u de wijzigingen accepteert (door bijvoorbeeld op de “Ik ga akkoord” of soortgelijke knop te klikken). Deze wijzigingen zijn direct van kracht voor nieuwe gebruikers van onze website, Producten of gerelateerde diensten. Houd er rekening mee dat u te allen tijde verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw Persoonsgegevens en het verstrekken van uw huidige e-mailadres. Indien het laatste e-mailadres dat u hebt opgegeven niet geldig is, of indien het om een andere reden onmogelijk is het hierboven beschreven bericht aan u te verzenden, betekent de verzending van de e-mail met dit bericht niettemin een geldige kennisgeving van de wijzigingen die in het bericht zijn opgenomen. In elk geval kunnen wijzigingen in dit Privacybeleid van invloed zijn op ons gebruik van Applicatie- of Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt voordat we u in kennis hebben gesteld van die wijzigingen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met wijzigingen in ons gebruik van uw Applicatie- en Persoonsgegevens, dient u ons, voordat de wijzigingen van kracht worden, te melden dat u uw account wenst te deactiveren. Door onze website, Producten of gerelateerde diensten te blijven gebruiken na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, geeft u aan dat u de wijzigingen accepteert en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Voor het laatst bijgewerkt op 19-09-2016.