Begin nu met monitoren en ontvang 20% korting op uw eerste factuur. Beschikbaar voor alle Uptrends-abonnementen.

Recente veranderingen in Uptrends

We zijn altijd bezig met verbeteringen! Blijf op de hoogte van de laatste productupdates.

Hieronder vindt u alle informatie over de laatste functies die in Uptrends zijn geïmplementeerd. Misschien hebt u echter zelf suggesties voor nieuwe functies en bent u ook geïnteresseerd in het testen van onze nieuwe functies voordat ze officieel worden vrijgegeven. Ga naar

 • Functieverzoek voor meer informatie over hoe u uw verzoek kunt indienen.
 • Bètaprogramma's om meer te weten te komen over functies die zich in de bètafase bevinden en u aan te melden voor het programma.

Juli 2020

 • Controle-interval in het overzicht 'Controleregels' Verbetering

  We hebben wat extra informatie toegevoegd aan het overzicht 'Controleregels' (menu Controleregels > Controleregels). Naast de belangrijkste informatie voor elke controleregel (naam, type, URL, aanmaak- en laatste wijzigingdatums enzovoort), wordt nu ook het controle-interval van elke controleregel vermeld. Zo kunt u snel ontdekken welke controleregels met een normale of langzame interval worden uitgevoerd (bijvoorbeeld 5-60 minuten) en of sommige van uw HTTPS- of API-controleregels opgeschroefd kunnen worden naar een controle-interval van 1 minuut voor snellere foutdetectie en nauwkeurigere uptime data.


 • Nieuwe Microsoft Teams-integratie Nieuw

  Integraties zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw Uptrends-alertberichten worden verzonden, zodat ze zo snel mogelijk de juiste mensen via de juiste kanalen bereiken. Om dit proces te vergemakkelijken biedt Uptrends verschillende voorgedefinieerde, kant-en-klare integraties, zodat u uw Uptrends-alerting eenvoudig kunt koppelen met externe applicaties of platforms. In deze update hebben we een nieuwe voorgedefinieerde integratie met Microsoft Teams toegevoegd, de chat- en samenwerkingstool in Office 365. Met deze nieuwe integratie kunt u alertberichten van Uptrends automatisch doorsturen naar de juiste kanalen in uw Microsoft Teams-omgeving.

  U kunt hier een complete, stapsgewijze handleiding vinden over het configureren van de Microsoft Teams-integratie.

Juni 2020

 • UTF-8-ondersteuning voor Multi-Step API monitoring Verbetering

  Met een Multi-Step API (MSA)-controleregel kunt u het functioneren en de performance van uw API's nauwkeurig testen door een reeks API-calls in te stellen die de volledige omvang van de mogelijkheden van uw API's controleren. Met de primaire HTTP-methoden (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) kunt u communiceren met uw API, assertions instellen om de juiste respons te verifiëren en vervolgens variabelen van eerdere responses hergebruiken in volgende stappen. Vaak gaat het bij dat proces om het versturen van een request body naar uw API.

  In de laatste versie van Uptrends hebben we UTF-8-ondersteuning voor dergelijke request bodies toegevoegd. Voorheen waren er problemen met het correct coderen van bepaalde tekens, wat ertoe kon leiden dat de controleregel fouten retourneerde. Nu we UTF-8 ondersteunen, kunnen we tekens zoals diakritische tekens en niet-Latijnse talen correct coderen. Praktisch betekent dit dat u nu eigenlijk elk gewenst speciaal teken of taal kunt opnemen in de request body van uw Multi-Step API-calls.

 • Uitgebreide set van beschikbare user agents Verbetering

  Bij bepaalde controleregeltypes kunt u een user agent instellen in het tabblad Extra van de controleregelinstellingen. De user agent die u kiest wordt dan samen met de HTTP-request doorgegeven, dit informeert de ontvangende server over de omgeving van de "gebruiker". Door de juiste user agent te gebruiken, kunnen we de server bijvoorbeeld vertellen dat we Chrome 83 op een Windows-platform gebruiken. Hierdoor kan de server specifieke inhoud versturen die is geoptimaliseerd voor die omgeving.

  Naast de mogelijkheid voor aangepaste user agents bevatte de user agent-optie in de controleregelinstellingen een voorgedefinieerde lijst met vaak gebruikte user agents. We vonden dat deze lijst een beetje verouderd was, dus hebben we hem in deze versie uitgebreid. De nieuwe, bijgewerkte lijst met voorgedefinieerde user agents bevat nu de juiste user agents voor recente versies van de meeste moderne browsers.

