Recente veranderingen in Uptrends

Er is een RSS-feed beschikbaar voor deze changelog.

Hieronder vindt u alle informatie over de laatste functies die in Uptrends zijn geïmplementeerd. Misschien heeft u echter zelf suggesties voor nieuwe functies en bent u ook geïnteresseerd in het testen van onze nieuwe functies voordat ze officieel worden vrijgegeven. Ga naar

 • Functieverzoek voor meer informatie over hoe u uw verzoek kunt indienen.
 • Bètaprogramma’s om meer te weten te komen over functies die zich in de bètafase bevinden en u aan te melden voor het programma.

Deze pagina bevat de algemene changelog. Er zijn ook andere logs beschikbaar:

 • De API changelog die informatie bevat over wijzigingen in Uptrends' API.
 • De Incidenten log met informatie over (voorbije) serviceonderbrekingen of problemen.

maart 2024

#Duidelijkere DNS-bypass-informatie in details van de controle

In de laatste update hebben we de duidelijkheid verbeterd door de bypass-URL en het resolved IP-adres expliciet weer te geven in de details van de controle wanneer een DNS-bypass is ingesteld. Voorheen toonde Uptrends alleen het afzonderlijk resolved IP-adres, wat voor verwarring kon zorgen. Nu kunt u gemakkelijk onderscheid maken tussen deze adressen voor beter begrip en probleemoplossing.

Bij het creëren of bewerken van een Full Page Check- of Transactiecontroleregel kunt u kiezen om een DNS bypass toe te voegen. De DNS-bypass zorgt ervoor dat de webpagina wordt omgezet naar het opgegeven IP-adres in plaats van naar het adres dat standaard wordt gebruikt. Deze optie bevindt zich in het gedeelte Verbinding op het tabblad Extra van de controleregel.

februari 2024

#Zoekvak in het overzicht Operators

We hebben een extra zoekvak toegevoegd. U kunt operators nu gemakkelijk vinden en filteren op hun volledige naam, e-mailadres en gebruikersnaam. Typ gewoon in het zoekvak in het overzicht Operators en bekijk direct de resultaten.

#HTML-opmaak

Het is nu mogelijk om HTML-opmaak in te schakelen voor e-mailalerts. U kunt het uitgaande e-mailformaat van e-mailalerts wijzigen in HTML, waarin een standaard opgemaakte e-mail wordt weergegeven en plattetekstlinks worden vervangen door tekst met een hyperlink.

Om uitgaande e-mailalerts op te maken met HTML gaat u naar de integratie Alerting via e-mail in het menu onder Alerting > Integraties. Selecteer het vakje Integratie aanpassen, ga naar het tabblad Aanpassingen en selecteer Gebruik HTML-mail.

Het wijzigen van platte tekst naar HTML-opmaak in e-mailalerts kan problemen veroorzaken met geautomatiseerde systemen die de e-mailalerts met platte tekst gebruiken. Als gevolg hiervan is deze optie niet standaard ingeschakeld bij bestaande accounts, maar wel bij nieuwe accounts.

#Gebruikersrecht voor beheer van persoonlijke locaties

Er is nu een nieuw gebruikersrecht voor operators: Persoonlijke locaties beheren. Operators met dit recht kunnen nieuwe persoonlijke locaties creëren, en bestaande persoonlijke locaties verwijderen of beheren in het account. Operators die Administrator zijn in het account krijgen dit gebruikersrecht automatisch.

#Controleregels SSL Certificaat tonen nu de vervaldatum van het certificaat

Controleregels SSL Certificaat kunnen worden gebruikt om de geldigheid van uw SSL-certificaat te controleren. Daarnaast kunnen ze worden geconfigureerd om fouten te genereren wanneer het gecontroleerde certificaat binnen een configureerbaar aantal dagen verloopt. Het controleresultaat van SSL Certificaat-controleregels is uitgebreid en bevat nu ook de datum waarop het certificaat verloopt.

SSL certificaat-controleregel toont vervaldatum

#Tweefactorauthenticatie voor uw Uptrends-account

Gebruikers kunnen hun Uptrends-accounts nu beter beschermen door tweefactorauthenticatie (2FA) toe te passen op hun operatoraccounts. Uptrends ondersteunt TOTP-tweefactorauthenticatie (time-based one-time password, op tijd gebaseerd eenmalig wachtwoord), wat betekent dat gebruikers eenvoudig hun inlogopties kunnen configureren door een QR-code te scannen met een authenticator-app van hun keuze.

Accountbeheerders kunnen het gebruik van 2FA accountbreed opleggen, of voor elke operator in het account afzonderlijk. Na de set-up wordt operators gevraagd om naast hun inloggegevens een zescijferige code in te voeren die door hun authenticator-app wordt gegenereerd wanneer ze inloggen bij Uptrends.

#Prestatiekengetallen voor afzonderlijke transactiestappen

Wilt u de prestatiekengetallen Core Web Vitals en W3C Navigatietijden van individuele stappen weergeven op een dashboard? Nu kunt u binnen de transactiestap de opslag van data voor dit doel activeren. Open uw transactie en vouw de stap waarover u wilt rapporteren uit. Schakel vervolgens de optie “Prestatiekengetallen” in de stapinstellingen bovenaan in. Houd er rekening mee dat deze optie alleen beschikbaar is als u de Waterval-instelling activeert.

Eenmaal ingeschakeld, zijn de prestatiekengetallen Core Web Vitals en W3C Navigatietijden beschikbaar en kunt u deze op een dashboard rapporteren met de aangepaste tegel Eenvoudige grafiek. De legenda van de tegel geeft aan welke grafiek bij welke stap hoort, daarin wordt bijvoorbeeld First contentful paint (stap 1) weergegeven. U kunt ook met de muis over de grafiek hoveren voor meer details.

januari 2024

#Operatorvoorkeuren voor nieuwsbrief

Operators kunnen nu aangeven welke Uptrends-nieuwsbrieven ze willen ontvangen. We hebben een nieuwe sectie Nieuwsbriefabonnement toegevoegd op het tabblad Algemeen in de Operatorinstellingen.

U kunt kiezen of u Feature-updates en/of Updates over controlestations wilt ontvangen door deze te selecteren. Als u zich eerder heeft aan- of afgemeld voor deze Uptrends-nieuwsbrieven, heeft deze nieuwe functionaliteit geen invloed op uw huidige abonnementsinstellingen.

#Automatische Content-Type header in Multi-step API-controleregels

Met ons controleregeltype Multi-step API kunnen gebruikers rechtstreeks met hun kritieke API’s communiceren. Voor sommige monitoringtoepassingen moeten data naar de API worden gestuurd, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van POST-requests om een nieuw object te maken, of bij een PUT/PATCH-request om een bestaand object bij te werken. In dergelijke gevallen is het belangrijk om een Content-Type header op te nemen om de ontvangende API te informeren over het type data dat binnenkomt (JSON, XML, formuliergegevens, enz.), zodat het weet hoe de request moet worden verwerkt. Een API retourneert gewoonlijk fouten als het een request body ontvangt zonder een Content-Type header.

Tot nu toe moesten dergelijke headers handmatig aan de Multi-step API-controleregelstap(pen) worden toegevoegd. Vanaf deze update detecteren we automatisch het type inhoud en voegen we de juiste ‘Content-Type’ header toe voor JSON-, XML- of formulierdata-requestbodies. Deze wijziging helpt gebruikers bij het configureren van POST-, PUT- en PATCH-requests in hun Multi-step API-controleregels.

#Het wissen van fouten in grote hoeveelheden is verbeterd

Als u wordt geconfronteerd met fouten die u als onjuist beschouwt, bieden wij de optie om fouten te wissen en de SLA (service level agreement) data opnieuw voor u te berekenen.

Tot nu toe moest u een (standaard) Supportticket aanmaken voor het aanvragen van de foutverwijdering en de benodigde informatie schriftelijk vermelden. We hebben dat eenvoudiger gemaakt door een knop Wis meerdere fouten toe te voegen onder aan het dialoogvenster Details van de controle van de controleregel.

Als u op de knop klikt, wordt er een ticket geopend dat specifiek is voor het wissen van fouten. In het ticket moet u de verplichte gegevens opnemen om ervoor te zorgen dat Support de informatie ontvangt die nodig is om uw verzoek te verwerken. De verplichte informatie omvat de controleregel(groepen) die betrokken zijn en de periode. Optioneel kunt u de controlestations en statuscode invullen.

december 2023

#Wachtwoordbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat Uptrends-gebruikers hun accounts goed beschermen, sturen we nu een e-mail na een wachtwoordwijziging, waarin we de operator informeren dat het wachtwoord opnieuw is ingesteld.

#Ondersteuning voor toetsaanslagen in transactiecontroleregels

We hebben een nieuwe pagina-interactie toegevoegd voor onze transactiecontroleregels. Sommige websites bevatten mogelijk elementen zoals zoekvelden die geen knop of optie hebben om de zoekopdracht uit te voeren nadat een waarde is ingevoerd. In dergelijke gevallen wordt van de gebruiker verwacht dat hij na het invoeren van een zoekterm op de enter-toets drukt. Met deze nieuwe pagina-interactie hebben we de optie toegevoegd om een enter-toetsaanslag te sturen naar dergelijke tekstvelden of andere elementen.

Behalve de enter-toets kan ook elke andere toets op een standaard toetsenbord worden verstuurd.

Toetsenbordgebeurtenis

november 2023

#IP-adreslijsten controlestations: type inhoud

Onze pagina Controlestations bevat volledige lijsten van alle IPv4- en IPv6-adressen van onze controlestations, inclusief links naar eenvoudige lijsten met IP-adressen voor exportdoeleinden (zie IPv4 en IPv6). We hebben het datatype van deze lijsten gewijzigd, zodat deze nu eenvoudiger zijn: in plaats van te openen als een bijlage, waar sommige firewalls misschien niet mee om kunnen gaan, worden ze nu in uw browser geopend als eenvoudige lijsten.

#Geavanceerde foutcondities voor transacties

Transactiecontroleregels kunnen nu geavanceerdere foutcondities gebruiken in elke afzonderlijke stap. Naast de Foutcondities in de centrale transactie-instellingen waar grenswaarden voor de totale tijd van uitvoeren kunnen worden geconfigureerd, heeft elke afzonderlijke stap nu zijn eigen tabblad Foutcondities.

Foutcondities in transactiestap

Op dit tabblad kunnen gebruikers foutcondities per stap configureren, zoals het controleren van grenswaarden, browserconsole-inhoud of maximale grootte van resources van Core Web Vitals of W3C Navigatietijden.

oktober 2023

#Statistiek downtime percentage voor SLA-tegels

De statistiek downtime percentage is toegevoegd aan de Eenvoudige lijst/grafiek en controleregel lijst/grafiek tegeltypes (zoals te zien is in het SLA-overzicht in uw account).

#Persoonlijke locaties: informatie over gegevensbescherming op het tabblad Controlestationstatus

Als u wilt weten hoe het gaat met uw controlestations in persoonlijke locaties kunt u gedetailleerde informatie vinden op het tabblad Controlestationstatus.

We hebben nu een overzicht van de gegevensbeschermingsinstellingen aan het tabblad toegevoegd. Houd er rekening mee dat deze weergave alleen-lezen is en dat de daadwerkelijke instelling moet worden gedaan door het compose-bestand te bewerken zoals beschreven in Gegevensbescherming persoonlijke locatie. Het compose-bestand moet worden gewijzigd voordat het controlestation wordt geïnstalleerd, aangezien later aangebrachte wijzigingen geen invloed hebben op een reeds geïnstalleerd controlestation.

#Operatoruitnodigingen: single sign-on (SSO)-gebruikers

Wanneer u een nieuwe operator toevoegt aan uw Uptrends-account kunt u kiezen tussen een handmatige configuratie of het sturen van een uitnodiging en de operator de inloggegevens laten kiezen.

Vanaf nu wordt ook het uitnodigen van operators die SSO gebruiken ondersteund. Houd er rekening mee dat u zowel de gebruikersnaam/wachtwoord als de SSO-inlogopties voor de nieuwe operator moet inschakelen. De instelling bevindt zich op het tabblad Algemeen van de operator (individueel) of de standaardinstellingen van het account (accountbreed). Als alleen de SSO-inlogoptie is ingeschakeld, kunt u geen uitnodiging versturen.

#Export van operatorgroep: leden per groep weergeven

U kunt informatie over operatorgroepen exporteren door naar Accountinstellingen > Operators, groepen en deelaccounts > Alle operatorgroepen bekijken te gaan en de exportopties van het hamburgermenu te gebruiken .

We hebben nu informatie toegevoegd over de lidmaatschappen van de operatorgroepen. De export bevat extra tabbladen (Excel-export) of extra pagina’s (PDF-export) voor elke operatorgroep met de leden van die groep.

#'Test starten' inbegrepen bij gebruikersrecht 'Controleregelinstellingen bekijken'

Operators met het gebruikersrecht Controleregelinstellingen bekijken voor een (groep) controleregel(s) kan nu handmatige, enkelvoudige controles uitvoeren. In de controleregelinstellingen kan de optie Test starten worden gebruikt om handmatig een run van de controleregel te starten, waarna het resultaat direct zichtbaar is.

#Persoonlijke locaties: functies in- en uitschakelen

Als u gebruikmaakt van onze persoonlijke locaties heeft u nu de mogelijkheid om de individuele controlestations waaruit de locatie bestaat in of uit te schakelen. U kunt de knoppen uitschakelen en inschakelen vinden op de gezondheidspagina van uw individuele controlestations.

#Full Page Check: foutconditie voor watervalresources

We introduceren een nieuwe foutconditie voor Full Page Check-controleregels om de URL’s van waterval-elementen te controleren.

U heeft twee opties: controleren of een bepaalde waarde in een van de URL’s in de waterval voorkomt of dat een bepaalde waarde in geen van de URL’s voorkomt.

De foutcondities worden voor alle controleregels gedefinieerd op het tabblad Foutcondities.

september 2023

#Vernieuwing van Uptrends' cliëntcertificaat

Uptrends' cliëntcertificaat kan worden gebruikt in Multi-step API-controleregels. Het certificaat was bijna verlopen en is vernieuwd. U kunt de public key-informatie vinden in Uptrends' cliëntcertificaat public key-informatie ter referentie.

#Persoonlijke locaties: nieuw tabblad Gezondheid

Het overzicht voor individuele controlestations binnen uw persoonlijke locaties bevat nu twee afzonderlijke tabbladen:

 • Installatie: Dit tabblad toont de installatie-instructies en downloadbare bestanden die nodig zijn om het controlestation te configureren.
 • Controlestationstatus: Dit nieuwe tabblad toont de gezondheid en de algehele status van een geïnstalleerd controlestation, waarbij informatie wordt weergegeven zoals Uptrends-softwareversies en -status, details over het hostbesturingssysteem, geheugengebruik, schijfruimte, geïnstalleerde browsers, enz.

Deze tabbladen worden alleen weergegeven als het controlestation met succes is geïnstalleerd. Voor nieuwe controlestations worden alleen de installatie-instructies en het downloadbare zip-bestand voor installatie weergegeven.

augustus 2023

#RUM-verbetering

We hebben een kleine wijziging aangebracht in onze Real User Monitoring (RUM) om zijn robuustheid te verbeteren. Het RUM-script kon worden beïnvloed door andere scripts die op een website werden uitgevoerd vanwege overlappende eventnamen. We hebben de eventnamen van ons boemerangscript aangepast, zodat dit niet meer zal gebeuren.

#Publieke statuspagina cookies

De implementatie van onze eigen Real User Monitoring (RUM) op onze publieke statuspagina’s zorgde ervoor dat er een cookie werd geplaatst. We laden het RUM-script niet meer als onderdeel van publieke statuspagina’s, zodat deze statuspagina’s cookievrij zijn.

#Instellingen gegevensbescherming Persoonlijke locatie

Om te voorkomen dat gegevens naar de cloud worden geüpload kan Uptrends potentieel gevoelige informatie in controleresultaten beschermen op een door de gebruiker beheerd Persoonlijke locatie-controlestation door instellingen voor gegevensbescherming voor persoonlijke locaties te gebruiken:

 • voorkomen dat screenshots naar de cloud worden geüpload in Full Page Check (FPC)-controleresultaten
 • pagina- en console log-inhoud uitschakelen in FPC-controleresultaten
 • HTTP-request en -response headers verbergen in FPC-controleresultaten
 • resolved IP-adressen verbergen in de controleresultaten van de FPC-watervalgrafiek

Om deze instellingen te implementeren moeten ze worden toegevoegd aan het Docker Compose-bestand bij het instellen of beheren van een Persoonlijke locatie-controlestation.

In de komende maanden zullen aanvullende gegevensbescherminginstellingen voor Persoonlijke locaties worden toegevoegd.

#Foutbeschrijving: stapnummer

Een aanpasbare integratie kan worden gebruikt om alertberichten naar elke externe applicatie te sturen. Het uitgaande bericht kan volledig worden aangepast om verschillende datapunten op te nemen op basis van de controleregel en de fout die de alert veroorzaakte, door automatische variabelen te gebruiken (zoals een tijdstempel van een fout, een link naar de controleregel die een fout heeft, het IP-adres van het controlestation dat de check heeft uitgevoerd enzovoort).

De variabele @alert.description bevat nu ook een verwijzing naar het stapnummer, wanneer de controleregel die de fout veroorzaakt een transactie- of multi-step API-controleregel is.

#E-mailonderwerp voor alerts aanpassen

Het is nu mogelijk om aangepaste e-mailonderwerpen in te stellen voor alerting via e-mail. Met deze aanpassing kunt u het onderwerp van de e-mail wijzigen wanneer een alert wordt verzonden.

Ga naar het tabblad Aanpassingen en bewerk het e-mailonderwerp per alerttype. De naam van de controleregel wordt als een variabele weergegeven in het onderwerp en ziet er als volgt uit: {{@monitor.name}}. De overige tekst kan naar wens worden aangepast.

screenshot aanpassing e-mailonderwerp

#Automatisch verversen Publieke statuspagina's

Uptrends' publieke statuspagina’s ondersteunen nu automatisch verversen. Deze instelling is standaard uitgeschakeld. Selecteer Automatisch verversen op het tabblad Layout instellingen van uw publieke statuspagina om het in te schakelen.

#Aanvullende informatie op het dashboard Alerthistorie

Het dashboard Alerthistorie in uw account bevat nu de beschrijving van de eerste fout die alerts heeft veroorzaakt, en het controlestation dat is gebruikt om die check uit te voeren.

juli 2023

#Kengetallen voor meerdere navigaties in een transactiecontroleregelstap

Vanaf nu zal een watervalgrafiek in een transactiecontroleregel kengetallen voor Core Web Vitals en W3C Navigatietijden weergeven voor elke navigatie in een stap. Als een stap meerdere navigaties bevat, toont Uptrends de kengetallen voor alle gespecificeerde navigaties in een stap.

screenshot meerdere navigaties in een transactiestap

juni 2023

#Andere stem voor telefoonalerts

Gebruikt u telefoonalerts als onderdeel van uw alerting-strategie? Houd er rekening mee dat ze nu misschien een beetje anders klinken.

Deze alerts worden geïnitieerd door de Uptrends-app, maar worden afgehandeld door onze provider van telefonische alerts. De provider heeft ons laten weten dat de telefoonstemmen die we momenteel gebruiken voor sommige talen niet meer beschikbaar zijn. Daarom moesten we andere stemmen kiezen voor Franse en Nederlandse berichten. Andere talen blijven hetzelfde.

We hopen dat de geselecteerde stemmen u bevallen en dat ze het alertbericht duidelijk overbrengen. Als u feedback heeft over de nieuwe stemmen voor telefoonalerts, neem dan contact met ons op door een Support ticket aan te maken.

mei 2023

#Persoonlijke locaties in hoofdmenu

De persoonlijke locaties Bèta in de Uptrends-app zijn een relatief nieuwe manier om controlestations in uw eigen netwerk in te stellen.

Tot nu toe had u toegang tot deze functie door naar het menu Accountinstellingen > Persoonlijke locaties te gaan. Voortaan heeft u rechtstreeks vanuit het hoofdmenu toegang tot persoonlijke locaties door te klikken op Persoonlijke locaties waardoor u sneller bij de instellingen van uw eigen controlestations komt.

Houd er rekening mee dat persoonlijke locaties een publieke bètafunctie zijn. U kunt het uitproberen en uw feedback geven. Meer informatie is beschikbaar in het Knowledge Base-artikel Bètaprogramma’s.

#Kies of u OK-alerts en/of herinneringen wilt maken

Gebruikt u de escalatieniveaus van alertdefinities om het juiste bericht op het juiste moment bij de juiste persoon (of systeem) te krijgen? In dat geval wilt u misschien niet worden gewaarschuwd over OK-berichten of wilt u geen herinneringen ontvangen voor alle integraties die u gebruikt. We hebben zojuist een aantal nieuwe functies toegevoegd om dat mogelijk te maken. U kunt nu voor elke integratie die u gebruikt in de alertdefinitie beslissen of deze OK-alerts en/of herinneringen zal genereren. De fout-alerts zullen altijd worden gegenereerd.

screenshot integratie in escalatieniveau

Overigens kon u voor aangepaste integraties al beslissen hoe u met fout- en OK-alerts en herinneringen omgaat. Dit is niet veranderd, en in het artikel over berichttypes kunt u lezen hoe dit wordt gedaan.

#Core Web Vitals toegevoegd voor alle transactiestappen

Als bij browsergebaseerde controleregels (Full Page Checks en Transacties) een browsertype met extra kengetallen is geselecteerd, rapporteert Uptrends Core Web Vitals voor het laden van de pagina (naast andere kengetallen).

Voor transacties waren de Core Web Vitals alleen beschikbaar voor de eerste transactiestap, mits de watervalgrafiek was ingeschakeld voor die stap. Vanaf deze update rapporteren we echter een set Core Web Vitals voor elke stap waarbij een waterval is ingeschakeld.

#Aanvullende statistieken in Grafana

De Uptrends Grafana-databron kan worden gebruikt om Uptrends-data naar Grafana te halen om ze daar weer te geven. We hebben de lijst met statistieken die de databron uit onze API haalt, uitgebreid met zaken als het aantal controles, up- en downtime, aantal (on)bevestigde fouten en nog veel meer.

Als u de plug-in momenteel als databron in Grafana gebruikt, moet deze worden bijgewerkt om toegang te krijgen tot deze uitgebreide statistieken. Download de nieuwste versie en volg de installatiestappen uit ons artikel over de Grafana-plug-in.

#Persoonlijke locaties in publieke bètafase

Uptrends' controlestations zijn de locaties die de monitoringtaken uitvoeren. Daarnaast kunt u uw eigen controlestations binnen uw eigen netwerk gebruiken. Voorheen betekende dit dat Uptrends controlestations binnen uw netwerk installeerde, wat nogal wat administratie aan uw kant met zich meebracht om toegang tot uw locatie mogelijk te maken.

We hebben het nu gemakkelijker gemaakt. Persoonlijke locaties zijn een nieuwe manier om controlestations in uw eigen netwerk in te stellen. De controlestation-installatie is gebaseerd op Docker-containers en installatiebestanden kunnen worden gedownload vanuit de Uptrends-app. Ga naar het menu Accountinstellingen > Persoonlijke locaties om te beginnen. Het artikel Persoonlijke locaties bevat informatie over het creëren van persoonlijke locaties en het installeren van controlestations.

Deze functie bevindt zich nu in de publieke bètafase en u kunt deze uitproberen. Houd er rekening mee dat de functie kan worden gewijzigd. Raadpleeg het artikel Bètaprogramma’s voor algemene informatie en richtlijnen met betrekking tot functies in bètafasen.

#Klassiek menu buiten gebruik

Het klassieke menu van Uptrends (het menu bovenaan) wordt per 10 mei 2023 uitgeschakeld. Lange tijd was er de mogelijkheid om heen en weer te schakelen tussen het klassieke en het nieuwe menu, maar deze optie is verdwenen en het nieuwe menu is vanaf nu de enige optie.

We begrijpen dat sommigen van u nog steeds het oude menu gebruikten. Raadpleeg het artikel Van klassieke naar nieuwe gebruikersinterface waar u een tabel vindt die klassieke menu-items vertaalt in nieuwe. Dit zou het makkelijker moeten maken om uw weg te vinden. En vergeet niet dat u altijd het menu (en vele Uptrends-items) kunt doorzoeken met behulp van het vak zoeken boven aan het nieuwe menu.

#Core Web Vitals en W3C-kengetallen exporteren

De controleregeltypes Full Page Check en transactie kunnen zowel Core Web Vitals als W3C-kengetallen verzamelen. Elke controleregelcheck verzamelt deze kengetallen, en ze worden dan ook gerapporteerd in het controleregeldashboard.

Het is nu mogelijk om deze kengetallen eenvoudig te exporteren naar een PDF- of Excel-bestand via het controleregeldashboard. U kunt dit doen door de Core Web Vitals en W3C-kengetallen in te schakelen in de tegelinstellingen van de Controleregel log en vervolgens de instructies voor het exporteren van dashboards te volgen in: Dashboarddata exporteren

screenshot set export content

april 2023

#W3C-kengetallen gerelateerd aan navigaties in waterval

Onze controleregels die gebruikmaken van een browsertype met extra kengetallen bieden een gedetailleerde watervalgrafiek, inclusief aanvullende kengetallen zoals de W3C-navigatietijden.

Een navigatie naar een webpagina kan in feite bestaan uit het laden van meerdere afzonderlijke pagina’s. Het laden wordt bijvoorbeeld opnieuw gestart als gevolg van een redirect, of als de pagina een script uitvoert dat de pagina opnieuw laadt met een cookie-pop-up. Als alternatief kan een transactiestap meerdere expliciete navigaties bevatten.

We hebben een wijziging aangebracht in de manier waarop we dergelijke navigatieacties in onze watervalgrafieken weergeven. Nu zal het begin van elke afzonderlijke navigatie in de watervalgrafiek worden aangegeven met een verticale groene lijn. De weergegeven W3C-navigatiekengetallen zijn voor de laatste navigatie in de waterval.

#Standaard controlestation voor 'Test starten'-functionaliteit

De controleregels van Uptrends hebben de functie Test starten. Dit maakt het mogelijk om onmiddellijk te testen, in plaats van te moeten wachten op een test die alleen met het ingestelde controle-interval wordt uitgevoerd. Gebruik hiervoor de knop Test starten in de controleregelconfiguratie. Ga naar Monitoring > Controleregels beheren en kies de controleregel die u wilt testen om naar de instellingen ervan te gaan.

Tot nu toe werd het standaard controlestation voor deze Test starten-functie gekozen op basis van uw geolocatie. Dit heeft in veel gevallen niet de voorkeur.

We hebben de standaard controlestationkeuze verbeterd, die nu is gebaseerd op de selectie van controlestations op het tabblad Controlestations van de controleregel. In detail betekent dit:

 • Als controlestations handmatig zijn geselecteerd, wordt het standaard controlestation uit deze lijst gekozen. Controlestations op persoonlijke locaties zijn de eerste keuze voor het standaard controlestation.
 • Als er geen handmatige selectie is, wordt het standaard controlestation gekozen uit de hele lijst met alle controlestations, op basis van de taal of een eerdere keuze. De vorige keuze blijft alleen tijdens de huidige sessie bestaan.

#Multi-step API-controleregels: bevestigen voor 'null'

Het controleregeltype Multi-step API kan met assertions meerdere opeenvolgende API requests uitvoeren en controleren of de responses geldig zijn. Het is nu mogelijk om een assertion in te stellen die controleert of een bepaald element in de respons een null-waarde heeft (specifiek een ‘lege’ waarde).

Null assertion

maart 2023

#Tijdschema's gebruiken nu de datum en tijd van uw Uptrends-account

De volgende instellingen zijn gebaseerd op tijdschema’s:

Tot nu toe gebruikten de roosters de tijd en datum van de lokale computer waar de tijdschema’s werden toegevoegd of aangepast. Dat kan tot verwarring (en onverwachte resultaten) leiden omdat het Uptrends-account mogelijk een andere datum en tijd heeft dan de computer waarop de tijdschema’s worden bijgehouden.

Om verwarring te voorkomen gebruiken de tijdschema’s vanaf deze release nu de tijd en datum van uw Uptrends-account, waarbij de datum en tijd van de lokale computer waarop de tijdschema’s worden ingesteld, worden genegeerd. Dit vereenvoudigt de zaken wanneer u met operators in verschillende tijdzones werkt, aangezien de tijdschema’s gebaseerd zijn op slechts één tijd/datum - de tijd/datum van het Uptrends-account.

#DKIM-ondertekende e-mails

Om de beveiliging van onze e-mails verder te verbeteren ondertekenen we e-mails voortaan cryptografisch met DKIM-handtekeningen. Ook e-mails die worden gebruikt voor alerting-berichten zijn nu DKIM-ondertekend. De introductie van DKIM-handtekeningen is een project met verschillende fasen, waaronder uitgebreide tests. Tijdens onze tests werden geen problemen gevonden. Mocht u echter problemen tegenkomen met uw alerting-e-mails in uw omgeving, neem dan contact op met Support en we zullen de mogelijke oorzaak onderzoeken.

#Nieuwe alertingvariabele: foutbericht

Alertberichten kunnen naar de meeste systemen van derden worden verzonden door gebruik te maken van een aangepaste integratie. Met een dergelijke integratie kunnen gebruikers het uitgaande alertbericht volledig aanpassen om relevante informatie op te nemen en te voldoen aan de vereisten van de ontvangende partij.

Het alertbericht wordt aangepast door gebruik te maken van systeemvariabelen voor alerting.

We hebben een nieuwe systeemvariabele voor alerting toegevoegd: een verwijzing naar het foutbericht. Met de variabele @alert.failureMessage kunnen uitgaande alertberichten worden geconfigureerd die informatie over de betreffende fout bevatten, dit kan worden geconfigureerd voor elke afzonderlijke actie in een transactiecontroleregel (als bijvoorbeeld een klik op een inlogknop mislukt, kan het foutbericht worden ingesteld op het meer beschrijvende “Inloggen mislukt” in plaats van de standaardfout).

#Meer info in export van alertdefinities

U kunt allerlei soorten dashboarddata exporteren vanuit de Uptrends-app naar indelingen zoals Pdf en Exel. De exportfunctie bevindt zich in het hamburgermenu van een dashboard.

screenshot geopend hamburgermenu

Voorheen bevatten exports van het dashboard Alertdefinities alleen controleregelnamen. We hebben de export voor Alertdefinities nu veel rijker gemaakt en nemen de volgende data op in het exportbestand:

 • Controleregelnamen
 • Controleregels and controleregelgroepen die de alertdefinitie gebruiken
 • Operators en operatorgroepen voor elk escalatieniveau

#Meer controlestationinfo in details van de controle

Voor elke controleregelcheck die wordt uitgevoerd zijn de details van de controle beschikbaar op de dashboards Synthetics > Fouten overzicht, Monitoring > Statusdetails, Monitoring > Controleregel log en op de tegel Details Laatste controle (een aangepaste tegel).

De controlestationinfo bevat nu de aanvullende informatie:

 • Server-ID
 • IPv4-adres
 • IPv6-adres (indien beschikbaar)

#Controlestationfilter voor dashboards verbeterd

Dashboards en tegels kunnen worden gefilterd op (onder andere) controlestations. We hebben controlestation filteren verbeterd.

Behalve individuele controlestations kunt u nu ook alle controlestations in een regio of in een land binnen een regio in één keer selecteren. Dat is veel gemakkelijker dan alle controlestations een voor een te moeten selecteren.

screenshot controlestationselectie van een tegel

Een andere verandering is dat u nu controlestations kunt selecteren van persoonlijke locaties Bèta als u die heeft geïnstalleerd.

Gebruikt u nog geen persoonlijke locaties maar wilt u wel deelnemen aan het bètaprogramma? Maak dan een ticket met uw verzoek.

#Automatische variabelen in transactie-element selectors oplossen

In transactiecontroleregels wordt een script uitgevoerd waarbij de controleregel interacteert met elementen op uw pagina, zoals vervolgmenu’s, tekstvakken of verzendknoppen. De controleregel lokaliseert dergelijke elementen op de pagina met behulp van een CSS- of XPath-selector.

In bepaalde situaties moet u mogelijk een willekeurig element op de pagina selecteren. Bijvoorbeeld een klik op een van de verschillende knoppen “Toevoegen aan winkelwagen” op een productoverzichtspagina, om willekeurig te bepalen welk product daadwerkelijk aan de winkelwagen wordt toegevoegd.

Hiertoe ondersteunen we nu het gebruik van een automatische variabele, die kan worden gebruikt om een willekeurig geheel getal tussen twee gegeven waarden te genereren, en zo een willekeurig element op de pagina te selecteren. Als voorbeeld, het XPath statement (//a[@id='exampleLink'])[{{@RandomInt(1,5)}}] selecteert een van de eerste 5 koppelingen op de pagina met ID exampleLink.

februari 2023

#Variabelen gebruiken in transacties

We hebben de optie toegevoegd om variabelen toe te wijzen en aan te passen binnen de stappen van een transactiecontroleregel. Hiermee kunt u de inhoud van een element op uw website opslaan, deze waarde optioneel aanpassen en hergebruiken in volgende stappen en acties in dezelfde transactie.

Sla de waarde van een element op door een variabelenaam in te voeren, bijvoorbeeld {{name}}, voor de instelling Variabele toewijzen in een Test de inhoud van een element-actie.

screenshot instelling variabele in check

Als u de waarde van het element moet wijzigen, omdat u alleen een deel van die waarde of de waarde in een bepaalde vorm nodig heeft, voeg dan een actie van het nieuwe type Inhoud variabele aanpassen toe aan uw transactiestap. Let wel, de aanpassing-actie zal de oorspronkelijke waarde van de variabele vervangen. Er wordt geen nieuwe variabele gecreëerd.

screenshot transactie-actie een variabele aanpassen

Een voorbeeld kan zijn dat de afrekenpagina van uw webshop een element bevat met de tekst “Bedankt voor uw bestelling. Het ordernummer is 12345.” Voor een controle later in de transactie zou u alleen het ordernummer nodig hebben (zonder de tekst). U zou dat ordernummer kunnen extraheren door de tekst eerst als variabele op te slaan (in de actie inhoudcontrole) en deze vervolgens aan te passen met de nieuwe actie Inhoud variabele aanpassen die gebruikmaakt van een reguliere expressie (RegEx).

januari 2023

#Transactiecontroleregels: verbetering TOTP

Met onze Transactiemonitoring kunt u multi-factor authenticatie logins monitoren, bijvoorbeeld met behulp van SMS en Time-Based One-time Passwords (TOTP), op tijd gebaseerde eenmalige wachtwoorden.

Het mechanisme dat wordt gebruikt voor TOTP-monitoring is verbeterd, zodat rekening wordt gehouden met de resterende geldigheidsduur van het eenmalige wachtwoord. Als er minder dan 10 seconden over zijn, wacht de transactiemonitoring tot het tijdvenster is verstreken, zodat een nieuw OTP in het nieuwe venster kan worden opgehaald. Dit zorgt ervoor dat het eenmalige wachtwoord zo vers mogelijk is, waardoor transactiecontroleregels die TOTP gebruiken nog stabieler en robuuster zijn.

#Netwerklaadtijd voor transactiecontroleregels

De manier waarop de laadtijd van de stappen in transactiecontroleregels wordt berekend, is geoptimaliseerd. Vanaf nu wordt de laadtijd van nieuwe transactiecontroleregels gebaseerd op de netwerktijd. Voorheen was er ook de optie om de W3C load event te selecteren, die niet meer beschikbaar is. De netwerktijd is de optimale instelling voor transactiecontroleregels en is de standaardinstelling geworden.

Bestaande transactiecontroleregels die gebruikmaken van de W3C load event blijven ongewijzigd. De instellingen voor het laadtijdgedrag voor Full Page Checks blijft ook hetzelfde en zal opties voor zowel netwerktijd als W3C-kengetallen blijven bieden.

#Navigeer naar Browser- en Uptime-overzichten via menu

Er zijn twee nieuwe items aan het menu toegevoegd: het Browseroverzicht en Uptime-overzicht. Deze links brengen u naar een performancedashboard met statistieken voor respectievelijk het browser- of uptime-controleregeltype. Het Browseroverzicht bijvoorbeeld, kunt u nu vinden in het menu Browser:

screenshot menu browseroverzicht

#Extra zoekopties: vault-items en vault-secties

De optie zoeken in het menu in uw account kan worden gebruikt om veel soorten items te vinden, zoals controleregels, operators, sjablonen en menu-items.

We hebben nu ook de mogelijkheid toegevoegd om te zoeken naar vault-secties en vault-items, waardoor het menu zoeken nog veelzijdiger is.

screenshot menu zoeken

#Einde levensduur Uptrends' API versie 3

Het is alweer een tijdje geleden dat we de buitengebruikstelling van de API versie 3 (API v3) aankondigden. Vanaf nu is deze oude versie van de API niet meer beschikbaar. Als u dit nog niet heeft gedaan, upgrade dan naar API versie 4 (API v4). De upgradehandleiding kan u helpen bij de overgang van API v3 naar API v4.

Tijdens het voorbereiden van de buitengebruikstelling van deze oude API-versie hebben we gecommuniceerd met klanten die deze nog steeds gebruiken, om u hiervan op de hoogte te stellen en om vragen te beantwoorden. Mocht u nog steeds API v3 gebruiken en problemen hebben bij het upgraden naar API v4, neem dan contact op met Support.

#Nieuwe functie voor het coderen van hexadecimale data

Onlangs introduceerden we verschillende nieuwe functies voor codering en hashing (meer gedetailleerd beschreven in ons Knowledge Base-artikel) voor gebruik in Multi-step API-controleregels. In sommige gevallen moeten gebruikers echter twee van dergelijke functies combineren door het resultaat van een hashingfunctie te coderen. Voor bepaalde autorisatieaanvragen is het bijvoorbeeld nodig een waarde om te zetten naar Base64.

Dit leidde tot een niet-overeenkomend datatype – het resultaat van een hashingfunctie is een hexadecimale waarde, waarbij de (Base64) coderingsfunctie is bedoeld voor gebruik met een string. Om deze kloof te overbruggen hebben we een nieuwe HexToBase64()-functie geïntroduceerd, waarmee gebruikers het resultaat van een hashingfunctie correct kunnen coderen. Zie ons Knowledge Base-artikel over hashing voor meer informatie.

december 2022

#Foutcondities: nieuw uiterlijk en extra condities

Met foutcondities definieert u de omstandigheden en limieten waarvoor u fouten wilt genereren en bijgevolg uw alerting implementeert. Dit wordt ingesteld op het tabblad Foutcondities van een controleregel.

We hebben het uiterlijk van de foutcondities volledig vernieuwd, met de nieuwe lay-out is het voor u veel gemakkelijker om de set-up te doorlopen.

Mogelijk ziet u ook nieuwe foutcondities, namelijk de Core Web Vitals en W3C-kengetallen voor de Full Page Check (met browsertype Chrome met extra kengetallen):

screenshot foutcondities UI voor Full Page Check

#De laatste keer dat een API-account werd gebruikt

Niet lang geleden introduceerden we de optie om Uptrends API-inloggegevens te beheren via de gebruikersinterface in plaats van te moeten registreren via de API. Deze functionaliteit maakt het veel eenvoudiger om API-accounts aan operators toe te voegen of te verwijderen en is te vinden op het tabblad API management van operators.

We hebben nu de informatie toegevoegd over wanneer een van deze API-accounts voor het laatst werd gebruikt als een aparte kolom op het tabblad API management van een operator.

screenshot tabblad API management van operator

De waarde in de kolom “laatst gebruikt” kan onbekend zijn (als het account in het verleden is toegevoegd), nog niet gebruikt of een (voor mensen leesbare) tijdstempel van de laatste login.

november 2022

#Full Page Check: conversie naar browsertype "Chrome met extra kengetallen"

Enige tijd geleden introduceerden we het browsertype Chrome met extra kengetallen, dat beschikbaar is voor Full Page Checks en transactiecontroleregels.

We gaan bestaande Full Page Checks van het type Chrome standaard geleidelijk omzetten naar het nieuwere type Chrome met extra kengetallen en geven u zo veel meer informatie over de prestaties van uw website.

#Extra zoekopties: controleregelsjablonen en operatorgroepen

Als u een specifiek item zoekt in uw account of de app, gebruikt u het vak zoeken boven aan het hoofdmenu. Deze zoekfunctie had al veel doorzoekbare items.

screenshot zoekvak boven aan hoofdmenu

We hebben zojuist nog twee soorten items toegevoegd waarnaar u kunt zoeken: controleregelsjablonen en operatorgroepen. Vooral bij accounts met veel items komt de zoekfunctionaliteit goed van pas. Onthoud dat u alleen een schuine streep ('/') hoeft te typen om een zoekterm in te voeren.

#Nieuwe automatische variabele: Random float

We bieden een verscheidenheid aan automatische variabelen die beschikbaar zijn voor gebruik in Multi-step API- en transactiecontroleregels.

Nu hebben we ook ondersteuning toegevoegd voor het genereren van een random float. Een float is een verkorte term voor ‘floating point’ (drijvende komma). Floating point-getallen ontlenen hun naam aan de manier waarop de komma naar elke gewenste positie kan “drijven”. 50,3233 is een voorbeeld van een float.

De notatie voor het gebruik van deze automatische variabele is: {{@RandomFloat(min,max)}} waarbij de precisie (aantal cijfers achter de komma) wordt afgeleid van de hoogste precisie van de gebruikte min en max waarden.

Als u bijvoorbeeld een random float tussen -1,2 en 3,0 wilt genereren met een precisie van 5, gebruikt u de volgende variabele: {{@RandomFloat(-1.2,3.00000)}}

#Multi-step API-stap: cURL command importwizard

cURL (afkorting van “Client URL”) is een command line tool die data-overdracht via verschillende netwerkprotocollen mogelijk maakt. Deze wordt vaak gebruikt om toegang te krijgen tot API’s of andere online bronnen, omdat het een gemakkelijke manier is om via de command line toegang te krijgen tot online bronnen.

We ondersteunen nu het importeren van cURL-commands in de Multi-step API-editor, waardoor het uiterst eenvoudig is om een nieuwe Multi-step API-controleregel te creëren of nieuwe stappen toe te voegen aan een bestaande Multi-step API-controleregel. Merk op dat er rechtsonder een nieuwe knop is in de visuele stap-editor.

screenshot stap-editor met cURL-knop

Als u op de knop klikt, wordt een importwizard voor cURL-statements gestart. De wizard leidt u door het proces, inclusief de optie om de importresultaten te bekijken en deze te accepteren - of niet als u niet tevreden bent met de import.

Houd er rekening mee dat het bestandstype ‘data’ nog niet volledig wordt ondersteund voor deze import - het wordt wel ondersteund in de Multi-step API-controleregel zelf.

#Multi-step API-controleregel: Wachttijd tussen stappogingen

Met de Multi-step API-controleregel kunt u het Maximaal aantal pogingen configureren voordat een stap als mislukt wordt beschouwd. We hebben nu de optie toegevoegd om ook de hoeveelheid tijd tussen die pogingen in te stellen. Voor elke stap kunt u een maximaal aantal pogingen configureren in combinatie met een minimale wachttijd ertussen.

screenshot maximale pogingen wachttijd

De bovengrens voor het aantal pogingen is 50 en de wachttijd tussen pogingen moet tussen 500 en 30000 ms liggen. Houd er rekening mee dat het minimum aantal pogingen twee is, aangezien de initiële request al als de eerste poging telt.

#Multi-step API-controleregel: Base64 codering/decodering en Hash-functie

Er zijn al veel automatische variabelen beschikbaar voor de Multi-step API-controleregel.

We hebben nu functionaliteit toegevoegd om data te coderen of te decoderen door het Base64-schema toe te passen. Gebruik de volgende notaties:

{{@Base64Encode(<data to encode>)}}

{{@Base64Decode(<data to decode>)}}

Als we het woord “data” als voorbeeld nemen en het met deze functies verwerken, krijg je de volgende resultaten:

{{@Base64Encode(data)}} retourneert ZGF0YQ== als waarde

{{@Base64Decode(ZGF0YQ==)}} retourneert data als waarde

We hebben ook het type Hash toegevoegd aan door de gebruiker gedefinieerde functies om data te coderen. Bij het toevoegen van een hashfunctie kunt u kiezen uit een aantal hash-algoritmen:

screenshot door gebruiker gedefinieerde functies in stap

Lees Uw functies gebruiken als u meer wilt weten over het gebruik van de hash (en andere) functies die u zelf definieert.

#Beheer Uptrends API-inloggegevens via de gebruikersinterface

Als u de Uptrends API wilt gebruiken, moet u een API-account hebben. De inloggegevens voor het API-account kunnen worden gecreëerd met het /Register endpoint gedocumenteerd in Swagger. Lees het Knowledge Base-artikel Een API-account registreren voor verdere instructies.

We hebben nu ook de optie toegevoegd om deze inloggegevens voor operators te creëren en te verwijderen via de Uptrends-app. U kunt de API-inloggegevens per operator beheren door naar zijn of haar operatorprofiel te navigeren en te schakelen naar het tabblad API management:

screenshot tabblad API management van operator

Houd er rekening mee dat alleen Administrators API-inloggegevens van operators kunnen bewerken.

#Algemene beschikbaarheid Grafana-plug-in

Met de Uptrends Grafana-databron kunnen status en statistieken gerapporteerd door Uptrends' controleregels en controleregelgroepen worden weergegeven binnen een Grafana-omgeving. De set-up vereist de installatie van een Uptrends-plug-in die alleen op persoonlijk verzoek beschikbaar was toen deze zich in de bètafase bevond. We zijn nu overgestapt op algemene beschikbaarheid en u kunt het plug-inbestand downloaden.

Als u de Grafana-plug-in wilt gaan gebruiken, lees dan het Knowledge Base-artikel Weergave van monitoringdata in Grafana met instructies voor de set-up. De plug-in is gratis.

oktober 2022

#Browsergebaseerde authenticatie

Onlangs is de authenticatiemethode in browsertype-controleregels met extra kengetallen Chrome met extra kengetallen en Edge gewijzigd. We gebruiken nu ‘Browsergebaseerde authenticatie’. Uptrends biedt niet langer vooraf een basisauthenticatie header met gebruikersnaam en wachtwoord. In plaats daarvan wordt de browser geïnstrueerd om te reageren op authenticatie requests van de webserver met de inloggegevens die in de controleregel zijn geconfigureerd.

september 2022

#Verouderde Internet Explorer 11 wordt niet meer ondersteund

Binnenkort gaan we de ondersteuning voor de verouderde Internet Explorer 11-browser uitfaseren voor gebruik van Uptrends en onze website uptrends.nl. IE11 wordt uitgesloten van toegang tot de Uptrends-app en u zult worden doorgestuurd naar een veiligere Microsoft-browser: Microsoft Edge.

#IE, PhantomJS stopgezet

In ons voortdurende proces om onze monitoringtools te verbeteren, willen we een uniform en up-to-date controleregel- en browsertype presenteren in de Full Page Check (FPC). Daarom kunt u de volgende (verouderde) browsers niet meer kiezen:

 • Internet Explorer
 • Phantom JS

Deze controleregels worden geconverteerd. Een Internet Explorer FPC wordt geconverteerd naar Microsoft Edge Bèta en controleregels die PhantomJS gebruiken, worden geconverteerd naar Chrome met extra kengetallen.

#Bestaande Real Browser Checks converteren naar Full Page Checks

Het controleregeltype real browser check (RBC) is niet langer beschikbaar sinds 31 augustus 2022. De volgende stap is het converteren van de bestaande RBC-controleregels naar Full Page Checks (FPC). Deze conversie is al begonnen. De FPC heeft vergelijkbare opties en veel extra functies, zoals extra kengetallen, checkcondities, rijkere waterval en nauwkeurigere timingdata.

Opmerking: U merkt mogelijk een verschil in de data die worden weergegeven in de geconverteerde controleregel. Als u vragen heeft, kunt u deze altijd stellen via ons support ticket systeem op onze contactpagina.

augustus 2022

#Controleregeltype 'Real browser check' niet meer beschikbaar

Het controleregeltype real browser check (RBC) zal vanaf 31 augustus 2022 niet meer beschikbaar zijn bij het creëren van nieuwe controleregels. Houd er rekening mee dat dit betekent dat u geen nieuwe controleregel van dit type meer kunt creëren, maar als u bestaande RBC-controleregels heeft, worden deze niet verwijderd en blijven ze werken. Deze controleregels kunt u nog steeds aanpassen.

We raden aan om een Full Page Check (FPC) te gebruiken als alternatief voor de RBC. De FPC heeft vergelijkbare opties en veel extra functies.

#Algemene beschikbaarheid extra kengetallen voor transactiewatervallen

De bètafase van deze functie is afgerond en is algemeen beschikbaar. Dit betekent dat we nu ook ondersteuning bieden voor het weergeven van extra kengetallen, zoals W3C-navigatietijden en Core Web Vitals voor uw transacties. U vindt de extra kengetallen die zijn opgenomen in de transactiewaterval, in stappen waarvoor een waterval is ingeschakeld.

Om de extra kengetallen voor uw transactiemonitoring in te schakelen, selecteert u Chrome met extra kengetallen in het menu Browser type in het tabblad Extra in de controleregelinstellingen. Deze functie is alleen beschikbaar voor Business- en Enterprise-accounts.

#Op tijd gebaseerde eenmalige wachtwoorden in transacties

We ondersteunen nu het gebruik van Time-Based One-time Passwords (TOTP) (tijd-gebaseerde eenmalige wachtwoorden) voor Transactiecontroleregels. Net als bij Sms-gebaseerde multifactorauthenticatie kunnen multifactorauthenticatie-set-ups worden gemonitord als u een TOTP-configuratie voor uw transactie instelt.

Door een vault-item van het type Configuratie eenmalig wachtwoord toe te voegen, kan Uptrends beginnen met het genereren van de codes die een eindgebruiker gewoonlijk vindt in een (mobiele) authenticator-app, en de gegenereerde waarde invullen als onderdeel van een transactiestap.

TOTP-voorbeeld

#Multi-step API binair bestand uploaden

We ondersteunen bestanden uploaden in Multi-step API-controleregels al enige tijd. Tot nu toe werden de bestanden altijd verzonden als multipart/form-data inhoud, wat betekende dat we wat overhead- en meta-informatie aan de request body toevoegden. Vanaf deze update ondersteunen we echter ook het uploaden van het bestand als onbewerkte binaire data.

MSA-bestand uploaden als binaire data

We zullen nog steeds automatisch de juiste headers genereren, maar voegen geen metadata meer toe aan de request. Op deze manier kan uw API nog steeds worden getest als uw API bestanden verwacht die zijn geüpload als onbewerkte binaire data.

#Controlestations filteren op dashboardtegels – extra tegels toegevoegd

Vorige maand hebben we de implementatie aangekondigd van een controlestationfilter voor verschillende types dashboardtegels. Deze maand voegen we twee extra tegeltypes toe aan de lijst met tegels die een controlestationfilter hebben: de Staptijden grafiek en Lijst met staptijden ondersteunen nu ook filteren op controlestations.

#Alternatieve controleregelnamen voor Publieke statuspagina's

U kunt Publieke statuspagina’s gebruiken om statusinformatie van uw website te delen met interne of externe teams die verder geen toegang tot de account nodig hebben. Het is een simpele manier om een eenvoudig overzicht te geven van de huidige status van verschillende controleregels in uw account, gesorteerd op controleregelnaam.

Maar die controleregelnamen zijn misschien niet altijd geschikt voor het publiek – als u bijvoorbeeld een intern coderingssysteem gebruikt om aan te geven welke controleregel welke bron controleert, zegt dat mensen buiten uw team waarschijnlijk niet veel. Vanaf deze update ondersteunen we nu de optie om ‘vriendelijke’ namen te geven aan controleregels die worden weergegeven op uw Publieke statuspagina.

U kunt dit instellen door een vrij veld op te geven in de opties van de controleregel(s) die worden weergegeven op de publieke statuspagina (zie onze handleiding over Aangepaste data opnemen voor informatie over hoe u dat doet). Geef het vrije veld een herkenbare naam (bijvoorbeeld PspNaam) en stel de waarde in als de naam voor de controleregel zoals deze moet worden weergegeven op de publieke statuspagina.

In de instellingen voor uw publieke statuspagina kunt u nu een Vrij veld voor de naam configureren, dat moet overeenkomen met de naam van het vrije veld in de controleregelinstellingen. Op die manier geeft de publieke statuspagina de waarde voor dat veld weer in plaats van de reguliere naam van de controleregel.

juli 2022

#Gebruikersrechten alertdefinitie voor operatorgroepen

Binnen het Uptrends systeem voor gebruikersrechten kunt u toegangsrechten voor alertdefinities instellen om toevoegen en/of wijzigen toe te staan. Tot nu toe kon u dit wijzigingsrecht alleen instellen vanuit de alertdefinitie. Nu hebben we de optie toegevoegd om dit in te stellen vanuit het tabblad Gebruikersrechten van de operatorgroep (of operator).

screenshot gebruikersrechten operatorgroep

#Controlestations filteren op dashboardtegels

We hebben een nieuw controlestationfilter geïmplementeerd voor de tegeltypes Eenvoudige lijst, Eenvoudige grafiek, Controlestation lijst, Controlestation grafiek, Multicontrolestation lijst, Multicontrolestation grafiek en Controleregel log. Hierdoor kunt u controles die zijn uitgevoerd op specifieke controlestations voor controleregels en controleregelgroepen filteren en deze weergeven op een (aangepast) dashboard. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om metingen van één set controlestations naast een andere set metingen van andere controlestations te plaatsen. Voor elke tegel in een dashboard kunt u een andere controlestationselectie bekijken.

Ga naar het menu Dashboards. Selecteer een dashboard. Klik op het menupictogram met drie stippen van een tegel om toegang te krijgen tot de instellingen. U vindt de controlestationselectie op het tabblad Controlestations.

Er zijn twee uitzonderingen van toepassing: Full Page Check-statistieken en de ‘uren van de dag’-tijdgroepering. Wanneer een van deze wordt geselecteerd samen met een controlestationfilter, geeft Uptrends een waarschuwing weer.

juni 2022

#IP-adresinformatie toegevoegd aan Multi-step API-stapresultaten

De controleresultaten van multi-step API controleregels tonen nu ook het Resolved IP-adres voor elke stap. Dit kan gebruikers helpen te bepalen welke server reageert op de requests van de controleregel.

Resolved IP-adres in MSA-resultaat

#Uptrends is toegevoegd aan de Cloudflare allowlist

De IP-adressen die Uptrends gebruikt voor monitoring zijn toegevoegd aan de Cloudflare allowlist. Uptrends is nu goedgekeurd en is een ‘geverifieerde bot’ geworden. Onze controlestations worden uitgesloten van Cloudflares firewallregels.

Op dit moment wordt Uptrends niet getoond in de Cloudflare Radar lijst, omdat daar slechts een selectie van bots wordt getoond, niet de volledige lijst.

#Navigeren door gebruikersrechten

In onze laatste twee releases hebben we een eenvoudigere manier geïmplementeerd voor het beheren van algemene systeemrechten en gebruikersrechten voor controleregels. In deze release hebben we het navigeren door de gebruikersrechten eenvoudiger gemaakt.

Als u nu op naam van de controleregel of controleregelgroep klikt in de Gebruikersrechten voor controleregels wordt u naar de controleregel (groep) geleid. Dit werkt ook andersom: door op de naam van de operatorgroep te klikken in de gebruikersrechten van de operator, wordt u naar de geselecteerde operatorgroep geleid.

#Maximum aantal controleregels per controleregelgroep nu zichtbaar in overzicht

Voor elke controleregelgroep kunt u het maximale aantal basis-, browser-, transactie- en API-controleregels instellen dat aan de groep mag worden toegevoegd. De instelling is te vinden op het tabblad Algemeen van een controleregelgroep. Als u de maximaal toegestane aantallen wilde weten, moest u voorheen elke controleregelgroep afzonderlijk controleren. U vindt deze informatie nu in het overzicht van de controleregelgroepen (Accountinstellingen > Controleregelgroepen) in de nieuwe kolom Toegewezen controleregelcredits naast de controleregels die al in de groep bestaan (kolom Controleregelcredits in gebruik).

U kunt in één oogopslag zien hoeveel controleregels van het maximaal toegestane aantal zijn toegevoegd aan de controleregelgroep, zonder dat u in de instellingen van de controleregelgroep hoeft te graven.

screenshot maximum controleregels in groep

#Eenvoudige lijst met IP-adressen van controlestations

Uw controles worden uitgevoerd door Uptrends' wereldwijde netwerk van controlestations. Voor whitelist-doeleinden kunt u de lijst met IP-adressen van controlestations vinden via de vorige link, of lijsten met IPv4- en IPv6-adressen ophalen via onze API.

Vanaf deze update publiceren we eenvoudige actuele lijsten van de IP-adressen van onze controlestations (IPv4 en IPv6) die gemakkelijk kunnen worden gekopieerd en geplakt in de instellingen van uw firewall.

mei 2022

#Individuele operators: algemene systeem- en controleregelrechten

In onze laatste release hebben we een nieuwe en veel eenvoudigere manier geïntroduceerd voor het beheren van algemene systeemrechten en gebruikersrechten voor controleregels voor operatorgroepen. In de huidige release hebben we dezelfde aanpak geïmplementeerd voor individuele operators.

Wij raden u aan om gebruikersrechten op het niveau van de (operator)groep toe te wijzen. In de meeste situaties heeft u teams binnen uw organisatie die dezelfde set gebruikersrechten moeten hebben. Het is gemakkelijker om teams in te stellen dan dezelfde stappen voor elk individu te herhalen. Er kunnen echter uitzonderingen zijn en daarom kunt u nu gebruikersrechten toewijzen aan individuele operators op dezelfde eenvoudige manier als aan operatorgroepen.

#FPC met Microsoft Edge in publieke bèta voor Business and Enterprise

Het is nu mogelijk om Microsoft Edge te selecteren als browser voor een Full Page Check (FPC). De nieuwe FPC-functionaliteit voor dit browsertype is bijna identiek aan die van Chrome met extra kengetallen, behalve de functie DNS bypass, die niet beschikbaar is. Het bevat deze extra kengetallen: W3C-navigatietijden, Core Web Vitals en tijdlijn screenshots.

FPC Edge beta

Om deze nieuwe functie te gebruiken moet u deze actief inschakelen voor individuele controleregels door ‘Edge’ te selecteren in het keuzemenu Browser type bij het creëren van een nieuwe FPC, of in de instellingen van een bestaande FPC.

#Filters voor Audit log

We hebben de optie toegevoegd om de audit log in uw account te filteren. Via twee keuzemenu’s kunt u het mutatietype (item toegevoegd, gewijzigd, operator toegevoegd, etc.) en het itemtype (controleregel, operator, vault-item, etc.) selecteren om vermeldingen in de audit log te verfijnen.

Audit log filters

april 2022

#Nieuw ontwerp algemene systeem- en controleregelrechten voor operatorgroepen

Het beheren van de algemene systeemrechten (met onder meer het recht financiële operator en de mogelijkheid om alertdefinities toe te voegen) voor uw operatorgroepen is nu een stuk eenvoudiger geworden. In de instellingen voor elke operatorgroep (te vinden onder Accountinstellingen > Operators en groepen (en sub accounts) > Alle operatorgroepen bekijken) in het tabblad Gebruikersrechten vindt u nu een overzicht van beschikbare algemene systeemrechten die momenteel actief zijn of kunnen worden toegewezen.

Bovendien kan het toewijzen van rechten voor controleregels nu ook worden gedaan in het instellingenvenster van de operatorgroep, in plaats van alleen in de instellingen van de controleregelgroep.

Gebruikersrechten operatorgroep

#Eenvoudige grafiek: data van individuele metingen weergeven

De dashboardtegel van het type eenvoudige grafiek kan nu de statistieken van individuele metingen weergeven. Tot nu toe toonden de meetwaardes altijd gemiddelde data voor periodes, afhankelijk van de in het dashboard geselecteerde periode.

We hebben nu een nieuwe resolutie ‘Individuele metingen’ toegevoegd. Bij gebruik van deze resolutie worden individuele metingen weergegeven in de grafiek. De frequentie is afhankelijk van de interval van uw monitoringcheck. In dit voorbeeld is het interval ingesteld op 1 minuut en de grafiek toont metingen voor elke minuut:

screenshot grafiek individuele metingen

Het voordeel is dat u met een hogere resolutie makkelijker de aandachtspunten kunt vinden door naar de pieken in metingen te kijken. Als u hovert over de grafiek, worden de waarde en het tijdstempel weergegeven. Als u op de grafiek klikt, komt u bij de bijbehorende details van de controle.

Houd er rekening mee dat er een paar voorwaarden gelden:

 • De individuele metingen zijn alleen beschikbaar voor de eenvoudige grafiektegels.
 • Individuele metingen worden ondersteund voor de kengetallen: totale tijd, resolve tijd, connectietijd en downloadtijd.
 • Als een tegel niet-ondersteunde kengetallen weergeeft (ook als deze worden gecombineerd met ondersteunde kengetallen), is een lagere resolutie dan de individuele metingen van toepassing.
 • De maximale vooringestelde periode die kan worden gekozen in combinatie met individuele metingen is 24 uur.
 • Er kan slechts één controleregel per tegel worden gekozen wanneer deze nieuwe functie wordt gebruikt.

Vanaf nu kunt u bij het instellen van een geplande rapportmail kiezen om een downloadlink naar het rapport op te nemen als PDF- of Excel-bestand in plaats van het als bijlage bij de geplande e-mail te ontvangen. De link staat in het bericht en is 14 dagen geldig. U hoeft niet in te loggen bij Uptrends om er toegang toe te krijgen. Het is nu gemakkelijker om het moment te kiezen om het te downloaden en de data in het rapport te bekijken. En het verkleint de grootte van geplande rapportmails, wat kan helpen om eventuele beperkingen op de grootte van inkomende e-mails te vermijden.

#Dashboards: langere periode met hogere resolutie beschikbaar

Een controleregel grafiektegel op een dashboard toont de geselecteerde statistieken voor een bepaalde controleregel.

We hebben het aantal datapunten dat voor de grafiek wordt verzameld verhoogd en kunnen nu een hogere resolutie bieden voor een langere periode. Als u de optie Automatisch heeft gekozen, worden de volgende resoluties toegepast:

 • 15 minuten voor maximaal 2 dagen (voorheen 1 dag)
 • één uur voor maximaal 8 dagen (voorheen 4 dagen)
 • één dag voor een maximum van 200 dagen (voorheen 100 dagen)

Als u bijvoorbeeld een periode van 2 dagen voor de grafiektegeldata selecteert, wordt er één datapunt per 15 minuten weergegeven. Het datapunt is een gemiddelde van de data die binnen die 15 minuten zijn verzameld.

Houd er rekening mee dat de verhoogde resolutie pas beschikbaar is nadat deze functie is geïntroduceerd en er voldoende data zijn verzameld.

#Controlestation API toont aankomende IP-adressen

Ons controlestationnetwerk evolueert voortdurend – of het nu is door het toevoegen van volledig nieuwe controlestations of van nieuwe machines aan bestaande controlestations, of door het vervangen van huidige machines, de IP-adressen die door de controlestations worden gebruikt kunnen van tijd tot tijd veranderen. Met de checkpoint API kunnen gebruikers up-to-date controlestationdata ophalen, zoals IP-adressen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om whitelisting te automatiseren die nodig is voor bijvoorbeeld het monitoren van set-ups. Voorheen informeerden we onze gebruikers over aankomende wijzigingen in IP-adressen in het controlestationnetwerk alleen via de controlestation-nieuwsbrieven die via e-mail werden verzonden. Dat betekende dat in sommige gevallen de IP-adressen van controlestations konden veranderen voordat gebruikers de kans hadden gehad om te reageren, wat tot onnodige fouten kon leiden.

Echter, vanaf deze update nemen we aankomende IP-adressen op in de API response van het controlestation (gewoon als onderdeel van de lijst met IP-adressen voor elk controlestation). Op die manier, als u uw whitelisting automatiseert, worden aankomende wijzigingen automatisch opgehaald en worden verouderde adressen automatisch uit de lijst verwijderd.

#Transactiecontroleregel navigatie

Nadat u op de knop Opslaan of Annuleren op een transactiecontroleregel heeft geklikt, keert u terug naar de pagina waar u begon om de controleregel te bewerken of te openen, bijvoorbeeld het dashboard Transacties beheren of Transactieoverzicht. We hebben de navigatie aangepast om u terug te leiden naar waar u was gebleven. Voorheen leidden deze acties u naar de pagina Controleregels beheren.

#Dashboards: kortere periodes beschikbaar in voorgedefinieerde periodes

In de instellingen voor dashboards en dashboard tegels kunt u het tijdsbestek kiezen waarvoor u data wilt weergeven. Eén mogelijkheid is het kiezen van een voorgedefinieerde periode. Tot nu toe was de kortste periode 24 uur, wat best lang is als je geïnteresseerd bent in wat er op dit moment gaande is. Om u de mogelijkheid te geven om in te zoomen op kortere periodes, hebben we voorgedefinieerde periodes van 2 uur, 6 uur en 12 uur toegevoegd aan de lijst met opties voor het tijdsbestek.

maart 2022

#Zichtbaarheid controleregelnotities

Notities die in het bewerkingsscherm van een controleregel zijn ingevoerd, zijn voortaan ook zichtbaar in het quick-info-paneel van de controleregel. Naast het bekijken van Notities op het dashboard Controleregelstatus, worden controleregelnotities ook weergegeven op meerdere schermen in de Uptrends-app.

Notities in quick-info-label

Houd er rekening mee dat operators toestemming nodig hebben om controleregelnotities weer te geven of te lezen. (Accountinstellingen,  Toegang tot notities bij controleregels).

#Oplossing voor problemen met service workers

Eind vorig jaar meldden we dat sommige watervalgrafieken mogelijk onvolledig zijn vanwege problemen met Chrome service workers. Dit probleem is inmiddels opgelost, wat betekent dat in watervallen geen elementen meer mogen ontbreken.

#Gebruikersrechten integraties

Als onderdeel van ons lopende project over autorisaties in Uptrends, hebben we de volgende gebruikersrechten toegevoegd voor integraties:

 • Integratie maken wordt ingesteld voor een operatorgroep of operator. Bekijk het Knowledge Base-artikel Gebruikersrechten over hoe dit werkt. Dit gebruikersrecht is nodig om nieuwe integraties toe te kunnen voegen. Het omvat het recht Integratie aanpassen, zie hieronder.

 • Integratie gebruiken wordt ingesteld in de integratie zelf. Gebruik het tabblad Gebruikersrechten om operatorgroepen of operators toe te voegen of te verwijderen. Met dit gebruikersrecht kan de operator een integratie gebruiken binnen een alertdefinitie.

 • Integratie aanpassen wordt ook ingesteld in de integratie op het tabblad Gebruikersrechten Hiermee kunt u een integratie wijzigen of verwijderen. Houd er rekening mee dat dit gebruikersrecht automatisch het recht Integratie gebruiken bevat.

Bovenstaande gebruikersrechten kunnen door administrators worden ingesteld. Als u geen administrators bent, maar het gebruikersrecht Integratie maken heeft voor een integratie, kunt u de gebruikersrechten voor die specifieke integratie aanpassen.

Opmerking: De gebruikersrechten zijn alleen beschikbaar voor Enterprise-accounts.

februari 2022

#Voeg een nieuwe creditcard toe voor periodieke betalingen

We hebben meer opties voor creditcardmanagement toegevoegd voor het beheren van uw periodieke betaling. Het tabblad Creditcards op het scherm Accountinstellingen is nu bijgewerkt zodat de financiële operator een nieuwe creditcard kan configureren voor periodieke betalingen. Na het configureren van een nieuwe kaart voor uw maandelijkse of jaarlijkse betalingen, kunt u de eerder gebruikte kaart nu uit het account verwijderen.

#Shadow DOM-ondersteuning voor transactiecontroleregels

Transactiecontroleregels ondersteunen nu interacties binnen een shadow DOM. Een shadow DOM (Document Object Model) is een methode om bepaalde delen van een website in te kapselen om ze gescheiden te houden van het hoofddocument. Voorheen konden transacties niet interacteren (klikken op, hoveren over, een tekstwaarde instellen, enz.) met pagina-elementen die zich binnen een shadow DOM bevonden. U kunt nu uw transacties configureren om in de shadow DOM te kijken en de elementen te lokaliseren. Zie voor meer informatie ons artikel over werken met shadow DOM’s in transacties.

#Gebruikersrechten voor Alertdefinitie

We breiden het systeem van gebruikersrechten in the Uptrends app voortdurend uit. In de huidige release hebben we twee opties voor gebruikersrechten toegevoegd die verband houden met alertdefinities:

Het gebruikersrecht Alertdefinitie bewerken is ingesteld op (en in) de alertdefinitie zelf. De alertdefinitie heeft nu een tabblad Gebruikersrechten waar u operators of operatorgroepen kunt toevoegen. Deze operators of groepen hebben dan het recht om die specifieke alertdefinitie te bewerken.

De optie Alertdefinitie toevoegen is ingesteld voor een operator of een groep. Op het tabblad Gebruikersrechten van een operator of een operatorgroep kunt u gebruikersrechten bekijken en bewerken. De optie Alertdefinitie toevoegen is toegevoegd aan de lijst met keuzes.

Houd er rekening mee dat alle administrators (operators met Administrator-gebruikersrechten) standaard het recht hebben om alertdefinities te maken en te bewerken en dit kan niet worden gewijzigd.

Opmerking: De gebruikersrechten zijn alleen beschikbaar voor Enterprise-accounts.

#Bekijk controleregelnotities op het dashboard Controleregelstatus

Ingevoerde notities die aan een controleregel zijn toegevoegd, worden weergegeven op het dashboard Controleregelstatus. Het dashboard vertelt u nu welke controleregels een notitie hebben.

Notities

Er is een nieuwe kolom genaamd Notities toegevoegd. Als de controleregel een notitie heeft, wordt er een pictogram weergegeven. Door erover te hoveren, kan een operator die notitie lezen zonder het scherm te verlaten. Hierdoor kunnen operators snel informatie lezen die door een andere operator is achtergelaten. Het gebruikersrecht om notities in dit dashboard weer te geven, moet worden geconfigureerd in Accountinstellingen, Toegang tot controleregelnotities (voor Enterprise-gebruikers).

#Nieuwe variabelen in Transacties en Multi-step API-controleregels (MSA)

We hebben drie nieuwe variabelen toegevoegd die u nu kunt gebruiken in Uptrends' transactiemonitoring en multi-step API (MSA)-controleregels:

 • {{@UniqueGuid}}— Deze unieke, willekeurig gegenereerde GUID kan meerdere keren worden hergebruikt tijdens de gehele transactie.
 • {{@RandomUSMedicare}}— U kunt deze variabele gebruiken in de controleregeltypes transactie en MSA om US Medicare Beneficiary Identifiers te genereren.
 • {{@RandomChar(length)}}— Met deze nieuwe automatische variabele kunt u een willekeurige reeks alfabetische tekens met een gespecificeerde lengte genereren. Alle tekens worden in hoofdletters weergegeven. Bijvoorbeeld {{@RandomChar(5)}} zal een waarde retourneren die lijkt op GPLMQ.

Lees voor meer informatie de documentatie over Multi-Step API-variabelen.

#Meer Full Page Check-kengetallen beschikbaar in aangepaste tegels

De controleregel Full Page Check met het browsertype Chrome met extra kengetallen meet extra data voor Core Web Vitals en W3C-navigatietijden. Deze data kunnen nu op dashboards worden weergegeven in een aangepaste rapporttegel van het type Eenvoudige lijst / grafiek.

Open de instellingen van de tegel door op de knop te klikken en selecteer de kengetallen die u op de tegel wilt weergeven.

screenshot detail tegelinstellingen

Opmerking: Als een bestaande Full Page Check-controleregel is gewijzigd van een ander browsertype in Chrome met extra kengetallen, zijn de extra data (Core Web Vitals en W3C-navigatietijden) niet beschikbaar voor periodes vóór die wijziging en zal de grafiek of lijst geen extra data tonen. Selecteer in de tegelinstellingen een andere periode die valt binnen de tijd nadat het controleregeltype was gewijzigd.

januari 2022

#Multi-Step API script-editor

De stappen van de MSA-controleregel worden gedefinieerd met behulp van de stap-editor, die alleen een visuele editor was. Nu hebben we een script-editor toegevoegd waarmee u achter de schermen kunt kijken en de gebruikte JSON kunt bekijken.

screenshot visuele en script-editor

U kunt heen en weer schakelen tussen de visuele en de script-editor. Wanneer u terugschakelt vanuit de script-editor worden alle wijzigingen in het JSON-bestand gevalideerd.

De JSON-bron kan buiten de Uptrends-app worden opgeslagen om deze later opnieuw te gebruiken; bijvoorbeeld om dezelfde of vergelijkbare controleregelstappen te maken. U zou die zelfs kunnen gebruiken om het genereren van stappen in controleregels te automatiseren of om ze op grotere schaal te veranderen.

#Full Page Check DNS-bypass

Bij het maken of bewerken van een Full Page Check-controleregel heeft u nu de mogelijkheid een DNS-bypass toe te voegen. De DNS-bypass zorgt ervoor dat de webpagina naar het opgegeven domein wordt geleid in plaats van het domein dat standaard wordt gebruikt. Deze nieuwe optie bevindt zich in de Verbinding informatie op het tabblad Extra van de controleregel.

U heeft dit bijvoorbeeld nodig om de specifieke locatie van een website met succes te monitoren en te checken, als de site deel uitmaakt van een Content Delivery Network (CDN) of load-balancing-oplossing. Let wel, deze functie is alleen beschikbaar voor Business- en Enterprise-accounts.

#Dit kwartaal en vorig kwartaal selectie in dashboards

U gebruikt waarschijnlijk al periodes om data van een bepaalde periode op uw dashboards te bekijken. Voortaan kunt u op elk dashboard ook een kwartaal van een jaar selecteren. We hebben de selecteerbare periode van de dashboards uitgebreid met twee nieuwe opties: Dit kwartaal en Vorig kwartaal. Dit kwartaal kijkt vooruit en toont het huidige kwartaal. Vorig kwartaal toont de vorige cyclus van drie maanden.

december 2021

#Verbeteringen in het menu

Het is enige tijd geleden dat we een nieuw menu hebben geïntroduceerd. Nu hebben we het menu nog beter gemaakt door deze veranderingen door te voeren:

 • Naarmate het menu steeds langer werd, werd de accordeonstructuur minder handig en hebben we dat veranderd in een vervolgmenu. Dus als u nu over het menu hovert, komt het bijbehorende submenu gewoon tevoorschijn. Met het nieuwe ontwerp gaat navigeren veel sneller – u hoeft alleen maar te hoveren om het volgende niveau weer te geven in plaats van elke keer te moeten klikken. Door over het menu te hoveren, kunt u eenvoudig door alle submenu’s bladeren. Tip: Als u nog steeds problemen heeft om te vinden wat u nodig heeft, gebruik dan de zoekoptie om in het menu te zoeken (en andere items).
 • Het menu Dashboard is opnieuw ontworpen. Het is nu ook een vervolgmenu en we hebben de informatie in het submenu opnieuw ingedeeld. De dashboards zijn gegroepeerd op Favorieten, Aangepaste dashboards en de producten Synthetics, RUM en Infra (afhankelijk van uw abonnement). screenshot nieuw dashboardmenu

#Standaard controleregelgroep

Om het werken met controleregelrechten te vergemakkelijken, hebben we de optie toegevoegd om een Standaard controleregelgroep toe te wijzen. De standaard controleregelgroep kan worden toegewezen aan elke controleregelgroep in de account, en het is de groep waaraan nieuwe controleregels automatisch worden toegevoegd nadat ze zijn gecreëerd.

Het voordeel hiervan is dat deze nieuwe controleregels, evenals alle bestaande controleregels die u besluit toe te voegen, automatisch deel gaan uitmaken van een andere controleregelgroep dan Alle controleregels. Dat betekent dat u aan deze groep gebruikersrechten kunt toewijzen die niet per se van toepassing zijn op alle controleregels in de account. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw operators het recht hebben alle controleregels in uw account te bekijken, op een paar na, kan dat gebruikersrecht worden toegewezen aan de standaard controleregelgroep in plaats van aan de groep Alle controleregels (aangezien die controleregels kunnen worden verwijderd uit de standaard groep, maar niet uit de groep Alle controleregels).

#MSA-editor update

Ons controleregeltype Multi-step API heeft een facelift gekregen! Ter voorbereiding op aankomende functies hebben we het uiterlijk van de Stap-editor herzien, zodat deze beter aansluit bij bijvoorbeeld de Transaction stap-editor. Functioneel werkt de nieuwe editor op dezelfde manier, maar met een nieuwe lay-out.

Nieuwe MSA-editor

#Extra e-mailadressen voor facturen

Voortaan kunt u bij het invoeren van uw contactgegevens voor facturering meer dan één e-mailadres invoeren. We hebben een veld Extra e-mailadressen toegevoegd aan uw factuurgegevens, zodat u meer dan één ontvanger voor de factuur kunt toevoegen. U kunt deze extra adressen toevoegen wanneer u uw bestelling voltooit in de Uptrends bestelmodule.

#Uptrends Infra agent (Linux) officieel vrijgegeven

Na een bètaperiode is de nieuwe Infra agent voor Linux (versie 2.0) nu officieel uitgebracht. Bekijk de artikelen Linux agent info en download en Linux agent installeren om met de installatie te beginnen.

#Nieuwe functie voor gratis Website Speed Test tool

We hebben extra metingen toegevoegd aan de gratis tool Website Speed Test. Hiermee krijgt u meer gedetailleerde resultaten zoals Core Web Vitals, W3C-navigatietijden en meer, ook met de gratis tool.

#Nieuwe Full Page Check officieel vrijgegeven

Na een private en publieke bètaperiode is de nieuwe Full Page Check nu officieel uitgebracht. De functie is beschikbaar voor Business- en Enterprise-abonnees.

Het nieuwe browsertype “Chrome met extra kengetallen” voegt verschillende nieuwe functies toe aan uw Full Page Check-controleregel, zoals Core Web Vitals, W3C-metrics en tijdlijn screenshots. Zie het Knowledge Base-artikel Full Page Check voor meer informatie en hoe u deze inschakelt.

Houd er rekening mee dat nieuw gecreëerde Full Page Checks automatisch zijn ingesteld op het browsertype “Chrome met extra kengetallen”.

#Multi-step API-controleregels: updates

Ons controleregeltype Multi-step API heeft de optie om een request opnieuw te proberen tot het gelukt is. Als uw API enige tijd nodig heeft om een request te verwerken voordat hij kan reageren met het verwachte resultaat, kunt u de controleregel zo configureren dat deze de request blijft proberen zolang een of meer van de aannames niet slagen, totdat de verwachte respons binnenkomt.

We hebben enkele wijzigingen aangebracht in de manier waarop dergelijke resultaten worden weergegeven.

 • Voorheen toonden we alleen request- en response-headers en inhoud voor de laatste poging. We geven deze informatie nu ook weer voor elke geprobeerde request vóór de laatste request.
 • Tussen de pogingen zit een wachttijd van één seconde. Dat laten we nu zien in de gebruikersinterface.

Wijzigingen in weergave MSA-stap opnieuw proberen

#Jaarlijkse of driemaandelijkse geplande rapporten

Misschien gebruikt u geplande rapporten al om data te exporteren en die naar een lijst met ontvangers te e-mailen, en tot nu toe waren er opties om het rapport dagelijks, wekelijks of maandelijks te versturen.

Voortaan kunt u ook plannen dat de rapportage elk kwartaal of jaarlijks wordt verstuurd. Voor jaarlijkse rapporten moet u de maand, dag en tijd instellen waarop het rapport moet worden verstuurd. Voor kwartaalrapportages heeft u een voorgedefinieerde lijst met maanden waarin het rapport wordt verstuurd. U moet nog wel de dag en tijd voor het rapportschema instellen.

#Changelog RSS-feed

We hebben een RSS-feed ingesteld voor deze changelog. U kunt zich abonneren op de feed door naar deze Koppeling te gaan. Als u zich abonneert op de feed met een nieuwsaggregator of RSS-lezer, kunt u informatie krijgen over updates van Uptrends, zonder dat u handmatig onze changelog hoeft te raadplegen!

#Aangepaste integraties: nieuwe downtime variabele

Met een aanpasbare integratie kunt u aangepaste alertberichten van Uptrends naar een externe service sturen, zoals uw systeem voor incidentmanagement. Het uitgaande alertbericht kan worden gevuld met relevante informatie (zoals welke controleregel de alert heeft veroorzaakt, wat de fout was, enz.) door het gebruik van systeemvariabelen voor alerting.

We hebben de nieuwe systeemvariabele voor alerting ‘@alert.downtimeDuration’ toegevoegd die kan worden verstuurd als onderdeel van het Ok-bericht, om aan te geven dat de alert voorbij is, zodat het bericht informatie kan bevatten over hoe lang de alert duurde.

november 2021

#Productrondleiding: Nieuwe manier om de Uptrends-app te leren kennen

We introduceren een “Productrondleiding” voor de Uptrends-applicatie. Deze is bedoeld voor nieuwe gebruikers om vertrouwd te raken met de belangrijkste onderwerpen in onze applicatie. Geleidelijk aan zullen we uitgebreidere informatie toevoegen, die toegankelijk is vanuit de hoofdonderwerpen.

U kunt vanuit het menu naar de productrondleiding gaan. Ga naar Support > Rondleiding om de hoofdpagina van deze rondleiding te openen.

#Multi-step API-controleregels: een overzicht

Naast de alerting hub en de hub voor gebruikersbeheer hebben we nu de Multi-step API hub.

Dit is de plaats waar u algemene informatie kunt vinden over Multi-step API-controleregels (MSA-controleregels), links naar Knowledge Base-artikelen met gedetailleerde informatie en statistieken over hoeveel actieve MSA-controleregels u heeft. Vanuit de hub kunt u snel een nieuwe MSA-controleregel maken.

#Introductie van nieuwe gebruikersrechten voor controleregels

Standaard kunnen alleen operators die lid zijn van de operatorgroep Administrators controleregelinstellingen bekijken en bewerken, en controleregels creëren of verwijderen. Standaard operators, dat wil zeggen niet-Administrators, kunnen controleregels bekijken (maar niet hun instellingen) en dashboards.

Met het nieuwe gebruikersrechten voor controleregels-systeem hebben Administrators van Enterprise-accounts nu meer verfijnde controle over welke operators bepaalde acties mogen uitvoeren voor specifieke controleregelgroepen. U kunt gebruikersrechten toewijzen aan individuele controleregels of controleregelgroepen, en bepalen welke operator(s) alleen gegevens kunnen bekijken, controleregelinstellingen kunnen bekijken en/of bewerken, of controleregels kunnen creëren/verwijderen binnen een controleregelgroep. Zie voor meer informatie ons artikel over gebruikersrechten voor controleregels.

Voorbeeld gebruikersrechten

oktober 2021

#Verbeteringen aan Multi-Step API-controleregels

Onze Multi-Step API-controleregel is een van de krachtigste controleregels die beschikbaar is in Uptrends, waarmee u meerdere requests aan uw API kunt instellen, terwijl data wordt overgedragen voor gebruik in de volgende request.

We hebben enkele verbeteringen toegevoegd aan Multi-Step API-controleregels:

 • Voorheen, wanneer een Multi-Step API-controleregel een fout genereerde omdat een assertion mislukte, zou de resulterende fout in de controleregel-log “Aanname niet geslaagd” zijn. Die fout bevatte echter geen informatie over welke stap in het bijzonder een falende assertion (aanname) bevatte. We hebben het foutbericht nu iets aangepast om die informatie op te nemen, net zoals dat werkt bij transacties.
 • Elke afzonderlijke stap heeft zijn eigen timingdata, die worden weergegeven in het gedeelte Stapresultaten van een controleregelcheck. We hebben aangepast hoe deze staptimingdata worden weergegeven, waardoor deze meer opvallen.
 • Individuele Multi-Step API-controleregelstappen hadden een ‘achter de schermen’ time-out van 45 seconden, wat betekent dat geen enkele stap langer kon duren dan dat. We hebben die stapgerelateerde time-out verwijderd, zodat stappen nu zo lang kunnen duren als nodig is. De totale controleregelduur moet echter binnen het totale maximum van 4 minuten blijven.

#SLA-paginalaadtijd: lagere grenswaarde mogelijk

Bij het opzetten van service level agreements (SLA’s) in Uptrends, is een van de grenswaardes de Paginalaadtijd. De minimumwaarde die kon worden ingevoerd was 1 seconde. We hebben dat minimum gewijzigd in 0,01 seconde (10 milliseconden).

#Full Page Check: publieke bèta

De nieuwe Full Page Check-controleregel met extra kengetallen bevindt zich nu in de publieke bètafase. Bekijk de pagina Full Page Check voor een beschrijving van nieuwe functies en hoe u dit inschakelt voor uw controleregels. Deze bètafunctie is beschikbaar voor Business- en Enterprise-accounts.

De API is bijgewerkt om ook de extra kengetallen te bevatten. De Core Web Vitals en de W3C-metrics voor navigatietijden kunnen worden opgehaald met het /MonitorCheck/{monitorCheckId}/Waterfall-eindpunt. Houd er rekening mee dat dit alleen werkt voor Full Page Check-controleregels waarbij het browsertype is ingesteld op Chrome met extra kengetallen en alleen in API-versie 4 (huidige versie).

Onthoud dat alle wijzigingen met betrekking tot de extra kengetallen voor de Full Page Check deel uitmaken van het publieke bètaprogramma.

september 2021

#Bèta-aankondiging nieuwe Full Page Checks

In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van ons controleregeltype Full Page Check (FPC). We zijn nu klaar om ons nieuwe en verbeterde FPC-controleregeltype in private bèta te brengen.

Het komende nieuwe controleregeltype zal verschillende verbeteringen bevatten ten opzichte van de klassieke Full Page Check, waaronder:

Een volledig overzicht van wat er gaat veranderen met de nieuwe FPC is te vinden in het Knowledge Base-artikel Full Page Check.

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan onze private bèta voor dit nieuwe controleregeltype, neem dan contact op met ons Support team!

#Operator naamswijzigingen Heeft dienst

Er was enige verwarring over de Heeft dienst-gegevens voor operators (op het dashboard Operators). We hebben daarnaar gekeken en twee veranderingen doorgevoerd:

 • Het voormalige “Heeft dienst” heet nu “Actief”. Dit toont de status van de instelling Actief in de contactgegevens van de operator. Deze informatie alleen geeft niet aan of de operator ook echt dienst heeft. Voor elke operator heeft u de mogelijkheid om Geen-dienstperiodes in te stellen. Operators kunnen dus actief zijn, maar hun dienstrooster kan bepalen dat ze op dit moment geen dienst hebben.
 • We hebben een nieuwe kolom genaamd “Heeft dienst” toegevoegd om te verduidelijken of operators op dit moment volgens hun rooster dienst hebben.

Alleen als de operator actief is én dienst heeft, worden er alerts verstuurd. Denk eraan dat alerting correct moet worden ingesteld om dit te laten werken.

U kunt een lijst met alle operators bekijken op het dashboard “Operators”. Ga naar Accountinstellingen > Operators, groepen en deelaccounts > Alle operators bekijken om het dashboard te openen.

Voorheen was er alleen de kolom “Heeft dienst”:

screenshot operator dashboard heeft dienst oud

Nu kunt u zowel de status “Actief” als de status “Heeft dienst” controleren:

screenshot operator dashboard heeft dienst nieuw

Deze wijziging heeft geen invloed op de Uptrends API.

#Nieuw dashboard voor Dekking alerting

We hebben een nieuw dashboard “Dekking alerting” toegevoegd aan de Uptrends-app. Het dashboard geeft u een goed overzicht van welke controleregels

 • actief zijn (ingeschakeld)
 • geactiveerde alerting hebben
 • (actieve) alertdefinities toegewezen hebben gekregen
 • afgedekt zijn door alerting

Het laatste item in de bovenstaande lijst (controleregel is afgedekt door alerting) kan alleen waar zijn als aan de eerste drie voorwaarden in de lijst is voldaan, inclusief minstens één actieve alertdefinitie. Alleen dan kunnen alerts worden gegenereerd en naar operators worden verstuurd. Houd er rekening mee dat om alerts te versturen, dit correct moet zijn ingesteld. Meer informatie is te vinden in de Knowledge base-sectie Alerting.

Het dashboard is bereikbaar vanaf de nieuwe kaart “Controleregels gedekt door een alertdefinitie” in de Alerting hub:

screenshot alertdekking

augustus 2021

#Beëindiging van versie 3 van de Uptrends API

Met de Uptrends API kunt u verschillende aspecten van uw account beheren en monitoringinformatie ophalen. Zoals aangekondigd in februari van dit jaar, zijn we begonnen met het uitfaseren van de oudere van onze twee huidige API-versies, versie 3. Vanaf december 2022 zal versie 3 van onze API buiten gebruik worden gesteld en helemaal niet meer beschikbaar zijn. Als u momenteel nog gebruikmaakt van deze API-versie, raden we u aan zo snel mogelijk over te stappen naar versie 4.

Om u hierbij te helpen hebben we een API v3 naar v4 upgradehandleiding geschreven, waarin wordt uitgelegd wat de belangrijkste verschillen tussen de twee API-versies zijn en hoe u deze kunt overbruggen in uw scripts en software.

#Hub voor gebruikersbeheer

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de gebruikerservaring te verbeteren, hebben we een Gebruikersbeheerhub toegevoegd, ter vervanging van de afzonderlijke menu-items voor gebruikersbeheer. U kunt de Gebruikersbeheerhub vinden door op Operators en groepen te klikken in het menu, onder Accountinstellingen (bij Enterprise-accounts heet deze Operators, groepen en deelaccounts). Deze nieuwe pagina geeft direct een overzicht van welke operators actief zijn in uw account en hoe uw operatorgroepen zijn ingedeeld, zodat u eenvoudig nieuwe operators en operatorgroepen kunt toevoegen.

Gebruikersbeheerhub

#Het filter Controleregeloverzicht werkt nu op controleregelgroep en URL

In het overzicht Controleregels in uw account kunt u uw controleregels nu ook filteren op lidmaatschap van Controleregelgroep en op de URL die wordt gemonitord, naast de naam en het type van de controleregel. Dit maakt het gemakkelijker om te filteren op controleregels die een bepaald domein monitoren, of die tot een bepaalde groep behoren.

Zoeken op controleregelgroep

#Onderhoudsperiodes omschrijvingen en types

We hebben een veld Omschrijving toegevoegd aan onderhoudsperiodes, waarmee u een omschrijving kunt toevoegen als u een nieuwe onderhoudsperiode rechtstreeks voor een controleregel creëert, of via een Controleregelsjabloon. Deze omschrijving wordt getoond in het tabblad Onderhoudsperiodes van de controleregel(sjabloon) waarvoor u deze creëert, en in het overzicht Onderhoudsperiodes in uw account.

Daarnaast hebben we informatie toegevoegd over het Onderhoudstype (ofwel de monitoring helemaal uitzetten ofwel alleen alertnotificaties uitzetten) in dezelfde overzichten.

Nieuwe informatie bij onderhoudsperiodes

juli 2021

#Stap opnieuw proberen-functie in Multi-step API-controleregel

Met het controleregeltype Multi-step API (MSA) kunt u uw API testen door opeenvolgende requests uit te voeren, waarbij informatie van de response van de ene stap naar de volgende wordt doorgegeven. Het kan zijn dat een API enige tijd nodig heeft om bepaalde requests te verwerken, bijvoorbeeld het analyseren van een document of afbeelding die u heeft geüpload, voordat hij kan reageren dat hij zijn actie met succes heeft voltooid. De nieuwe functie Opnieuw proberen tot het gelukt is op het tabblad Response van elke MSA-stap lost dit probleem op, doordat u de controleregel kunt configureren om de API voortdurend om een statusupdate te vragen, door de stap een aantal keren opnieuw te proberen, of totdat alle assertions geslaagd zijn. U kunt meer informatie vinden in ons artikel over het configureren van Multi-step API monitoring.

MSA stap opnieuw proberen

#Multi-step API-resultaten tonen alle headers

Onze Multi-step API-controleregels zullen een request bouwen en automatisch een aantal standaardheaders toevoegen, zoals Content-Length en Host. De headers die voor de request worden gegenereerd, zijn afhankelijk van het type request (GET, POST, enz.). Voorheen waren deze headers niet zichtbaar in het resultaat van de controleregelcheck, maar vanaf deze update geven we ze weer onder Request headers en inhoud in de Details van de controle.

MSA geeft headers weer

#Paginabron- en console log-data voor Full Page Check- en Transactie-controleregels

We hebben het paginabrondocument en alle console log-data die mogelijk zijn gegenereerd tijdens het laden van de pagina toegevoegd aan Full Page Check (FPC)-controleregels, en de optie om dezelfde informatie weer te geven voor Transactie-controleregels. Bij Full Page Checks worden de paginabron- en console log-data standaard weergegeven (u hoeft niets te doen om dit in te schakelen!) en u kunt ze vinden onder het watervalrapport in elk overzicht Details van de FPC-controle.

Bij Transacties moet de optie per transactiestap expliciet worden ingeschakeld. Na het inschakelen van een watervalrapport voor elke stap in een transactie, heeft u ook de mogelijkheid om de Paginabron in te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, vindt u de pictogrammen van de paginabron en console log-data naast de bestaande screenshot- en watervalpictogrammen in het overzicht Details van de transactiecontrole.

Paginabron weergeven in transactie

#Operators toevoegen via uitnodiging

Als u een administrator bent van uw Uptrends-account, heeft u waarschijnlijk nieuwe operators aan die account toegevoegd. Tot nu toe moest u het wachtwoord instellen en doorgeven. Vanaf nu kunt u een uitnodigingsmail sturen naar de nieuwe operator. De gebruiker kan dan op de link in de e-mail klikken en zijn eigen wachtwoord instellen.

De optie om een e-mailuitnodiging te verzenden is te vinden op de operatorpagina in de Login informatie op het tabblad Algemeen.

screenshot van login-instellingen nieuwe operator

Meer informatie over deze functie is te vinden in het KB-artikel Algemene operatorinstellingen.

#Operators-pagina bevat informatie over de laatste gebruikerslogin

Er is een nieuwe kolom op de operatorpagina die de tijd van de laatste login van een gebruiker toont. Ga vanuit het hoofdmenu naar Accountinstellingen > Operators en u bent op de operatorspagina die alle operators binnen uw Uptrends-account vermeldt.

De kolom Laatste login toont wanneer een operator voor het laatst was ingelogd op de Uptrends-app. De kolom kan ook informatie bevatten over de uitnodigingsstatus van een gebruiker. Zie Algemene operatorinstellingen voor meer informatie over de mogelijke statussen.

#Gelijktijdige monitoring – gedifferentieerde prijsstelling

We hebben de prijsstelling van Gelijktijdige monitoring gewijzigd. De prijs stijgt niet meer lineair met het aantal controleregels. In plaats daarvan introduceren we gedifferentieerde prijzen met een schaalfactor. Dit geldt voor basiscontroleregels en Multi-step API-controleregels.

U vindt de tabel met de schaalfactoren en meer informatie in Prijzen voor basiscontroleregels en Multi-step API (MSA)-controleregels.

#Tools & apps-menu

We hebben een nieuwe sectie aan het hoofdmenu toegevoegd, genaamd Tools & apps. Hier vindt u de gratis diagnose-tools die ook beschikbaar zijn op onze website. Als u een van de gratis tools nodig heeft, kunt u deze direct starten vanuit de Uptrends-app via het menu Tools & apps.

De Mobiele app en de Transation recorder bevinden zich ook in deze sectie, om de toolbox compleet te maken.

#Multi-step API standaardheaders overschrijven

Bij het instellen van een Multi-step API request-stap voegen we automatisch een standaardset request headers toe. De exacte set hangt af van het type request dat u doet (er zal bijvoorbeeld een andere set zijn voor POST-requests in vergelijking met GET-requests). Deze standaardheaders zijn zichtbaar in de editor, onder Request headers.

De standaardheaders kunnen worden overschreven door simpelweg een nieuwe header met de vereiste waarde toe te voegen. Om bijvoorbeeld de standaardheader Connection te overschrijven voegt u een nieuwe request header toe met dezelfde sleutel, en voegt de nieuwe waarde toe.

Overschrijven van headers in MSA

mei 2021

#Full page check 'Test starten'-resultaten bevatten nu watervalgrafiek

Na het opzetten van een Full page check wilt u misschien de set-up controleren voordat u deze controleregel in productionmodus zet. De controleregelset-up heeft hiervoor de functionaliteit Test starten. De knop bevindt zich onder aan de instellingenpagina van de controleregel. Wanneer u de test uitvoert, krijgt u direct de testresultaten van de controleregel.

Tot nu toe lieten de testresultaten alleen de belangrijkste cijfers zien. Uptrends heeft de waterval nu aan de testresultaten toegevoegd om het beeld compleet te maken.

#Gebruikersrechten financiële operator

Heeft u al gemerkt dat er een nieuwe manier is om toegangsrechten toe te kennen aan operators en operatorgroepen? Bekijk het KB-artikel Gebruikersrechten voor het hele verhaal.

Aan de bestaande gebruikersrechten is nu de Financiële operator toegevoegd. Dit is bedoeld voor operators die toegang moeten hebben tot facturen en in staat moeten zijn om bestellingen te plaatsen of betalingen te doen. Standaard wordt het gebruikersrecht van de financiële operator toegevoegd aan de operatorgroep Administrators, maar dit kan zo nodig worden gewijzigd.

#Publieke statuspagina's eigenaar worden

Bij het werken met publieke statuspagina’s wordt de operator die de statuspagina creëert automatisch de eigenaar van die pagina. Hoewel dat in het begin prima kan zijn, wilt u dit later misschien wijzigen.

Nu kan een andere operator inloggen en eigenaar worden van een bestaande publieke statuspagina. U moet administratorrechten hebben om dit te kunnen doen.

screenshot set-up publieke statuspagina

#Bestandsuploads in Multi-step API-controleregels

Sommige API’s accepteren inkomende bestanden en reageren er op een bepaalde manier op. We ondersteunen nu bestandsuploads in onze Multi-step API (MSA)-controleregels, waardoor u rechtstreeks bestanden met POST vanuit de vault in uw account naar uw API en zijn respons kunt testen. Wanneer u in een van de stappen van uw controleregel een request body instelt, kunt u nu kiezen tussen het verzenden van een tekst zonder opmaak of het uploaden van een bestand uit de vault. We stellen automatisch de juiste headers in voor bij de bestandsupload.

Upload een bestand vanuit de vault

Zie voor meer informatie de installatiehandleiding voor het uploaden van bestanden in onze Multi-step API-documentatie.

#Aanvullende ondersteuning voor HTTP-methoden in Multi-step API-controleregels

Tot deze update ondersteunden onze Multi-step API-controleregels de methoden GET, POST, PUT, PATCH en DELETE HTTP voor de request-stappen. We hebben deze lijst nu uitgebreid met de HEAD- en OPTIONS-methoden, waarmee u respectievelijk uitsluitend de response headers of de communicatieopties voor de doelresource kunt ophalen.

#Ondersteuning voor Single Page Application in Real User Monitoring

Onze RUM-oplossing ondersteunt nu Single Page Applications. SPA’s zijn een speciaal type webapplicatie die zogenoemde zachte navigatie gebruikt (naast eventuele harde navigatie, meestal voor de initiële startpagina) om delen van de pagina te updaten wanneer een gebruiker door de app navigeert. Traditionele web-apps (zoals de onze) gebruiken harde navigatie door elke keer dat de gebruiker naar een ander deel van de app gaat een nieuwe pagina te laden.

Zorg ervoor dat u de optie Single Page Application selecteert wanneer u een nieuwe RUM-website aan uw configuratie toevoegt. De bewerkingspagina RUM-website bevat een optie om te schakelen tussen reguliere sites en SPA-sites. Als het SPA-selectievakje is aangevinkt, toont het tabblad Implementatie het SPA-specifieke script.

#Zoeken bevat nu alertdefinities

Met de zoekfunctionaliteit in het nieuwe zijmenu kon u al menu-items, controleregels en operators vinden. Nu zijn alertdefinities aan het bereik toegevoegd. Bekijk het artikel Gebruikersinterface voor informatie over de zoekfunctionaliteit en het zijmenu in het algemeen.

#Permissies technisch contactpersoon

Permissies zijn een nieuwe manier om met de toegangsrechten van uw operators om te gaan. In het artikel Permissieswordt het principe van permissies uitgelegd uit en hoe u ze kunt beheren.

De permissie voor Technisch contactpersoon is nu beschikbaar. Deze moet worden gegeven aan een operator of operatorgroep met technische kennis over de Uptrends-account en uw monitoring set-up. In geval van technische vragen of problemen met uw account, zal Uptrends deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen.

De permissie is verplicht, dat wil zeggen dat deze aan minstens één operator moet worden verleend. De rol van Technisch contactpersoon wordt standaard toegewezen aan de primaire accountbeheerder, maar dit kan zo nodig worden gewijzigd.

#Nieuwe offset-opties voor de variabele automatische datumtijd

De automatische variabele @DateTime heeft nieuwe opties voor de offset-parameter. Tot nu toe kon u alleen seconden invoeren om toe te voegen aan of af te trekken van de huidige datum en tijd. Nu hebben we enkele functies toegevoegd waarmee u de eerste of laatste dag van de huidige, vorige of volgende maand kunt vinden ten opzichte van de huidige datum.

Bekijk het KB-artikel Automatische variabelen voor alle details over deze nieuwe optie.

april 2021

#Uptrends Infra-agents

We vorderen met de ontwikkeling van versie 2.0 van onze Infra-agents!

De nieuwe versie heeft verschillende voordelen ten opzichte van de oude versie (1.x). Deze maakt gebruik van .NET Core, dus u hoeft niet meer te zorgen voor .NET Framework-installaties. De nieuwe versie heeft een automatische updatefunctionaliteit, dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat u een update mist. Echter, de automatische update kan worden uitgeschakeld als u liever zelf de controle over updates houdt. Tot slot gebruikt versie 2.0 TLS 1.2-ondersteuning voor de communicatie met ons cloudplatform.

Bekijk voor alle voordelen en technische details de hierboven genoemde artikelen.

maart 2021

#Geïntegreerde Uptrends Infra officieel uitgebracht

In december introduceerden we de integratie van Uptrends Infra binnen de Uptrends-app als een publieke bètafunctie. Nu is deze integratie officieel vrijgegeven.

Als u heeft deelgenomen aan het bètaprogramma, dan wordt uw toegang tot Infra omgezet in een proefaccount van 30 dagen dat na dat tijdstip automatisch verloopt. U kunt een betaald Infra-abonnement aan uw account toevoegen door naar het menu Beheer > Extra’s kopen te gaan en het daar te bestellen.

Als u niet heeft deelgenomen aan het bètaprogramma maar nu nieuwsgierig wordt, start dan een proef. Met een bestaand account gaat u in de Uptrends-app naar Infra > Infrastructuur > Infra proberen om een proefperiode van 30 dagen te starten.

Meer informatie over Uptrends Infra is te vinden in het Infra-overzicht (in het Engels).

#Toegangsrechten Uptrends Infra per operatorgroep

Uptrends-accounts met geïntegreerde Uptrends Infra (in tegenstelling tot een standalone Uptrends Infra-account) hebben nu de mogelijkheid om de toegangsrechten per operatorgroep te regelen. In de instellingen voor elke operatorgroep vindt u de optie Heeft toegang tot Infra. Als deze optie is aangevinkt, heeft elk lid van de operatorgroep toegang tot Uptrends Infra via de Uptrends-interface. Deze optie is niet beschikbaar voor deelaccounts.

De optie Heeft toegang tot Infra

De Infra-hub (die u kunt zien door in het nieuwe menu op Infra verkennen te klikken) geeft een overzicht van het aantal operatorgroepen dat toegang heeft tot uw Infra-omgeving.

infra-hub-operatorgroep-toegang

#Vault-itemkiezer ondersteunt voorgedefinieerde variabelen in integraties

Bepaalde types (aangepaste) integraties van Uptrends ondersteunen het gebruik van voorgedefinieerde variabelen, zodat alle waarden zoals basis-URL’s, toegangstokens of inloggegevens gemakkelijk kunnen worden hergebruikt in de integratiestappen. We hebben nu ondersteuning toegevoegd voor vault-items voor dergelijke variabelen, wat betekent dat hun waarden kunnen worden opgeslagen in uw account-vault.

integratie-vault-itemkiezer

Als uw integratie gevoelige gegevens verstuurt, zoals inloggegevens voor authenticatie bij uw alerting-eindpunt, kunnen deze waarden nu veilig worden opgeslagen in de vault in plaats van hard-coded in de integratie-instellingen.

#'Test nu'-certificaatondersteuning in Multi-Step API-controleregels

Multi-Step API-controleregels hebben de optie een cliëntcertificaat op te nemen voor authenticatiedoeleinden. Voorheen werden, bij het gebruik van de optie ‘Nu testen’ om de controleregel te testen, dergelijke certificaten niet correct opgenomen in de uitgaande request, wat in veel gevallen tot fouten leidde. Dit is nu opgelost, wat betekent dat de Test nu-functie vanaf nu een werkbare optie is voor Multi-Step API-controleregels die een cliëntcertificaat gebruiken.

#Controleregeloverzicht geeft nu gelijktijdige controleregels aan

Het Controleregeloverzicht in uw account laat nu zien welke controleregels ingesteld zijn als gelijktijdige controleregels met het gelijktijdige controleregels-pictogram:

controleregeloverzicht-gelijktijdig-pictogram

februari 2021

#Meerdere dashboards toevoegen aanverwijderen uit favorieten op Alle dashboards

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

Enkele weken geleden hebben we favoriete dashboards geïntroduceerd. De optie om favoriete dashboards in te stellen is te vinden in het nieuwe zijbalkmenu (bètaprogramma). Als het dashboard open is, kunt u op de sterknop klikken om het als favoriet te markeren. Dit werkt prima bij afzondelijke dashboards.

We hebben nu de optie toegevoegd om op één plek favorieten toe te voegen en te verwijderen voor meerdere dashboards. In het pop-upscherm Alle dashboards, dat verschijnt als u klikt op Dashboards > Beheer, heeft elke dashboardminiatuur de favoriet-knop (ster) om het dashboard als favoriet toe te voegen of te verwijderen. Zo kunt u snel een aantal dashboards toevoegen aan/verwijderen uit uw favorietenlijst, en dat allemaal op één plek, zonder dat u elk dashboard afzonderlijk hoeft te openen.

screenshot van het pop-upscherm Alle dashboards

#Vault-ondersteuning in Multi-Step API-controleregels

Met ons controleregeltype Multi-Step API kunt u een reeks HTTP requests naar uw API instellen die elk een of meer stukjes data gebruiken uit een eerdere request. In sommige gevallen kan het bij dergelijke requests om het verzenden van gevoelige gegevens gaan. Als uw API bijvoorbeeld geauthenticeerde toegang vereist, moet u mogelijk een set inloggegevens verzenden voor authenticatie voordat u verder kunt gaan.

Voorheen werd dat ingesteld door de vereiste gevoelige gegevens toe te voegen als voorgedefinieerde variabelen en die variabelen vervolgens te markeren als gevoelig. Met ingang van deze release hebben we echter de markering ‘gevoelig’ uit voorgedefinieerde variabelen verwijderd en zullen we in plaats daarvan overgaan op vault-ondersteuning voor onze Multi-Step API-controleregels.

Bij het instellen van gevoelige voorgedefinieerde variabelen heeft u nu de optie om te verwijzen naar authenticatiesets die zijn opgeslagen in de vault. Dergelijke authenticatiesets kunnen bestaan uit een gebruikersnaam en een wachtwoord (hoewel beide optioneel zijn). Bij het weergeven van de verzonden gegevens in de controleregel-log, blijft de gebruikersnaam zichtbaar als gewone tekst, maar wordt de wachtwoordwaarde weergegeven met sterretjes.

vault-authenticatiegegevens in MSA

#Verbeteringen in het nieuwe menu (bèta) foutentellers en laadoptimalisatie

Update (maart 2021): deze functies waren in bèta, maar zijn nu officieel vrijgegeven.

Het klassieke Uptrends-menu en -interface bevatten foutentellers in de rechter bovenhoek van het scherm om het aantal controleregels in uw account dat momenteel in een foutstatus verkeert weer te geven. We hebben de foutentellers nu toegevoegd aan het nieuwe hoofdmenu, dat momenteel in bèta is. U vindt de foutentellers naast de categoriekop Synthetics, die aangeven hoeveel onbevestigde (in geel) en bevestigde (in rood) fouten momenteel actief zijn voor de controleregels in uw account. Als u op de foutentellers klikt, gaat u naar het overzicht Controleregelstatus, dat een gedetailleerder overzicht toont van de controleregels die momenteel fouten retourneren.

Daarnaast hebben we enkele verbeteringen aangebracht in de prestaties van het menu. Laadtijden van het nieuwe menu zijn drastisch verminderd, vooral als het voor de eerste keer is geladen nadat u heeft ingelogd bij de Uptrends-applicatie. Dit zou voor een veel soepelere gebruikerservaring moeten zorgen, maar we zijn benieuwd naar uw feedback! In het nieuwe menu kunt u naar Support > Feedback geven gaan als u feedback wilt delen.

#API v3-gebruik beperken voor nieuwere accounts

Al enige tijd ondersteunen we twee versies van onze API, die onze klanten kunnen gebruiken om verschillende aspecten van hun account te beheren en monitoringinformatie op te halen. Onlangs zijn we begonnen met het uitfaseren van de oudste van de twee versies, onze API versie 3. Als eerste stap in dit proces staan we geen toegang meer toe tot versie 3 van onze API voor accounts die zijn gemaakt na 10 februari 2021. In plaats daarvan moet de nieuwere versie (v4) worden gebruikt.

Accounts die vóór deze datum zijn aangemaakt, hebben nog enige tijd toegang tot versie 3 van onze API, maar het is het vermelden waard dat versie 4 een veel uitgebreidere set functies heeft en we raden over het algemeen aan om zo snel mogelijk over te schakelen. De uitfasering van versie 3 wordt ruim van tevoren aangekondigd, zodat er voldoende tijd is om een overstap naar versie 4 voor te bereiden.

januari 2021

#Make-over van de gebruikersinterface wordt voortgezet

Enige tijd geleden hebben we het nieuwe app-menu geïntroduceerd als een bètafunctie. Velen van u hebben dit zijmenu al getest. De volgende stap in de vernieuwing van de gebruikersinterface is de restyling van de dashboards en tegels. Hier ziet u een impressie van de nieuwe look en feel:

Overigens staan de wijzigingen in het dashboard los van het gebruik van het nieuwe zijmenu. De nieuwe look en feel is er, ook als u het klassieke menu gebruikt.

Bekijk de wijzigingen in de gebruikersinterface en deel uw feedback! Dit is vrij eenvoudig. Ga gewoon naar Support > Feedback geven om ons snel een paar regels commentaar te sturen.

#De auto-updatefunctie van de nieuwe Infra-agent uitschakelen

De nieuwe versie van onze infra-agent heeft de mogelijkheid om zichzelf te updaten, en zal dit standaard doen. Dat is echter niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld als u updates in de gaten wilt houden om het bedrijfsbeleid na te leven.

Voor dergelijke gevallen hebben we de optie geïntroduceerd om automatische updates van uw Infra-agents uit te schakelen, als een accountbrede instelling. Voor Infra-accounts die zijn geïntegreerd met Uptrends (meestal nieuwere Infra-accounts) kunt u de optie vinden in uw Uptrends-accountinstellingen. Voor standalone Infra-accounts (oudere accounts) kunt u de optie vinden in de accountinstellingen van uw Uptrends Infra-account. Als u de automatische update hebt uitgeschakeld, kunt u de agents nog steeds handmatig bijwerken met de knop Update agent op het agentinformatiescherm wanneer er een update beschikbaar is.

december 2020

#Grotere flexibiliteit voor voorgedefinieerde variabelen

Voor onze Multi-Step API-monitoring is het soms nodig om vooraf variabelen te definiëren of te genereren, die vervolgens in verschillende stappen kunnen worden gebruikt. Dergelijke variabelen kunnen worden gemaakt met de functie voorgedefinieerde variabelen.

Voorheen was slechts een bepaald aantal voorgedefinieerde variabelen beschikbaar voor elke individuele controleregel. We hebben de functionaliteit geüpdatet om meer flexibiliteit mogelijk te maken, zodat u nu zoveel variabelen kunt maken als nodig is en overbodige variabelen kunt verwijderen.

#De functie Favoriet voor Dashboards is verplaatst (bèta)

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

Onlangs hebben we een functie geïntroduceerd waarmee gebruikers elk dashboard (zowel kant-en-klare als aangepaste dashboards) kunnen markeren als favoriet. Hierdoor verschijnt het in de dashboards-sectie in het nieuwe zijmenu.

Oorspronkelijk bevond de optie om dashboards als favorieten te markeren zich in het hamburgermenu in de rechter bovenhoek. We hebben nu het Favoriet-pictogram (de gele ster om als favoriet te markeren of de markering te verwijderen) uit het hamburgermenu gehaald en het een aparte knop op het dashboard gegeven.

#Stel het standaard dashboard in

Het is nu mogelijk voor accountbeheerders en individuele gebruikers om een standaard dashboard te specificeren. Het standaard dashboard wordt weergegeven nadat een gebruiker inlogt en wanneer een gebruiker op het Uptrends-logo linksboven in het dashboard klikt.

Elke gebruiker kan optioneel zijn eigen standaard dashboard kiezen door de betreffende optie te kiezen in zijn gebruikersinstellingen, waarmee de beheerdersinstellingen worden overschreven.

Accountbeheerders kunnen een accountbrede instelling voor alle gebruikers specificeren door een dashboard te kiezen in de accountinstellingen. Het is mogelijk om een aangepast dashboard op te geven, op voorwaarde dat het aangepaste dashboard daadwerkelijk met alle gebruikers wordt gedeeld.

#Tegels dupliceren op een dashboard

We hebben de optie toegevoegd om een bestaande tegel in een dashboard te kopiëren. Om een tegel te dupliceren opent u de tegelinstellingen en klikt u op de knop Tegel dupliceren. De nieuwe tegel verschijnt onder aan het dashboard.

Met deze nieuwe functie is het gemakkelijker om snel verschillende varianten van een tegel op hetzelfde dashboard te maken, zonder alle instellingen van die tegel te hoeven controleren.

#Aangepaste dashboards categorie 360°-dashboards (bèta)

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

In Uptrends kunt u uw eigen dashboards maken. Om u een makkelijke start te geven bieden we een aantal veelvoorkomende sjablonen die passen bij een bepaald product of bepaale situatie. We hebben de 360°-dashboardcategorie aan dat portfolio toegevoegd.

Houd er rekening mee dat de functionaliteit alleen van toepassing is op het nieuwe applicatiemenu (bèta).

Om een dashboard toe te voegen gaat u naar Dashboards en klikt u op Toevoegen. Vervolgens kunt u uw dashboard kiezen uit een aantal categorieën:

#Feedbackoptie

Als u hebt besloten om het nieuwe Uptrends-applicatiemenu (bètafunctie) uit te proberen, daar is nu een feedbackoptie opgenomen. Ga naar het menu Support en klik op Feedback geven. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u Uptrends kunt laten weten wat u van de app vindt. Merk op dat dit bedoeld is om ons snel uw ideeën of opmerkingen te laten weten die u mogelijk hebt. We reageren niet op deze feedback. Hebt u ergens hulp bij nodig, neem dan contact op met support voor een gesprek of maak een ticket aan.

#Update over bètaprogramma's

Er zijn momenteel een paar functies in bètaprogramma’s. Sommige gaan over van private naar publieke bèta en er is een nieuwe gestart als privaat bètaprogramma. Bekijk deze functies:

 • Het nieuwe applicatiemenu van de Uptrends-app is nu in publieke bèta en is beschikbaar voor alle gebruikers. U kunt kiezen welk menu u wilt gebruiken. Lees meer over het nieuwe menu in het artikel Nieuw applicatiemenu.
 • De nieuwe geïntegreerde Uptrends Infra is nu ook in publieke bèta. Bekijk het KB-artikel Integrated Uptrends Infra (Beta program) voor meer informatie.
 • We hebben een Uptrends Infra Linux-agent in private bèta geïntroduceerd. Meer informatie over deze agent is te vinden in het artikel Uptrends Infra Agent 2.0 for Linux (Beta program).

november 2020

#Zoeken controleregels en operators (bèta)

Update (maart 2021): deze functies waren in bèta, maar zijn nu officieel vrijgegeven.

Kort geleden hebben we de zoekfunctie (bèta) geïntroduceerd om naar menu-items te zoeken via het nieuwe applicatiemenu (ook bèta). We hebben u beloofd met nog meer zoekmogelijkheden te komen en die zijn er nu. We hebben de optie toegevoegd om te zoeken binnen controleregelnaam en controleregeltype, evenals in operatornaam. Dit is erg handig, vooral als u veel controleregels of zelfs nog meer operators hebt.

In het zoekvak boven aan het nieuwe applicatiemenu voert u gewoon (een deel van) de naam in van wat of wie u zoekt en u ziet de zoekresultaten verschijnen!

Wilt u dit uitproberen en deelnemen aan het bètaprogramma, neem dan contact met ons op.

#Standaarddashboard 360-graden-overzicht (bèta)

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

Houd er rekening mee dat deze functie gerelateerd is aan het nieuwe applicatiemenu en de gebruikersinterface die momenteel bètafuncties zijn.

Als u inlogt bij de Uptrends-app of klikt op het Uptrends-logo (in de app) wordt het standaarddashboard getoond. Bij het klassieke menu is dit het dashboard Accountoverzicht. Bij de nieuwe gebruikersinterface (bèta) kan het standaarddashboard er anders uitzien, afhankelijk van de producten die u gebruikt.

Als u Synthetics, Real User Monitoring (RUM) en Infra gebruikt, is het nieuwe 360-graden-overzicht het standaarddashboard. Dit dashboard toont een compilatie van de meest interessante statistieken van uw externe en interne monitoringresultaten, allemaal gecombineerd in het dashboard 360-graden-overzicht. Voor andere combinaties van producten zijn er overeenkomstige standaarddashboards.

Bent u benieuwd om dit uit te proberen en wilt u deelnemen aan het bètaprogramma? Neem dan contact met ons op met uw verzoek.

oktober 2020

#Gelijktijdige monitoring officieel vrijgegeven

Met gelijktijdige monitoring kunt u een aantal controleregelchecks tegelijkertijd uitvoeren vanaf verschillende controlestations voor dezelfde controleregel. Dit resulteert in een snellere en betrouwbaardere conclusie of een fout als een bevestigde fout kan worden aangemerkt.

Deze functie was in bèta, maar is nu officieel beschikbaar. Alle klanten met een Business- of Enterprise-abonnement hebben toegang tot Gelijktijdige monitoring.

Een overzicht van waar het over gaat vindt u in dit functieoverzicht.

Wilt u meer weten over Gelijktijdige monitoring, zoals hoe die zich verhoudt tot standaard monitoring, welke output u kunt verwachten en meer, ga dan naar Hoe werkt Gelijktijdige monitoring?

#Multi-Step API monitoring gedetailleerde 'Test starten'-resultaten

In de controleregelinstellingen van een Multi-step API-controleregel kunt u direct een test uitvoeren met de knop Test starten. We hebben voor elke stap details toegevoegd met informatie over de request en response headers en content.

De details van de testresultaten helpen u bij het instellen van uw controleregel door voor elke stap te controleren of hij werkt en of hij het verwachte resultaat geeft.
screenshot test results MSA monitor

#Waterval pdf-export voor transacties

In september hebben we de optie geïntroduceerd om Waterval-pdf’s te exporteren voor FPC-controleregels (Full page check).

Nu kunt u hetzelfde doen voor Transacties, mits u de watervaloptie hebt ingeschakeld voor de transactiestap. Om uw pdf-exemplaar van een waterval te krijgen: ga naar de Details van de controle van de transactiestap en klik op de knop Exporteren als pdf. Het downloaden van de pdf begint.

#Zoekfunctie in menu (bèta)

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

Misschien bent u er al achter gekomen dat er een nieuw Uptrends-applicatiemenu wordt gemaakt. Deze functionaliteit is in bèta, lees er meer over in Introductie van een nieuw applicatiemenu.

Een aanvulling op dit nieuwe menu is de zoekfunctionaliteit. Als startpunt kunt u zoeken naar alle menu-items. Er zijn nog meer zoekopties gepland voor de toekomst. Blijf op de hoogte! En als u wilt deelnemen aan dit bètaprogramma, neem dan contact met ons op.

#Integratie voor AlertOps

Als u de ‘Recente veranderingen in Uptrends’ volgt, is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat we de afgelopen maanden druk bezig zijn geweest met het toevoegen van nieuwe integraties aan onze app. De integraties zijn nodig om uw bericht (melding bij een Uptrends-alert) over te brengen naar het communicatie- of incidentmanagementsysteem dat uw bedrijf gebruikt.

De nieuwste toevoeging aan de groeiende groep integraties is AlertOps. AlertOps is een platform voor incidentmanagement en -respons.

In dit artikel op AlertOps (Engelstalig) wordt beschreven hoe u een AlertOps-integratie definieert.

#Multi-step API-controleregels door de gebruiker gedefinieerde functies

We hebben door de gebruiker gedefinieerde functies toegevoegd aan Multi-step API-controleregels. Deze functies zijn beschikbaar voor elke stap en kunnen worden gebruikt om een waarde om te zetten. Er zijn twee soorten functies: mapping en regular expression.

Met de mapping-functie kunt u paren waardes invoeren die kunnen worden gebruikt om waarden te vervangen.

De functie regular expression kan worden gebruikt om een waarde te extraheren door een regular expression toe te passen op een bestaande variabelewaarde. Nadat een functie is gedefinieerd, kan deze worden gebruikt in een definitie van een responsvariabele door de optie ‘Functie uitvoeren’ te selecteren en te verwijzen naar de eerder gedefinieerde functie.

september 2020

#Waterval-pdf exporteren

Deze functie staat al langer op de wensenlijst van veel gebruikers. Nu kunt u uw watervalgrafieken van een FPC-controleregel (Full page check) exporteren.

De pdf-bestanden kunnen worden gebruikt als back-up van uw watervaldata, voor later gebruik. Of u gebruikt de pdf’s meteen om de watervalresultaten per e-mail of als gedrukte versie te delen.

Om een pdf van een waterval te maken opent u de details van de controle van een controleregelcheck en klikt op de knop Exporteren als pdf boven aan de watervalgrafiek. De pdf wordt gecreëerd en automatisch gedownload naar uw standaard downloadmap.

#Resultaten van gratis tools delen

We bieden een groot aantal gratis tools op onze website (en in de Uptrends-app). Nu hebben we de optie toegevoegd om de resultaten die deze tools genereren te delen.

Om testresultaten te delen start u gewoon de tool en wacht tot de test is voltooid en de resultaten worden weergegeven. Boven de resultaten verschijnt een extra regel die u uitnodigt om ‘Deze resultaten te delen’, gevolgd door een koppeling (URL). Kopieer deze koppeling en deel hem met de mensen die ook geïnteresseerd zijn in de testresultaten.

Houd er rekening mee dat delen alleen werkt op onze website, niet binnen de Uptrends-app.

augustus 2020

#Integraties voor Opsgenie, Statuspage en Zapier

Integraties zijn nodig om mensen of systemen op de hoogte te stellen wanneer een gemonitorde website, service of server een probleem heeft. Uptrends genereert een alert en u bepaalt hoe u contact opneemt met uw operators of systemen zodra er een alert is opgetreden.

We bieden al een flink aantal integraties en hebben drie nieuwe aan de lijst toegevoegd: Opsgenie, Statuspage en Zapier zijn nu voorgedefinieerde Uptrends-integraties. Meer informatie over het instellen van de integraties vindt u in de Knowledge Base-artikelen voor Opsgenie en Statuspage. Binnenkort volgt meer informatie over de Zapier-integratie.

#Tool om response headers te controleren

Uptrends biedt een aantal gratis tools en we zijn altijd op zoek naar meer gereedschap om aan de gereedschapskist toe te voegen. Onze nieuwste toevoeging is de Response header checktool waarmee u de HTTP response headers van uw server kunt controleren en verifiëren. De informatie die u van de tool krijgt is handig bij het oplossen van problemen.

U hebt hier toegang tot de tool en tot meer informatie erover. Ga in de Uptrends-app naar Apps & Extra’s > Response header checker om de tool te openen.

#Gelijktijdige monitoring in publieke bètafase

Enkele weken geleden hebben we Gelijktijdige monitoring geïntroduceerd als een private bètafunctie voor een klein aantal gebruikers. Deze functie komt nu in publieke bètafase en is beschikbaar voor alle Business- en Enterprise-abonnees. De functie past niet in de opzet van de andere versies en zal daarom niet beschikbaar komen voor die abonnees.

juli 2020

#Controle-interval in het overzicht 'Controleregels'

We hebben wat extra informatie toegevoegd aan het overzicht ‘Controleregels’ (menu Controleregels > Controleregels). Naast de belangrijkste informatie voor elke controleregel (naam, type, URL, aanmaak- en laatste wijzigingdatums enzovoort), wordt nu ook het controle-interval van elke controleregel vermeld. Zo kunt u snel ontdekken welke controleregels met een normale of langzame interval worden uitgevoerd (bijvoorbeeld 5-60 minuten) en of sommige van uw HTTPS- of API-controleregels opgeschroefd kunnen worden naar een controle-interval van 1 minuut voor snellere foutdetectie en nauwkeurigere uptime data.

#Nieuwe Microsoft Teams-integratie

Integraties zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw Uptrends-alertberichten worden verzonden, zodat ze zo snel mogelijk de juiste mensen via de juiste kanalen bereiken. Om dit proces te vergemakkelijken biedt Uptrends verschillende voorgedefinieerde, kant-en-klare integraties, zodat u uw Uptrends-alerting eenvoudig kunt koppelen met externe applicaties of platforms. In deze update hebben we een nieuwe voorgedefinieerde integratie met Microsoft Teams toegevoegd, de chat- en samenwerkingstool in Office 365. Met deze nieuwe integratie kunt u alertberichten van Uptrends automatisch doorsturen naar de juiste kanalen in uw Microsoft Teams-omgeving.

U kunt hier een complete, stapsgewijze handleiding vinden over het configureren van de Microsoft Teams-integratie.

juni 2020

#UTF-8-ondersteuning voor Multi-Step API monitoring

Met een Multi-Step API (MSA)-controleregel kunt u het functioneren en de performance van uw API’s nauwkeurig testen door een reeks API-calls in te stellen die de volledige omvang van de mogelijkheden van uw API’s controleren. Met de primaire HTTP-methoden (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) kunt u communiceren met uw API, assertions instellen om de juiste respons te verifiëren en vervolgens variabelen van eerdere responses hergebruiken in volgende stappen. Vaak gaat het bij dat proces om het versturen van een request body naar uw API.

In de laatste versie van Uptrends hebben we UTF-8-ondersteuning voor dergelijke request bodies toegevoegd. Voorheen waren er problemen met het correct coderen van bepaalde tekens, wat ertoe kon leiden dat de controleregel fouten retourneerde. Nu we UTF-8 ondersteunen, kunnen we tekens zoals diakritische tekens en niet-Latijnse talen correct coderen. Praktisch betekent dit dat u nu eigenlijk elk gewenst speciaal teken of taal kunt opnemen in de request body van uw Multi-Step API-calls.

#Uitgebreide set van beschikbare user agents

Bij bepaalde controleregeltypes kunt u een user agent instellen in het tabblad Extra van de controleregelinstellingen. De user agent die u kiest wordt dan samen met de HTTP-request doorgegeven, dit informeert de ontvangende server over de omgeving van de “gebruiker”. Door de juiste user agent te gebruiken, kunnen we de server bijvoorbeeld vertellen dat we Chrome 83 op een Windows-platform gebruiken. Hierdoor kan de server specifieke inhoud versturen die is geoptimaliseerd voor die omgeving.

Naast de mogelijkheid voor aangepaste user agents bevatte de user agent-optie in de controleregelinstellingen een voorgedefinieerde lijst met vaak gebruikte user agents. We vonden dat deze lijst een beetje verouderd was, dus hebben we hem in deze versie uitgebreid. De nieuwe, bijgewerkte lijst met voorgedefinieerde user agents bevat nu de juiste user agents voor recente versies van de meeste moderne browsers.

#Ondersteuning voor certificaat rollover in een Single Sign-on-configuratie

U kunt nu meer dan één public key-certificaat gebruiken voor Single Sign-on. Bij de instellingen voor Single Sign-on op de pagina Accountinstellingen kunt u nu kiezen alle vault-items in een vault-sectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat u nieuwe certificaten uploadt die zijn uitgegeven door uw SSO-provider, zelfs voordat deze daadwerkelijk door de provider worden gebruikt (dit wordt een certificaat rollover genoemd).

U kunt dit proces zelfs automatiseren door de certificaten te uploaden met behulp van onze API. We raden u aan oude certificaten die niet meer worden gebruikt te verwijderen, aangezien dit wordt beschouwd als een best practice op het gebied van beveiliging.

#Ping-tool

Uptrends biedt een aantal gratis tools die handig zijn bij het monitoren van uw website, services of servers.

De Uptrends Gratis tools-familie heeft net een nieuw lid gekregen – de Ping-tool. Deze doet wat de command line ‘ping’ doet, maar de Ping-tool presenteert de resultaten op een gebruiksvriendelijke manier. Een ander groot voordeel is dat u een server vanaf meerdere controlestations in één keer kunt pingen. Alle resultaten worden in één dashboard gepresenteerd. Als u de muisaanwijzer over de controlestationtegels in het dashboard beweegt, krijgt u extra info over de traceroute.

Ga in de Uptrends-app naar het menu-item Apps & Extra’s > Ping test om de nieuwe tool uit te proberen.

mei 2020

#Controlestations upgrade naar Chrome 83

Onze controlestations zijn geüpgraded naar de laatste versie van Chrome, namelijk Chrome 83.

Uptrends houdt de controlestationbrowsers up-to-date, omdat dit van cruciaal belang is voor uw monitoring. De Chrome-browser van uw klanten of gebruikers wordt automatisch bijgewerkt naar een nieuwe versie. Een nieuwe browserversie kan een probleem opleveren met uw website of webservice en dat wilt u zo snel mogelijk weten. Daarom upgraden we onze controlestations naar de meest recente versies van browsers zodra deze beschikbaar zijn. U blijft dus synchroon met wat uw klanten of gebruikers hebben en monitort wat zij ervaren met de laatste versie.

Wilt u meer weten over de functies of veranderingen in de laatste Chrome-versie, bekijk dan de Engelstalige Chrome Enterprise release notes.

#Dashboards en tegels nieuw filter voor succesvolle metingen (OK-resultaten)

Soms hebt u een situatie waarin er al geruime tijd een fout is opgetreden en u u afvraagt: Wanneer was de laatste keer dat de controle een OK-resultaat retourneerde en mijn server of services het nog goed deden? Als er veel fouten achter elkaar optreden, wordt het lastig om dat ene OK-resultaat te vinden, vlak voordat het probleem begon. Door deze nieuwe optie te gebruiken, filtert u de ruis weg (de onbevestigde en bevestigde fouten). U verkort de lijst met fouten tot alleen OK-resultaten en vindt gemakkelijker dat tijdstip waarop alles nog goed werkte.

In dashboards en tegels kunt u de data die worden weergegeven filteren op controlestations, foutniveau en tijdsperiode. Tot nu toe kon u op foutniveau filteren op alles, op onbevestigde en bevestigde fouten of op alleen bevestigde fouten. We hebben nu de optie toegevoegd om te filteren op alleen succesvolle metingen (OK-resultaten). In dashboards vindt u de optie rechtsboven in het dashboard:

U vindt de nieuwe filteroptie ook in de instellingen voor tegels. Lees meer over dashboards en tegels in de Uptrends Academy Cursus Les: Inleiding tot dashboards.

Houd er rekening mee dat de instelling ook invloed heeft op uw rapportage. De gefilterde data, zoals weergegeven in het dashboard, worden gebruikt voor data-export en geplande rapporten.

#Screenshots en Watervallen beschikbaar voor Business-abonnementen

Screenshots en watervallen zijn functies van een Transactiecontroleregel. Ze worden beschreven in de KB-artikelen Werken met Transactie-schermopnamen en Werken met Transactiewatervallen.

Deze functies waren alleen ingeschakeld voor Enterprise-abonnementen. Nu zijn ze ook beschikbaar voor Business-abonnees.

Als Business-abonnee kunt u nu voor elke transactiestap de opties Screenshot en Waterval inschakelen. Bovendien is de screenshot beschikbaar in uw lijst met acties die u aan transactiestappen kunt toevoegen. Als u een Screenshot-actie toevoegt, bepaalt u zelf waar in de sequentie u de screenshot wilt nemen. Houd er rekening mee dat elke waterval en transactie meetelt voor de berekening van credits van de transactiecontroleregel. De details voor de berekening worden beschreven in Berekenen van het aantal transactiecontroleregels.

In het KB-artikel Transactiescreenshots en watervallen gebruiken vindt u gedetailleerde informatie over hoe u deze functies configureert en optimaal benut.

april 2020

#SLA-doel Paginalaadtijd grotere nauwkeurigheid

In de Uptrends-app kunt u uw Service Level Agreements (SLA’s) configureren op basis van contracten die u hebt met uw providers of klanten. Met de SLA-definitie kunt u minimale of maximale eisen configureren, die SLA-doelen worden genoemd. De gemeten waarden ten opzichte van deze doelen kunnen worden bekeken in het dashboard SLA-overzicht

Een van de SLA-doelen die in de SLA-definitie kan worden geconfigureerd, is de Paginalaadtijd. Tot nu toe kon u alleen een geheel getal invoeren als uw doel voor de laadtijd. We hebben dat verbeterd door in de nieuwste versie van Uptrends twee decimalen toe te voegen, zodat u een grotere nauwkeurigheid kunt gebruiken bij het instellen van het laadtijddoel. In het verleden kon u het doel instellen op bijvoorbeeld 1 of 2 seconden. Nu hebt u de mogelijkheid om de waarde in te stellen op 1,5 seconden of zelfs 1,75 seconden.

#Controleregels Alertcondities heten nu Foutcondities

In uw Controleregels was er een tabblad genaamd Alertcondities. We vonden dat de naam niet correct beschreef waar het tabblad over gaat. U definieert hier immers geen voorwaarden voor het genereren van alerts, maar voorwaarden voor het detecteren en genereren van fouten. Daarom heeft het tabblad een nieuwe naam gekregen: Foutcondities. De functionaliteit en de inhoud van het tabblad zijn nog steeds hetzelfde!

Voor het geval u werkt met controleregelsjablonen – om consequent te zijn hebben deze ook de nieuwe tabbladnaam.

#Aangepaste integraties Fouttype-ID

Integraties worden gebruikt om een persoon of systeem te waarschuwen wanneer er een alert is gegenereerd door een van uw controleregels. Een integratie kan een eenvoudige e-mail of een sms zijn of een van de voorgedefinieerde systeemintegraties, zoals voor Slack of PagerDuty. Of u stuurt een aangepast bericht naar een ander third-partysysteem.

De informatie die beschikbaar is in de Uptrends-app wordt naar het third-partysysteem gestuurd met behulp van systeemvariabelen. Wanneer u het bericht samenstelt in uw aangepaste integratie, voegt u die systeemvariabelen toe. Meer informatie hierover vindt u in het KB-artikel Een aangepaste integratie configureren.

Er waren al veel systeemvariabelen beschikbaar, zoals beschreven in het hierboven genoemde KB-artikel. Er ontbrak echter een stukje informatie dat nu is toegevoegd: de Fouttype-ID.

De fouttype-ID is een code (viercijferig nummer) die specifiek is voor Uptrends. Een lijst met fouttypes (met ID en uitleg) vindt u in het KB-artikel Fouttypes. Een veel voorkomend fouttype-ID is “3002”, die betrekking heeft op een HTTP-verbindingsfout.

Voeg bij het samenstellen van de body van uw request de variabele in als {{@alert.errorTypeId}}.

Een regel in de request body kan bijvoorbeeld zijn:

{"Error type ID": "{{@alert.errorTypeId}}" }

maart 2020

#Bestanden uploaden in transacties

Transactie monitoring biedt een uitgebreide reeks acties (in het Engels) die u kunt gebruiken voor interactie met de browser: op knoppen klikken, tekst typen, door de pagina scrollen, inhoud controleren – zelfs schermafbeeldingen maken.

Er ontbrak nog één belangrijke actie: de mogelijkheid om bestanden te uploaden. Gelukkig is dat nu mogelijk!

Het werkt als volgt: u kunt eerst het juiste bestand(en) uploaden naar de vault. Gebruik het vault-itemtype “Bestand” om aan te geven dat u een bestand in de vault opslaat. Gebruik vervolgens binnen uw transactiedefinitie de opdracht Set die naar het bestanduploadelement op uw pagina verwijst. Met de opdracht Set kunt u naar een item in de vault verwijzen – kies het bestandsitem dat u daar zojuist hebt opgeslagen en uw bestandsupload moet soepel verlopen!

Houd er rekening mee dat wanneer u een transactieopname maakt met de Recorder tool, deze de actie voor het uploaden van bestanden vastlegt, maar niet het bestand zelf. U moet zelf naar de vault gaan om ons het juiste bestand te verstrekken. Nadat u uw opname hebt geüploaded, ziet u de opdracht Set die overeenkomt met uw opgenomen bestandsupload. Verander gewoon de waarde in die van het bestand in de vault en u kunt van start gaan.

#Audit log invoer door Uptrends

Met de functie Audit log (zichtbaar in het menu Account) kunt u alle wijzigingen inspecteren die zijn aangebracht in uw accountconfiguratie en door wie. Af en toe, als u Uptrends Support vraagt om u te helpen, brengen we enkele wijzigingen voor u aan in uw configuratie. Tot dusver was het niet duidelijk of een wijziging door u of een andere gebruiker in de account was aangebracht, of dat deze op uw verzoek door Uptrends was aangebracht. De audit log is nu verbeterd om duidelijk aan te geven welke wijzigingen door Uptrends zijn aangebracht.

februari 2020

#Mobiele app beschikbaar voor gebruikers van Single Sign-On

De Uptrends' mobiele app, die de huidige status van uw controleregels en alerts toont, samen met uptime- en performancegrafieken, was tot nu toe niet toegankelijk voor gebruikers die Single Sign-On gebruiken om in te loggen bij Uptrends.

Er is nu een nieuwe versie van de app beschikbaar voor iOS en Android. Deze nieuwste versie van de app werkt samen met de Uptrends-webapp: nadat u op uw computer hebt ingelogd bij Uptrends, gaat u via het menu Apps & Extra’s naar de pagina Mobiele apps. Daar kunt u een inlogcode (QR-code) genereren die door de mobiele app kan worden gescand. Zodra de code is gescand, wordt u automatisch ingelogd.

#Weergaveopties Publieke statuspagina

De functie Publieke statuspagina heeft enkele nieuwe opties. Ten eerste kunt u aangeven of de uptimestatus voor elk uur/dag/maand chronologisch moet worden weergegeven, of de meest recente data eerst.

Bovendien kunt u specificeren of uw controleregels alfabetisch op naam of gesorteerd op foutstatus worden weergeven.

Tot slot is het nu mogelijk om een aangepast bericht (bestaande uit een titel en tekst) te publiceren die u kunt gebruiken om uw gebruikers extra informatie te geven. Dit aangepaste bericht wordt boven aan uw publieke statuspagina weergegeven.

januari 2020

#Controlestationtaken automatiseren

Als u zich bezighoudt met het automatiseren van repetitieve taken met betrekking tot uw Uptrends-configuratie, hebt u zich misschien afgevraagd welke controlestationservers beschikbaar zijn voor uw controleregels, hoe u kunt aangeven welke controleregels in welke landen of continenten moeten worden uitgevoerd en hoe u een volledige lijst krijgt met servers voor de landen waarin u geïnteresseerd bent – wellicht om een witte lijst te maken voor uw firewallconfiguratie.

De Controlestation API kon al een volledige lijst van controlestations retourneren, inclusief de juiste IP-adressen, maar er was geen manier om erachter te komen welke continenten welke landen bevatten, en de controlestations die zich elk land bevat.

U kunt nu de nieuwe functies /CheckpointRegion gebruiken om al deze informatie op te halen. Bekijk dit in het Checkpoint API section of our Swagger docs.

#API's voor dashboards, rapporten en publieke statuspagina's

Er zijn nieuwe API-methoden toegevoegd om aangepaste dashboards te klonen en te wijzigen. Bovendien kunnen geplande rapporten (voor het verzenden van automatische e-mailrapporten op basis van een dashboard) nu worden toegevoegd met gebruikmaking van de API. Met deze combinatie kunt u een door u voorbereid aangepast dashboard nemen en dat gebruiken als een mastersjabloon om dashboards en geplande rapporten te genereren voor specifieke teams of klanten die e-mailrapporten willen ontvangen.

Daarnaast zijn er nieuwe API-methoden voor het beheren van Publieke statuspagina’s. Het is waarschijnlijk niet erg efficiënt voor u om de API te gebruiken om een of twee publieke statuspagina’s te beheren. Maar als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de functie beveiligde statuspagina (lees hier meer) om statusinformatie te publiceren voor afzonderlijke teams of geïnteresseerde partijen buiten uw organisatie, dan kan het handig zijn om die te automatiseren met behulp van de API.

#API-wijziging voor het maken van Multi-Step API-controleregels

Met de Monitor API kunt u controleregelinstellingen maken of bijwerken. Voor het configureren van een Multi-Step API (MSA)-controleregel met behulp van de API, moest u voorheen de attribute ApiStepDefinition gebruiken. Deze attribute bestaat niet meer en is opgesplitst in twee afzonderlijke attributes: de attribute MsaSteps is een reeks die de volledige lijst met MSA-stappen bevat. PredefinedVariables is de andere nieuwe attribute, die de volledige lijst met voorgedefinieerde variabelen bevat.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.