 • Ondersteuning voor certificaat rollover in een Single Sign-on-configuratie Nieuw

  U kunt nu meer dan één public key-certificaat gebruiken voor Single Sign-on. Bij de instellingen voor Single Sign-on op de pagina Accountinstellingen kunt u nu kiezen alle vault-items in een vault-sectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat u nieuwe certificaten uploadt die zijn uitgegeven door uw SSO-provider, zelfs voordat deze daadwerkelijk door de provider worden gebruikt (dit wordt een certificaat rollover genoemd).

  U kunt dit proces zelfs automatiseren door de certificaten te uploaden met behulp van onze API. We raden u aan oude certificaten die niet meer worden gebruikt te verwijderen, aangezien dit wordt beschouwd als een best practice op het gebied van beveiliging.

 • Ping-tool Nieuw

  Uptrends biedt een aantal gratis tools die handig zijn bij het monitoren van uw website, services of servers.

  De Uptrends Gratis tools-familie heeft net een nieuw lid gekregen – de Ping-tool. Deze doet wat de command line 'ping' doet, maar de Ping-tool presenteert de resultaten op een gebruiksvriendelijke manier. Een ander groot voordeel is dat u een server vanaf meerdere controlestations in één keer kunt pingen. Alle resultaten worden in één dashboard gepresenteerd. Als u de muisaanwijzer over de controlestationtegels in het dashboard beweegt, krijgt u extra info over de traceroute.

  Ga in de Uptrends-app naar het menu-item Apps & Extra's > Ping test om de nieuwe tool uit te proberen.

  Ping test met traceroute

Mei 2020

 • Controlestations: upgrade naar Chrome 83 Verbetering

  Onze controlestations zijn geüpgraded naar de laatste versie van Chrome, namelijk Chrome 83.

  Uptrends houdt de controlestationbrowsers up-to-date, omdat dit van cruciaal belang is voor uw monitoring. De Chrome-browser van uw klanten of gebruikers wordt automatisch bijgewerkt naar een nieuwe versie. Een nieuwe browserversie kan een probleem opleveren met uw website of webservice en dat wilt u zo snel mogelijk weten. Daarom upgraden we onze controlestations naar de meest recente versies van browsers zodra deze beschikbaar zijn. U blijft dus synchroon met wat uw klanten of gebruikers hebben en monitort wat zij ervaren met de laatste versie.

  Wilt u meer weten over de functies of veranderingen in de laatste Chrome-versie, bekijk dan de Engelstalige Chrome Enterprise release notes.

 • Dashboards en tegels: nieuw filter voor succesvolle metingen (OK-resultaten)Nieuw

  Soms hebt u een situatie waarin er al geruime tijd een fout is opgetreden en u u afvraagt: Wanneer was de laatste keer dat de controle een OK-resultaat retourneerde en mijn server of services het nog goed deden? Als er veel fouten achter elkaar optreden, wordt het lastig om dat ene OK-resultaat te vinden, vlak voordat het probleem begon. Door deze nieuwe optie te gebruiken, filtert u de ruis weg (de onbevestigde en bevestigde fouten). U verkort de lijst met fouten tot alleen OK-resultaten en vindt gemakkelijker dat tijdstip waarop alles nog goed werkte.

  In dashboards en tegels kunt u de data die worden weergegeven filteren op controlestations, foutniveau en tijdsperiode. Tot nu toe kon u op foutniveau filteren op alles, op onbevestigde en bevestigde fouten of op alleen bevestigde fouten. We hebben nu de optie toegevoegd om te filteren op alleen succesvolle metingen (OK-resultaten). In dashboards vindt u de optie rechtsboven in het dashboard:

  Monitor log OK error filter

  U vindt de nieuwe filteroptie ook in de instellingen voor tegels. Lees meer over dashboards en tegels in de Uptrends Academy Cursus Les: Inleiding tot dashboards.

  Houd er rekening mee dat de instelling ook invloed heeft op uw rapportage. De gefilterde data, zoals weergegeven in het dashboard, worden gebruikt voor data-export en geplande rapporten.

 • Screenshots en Watervallen: beschikbaar voor Business-abonnementen Nieuw

  Screenshots en watervallen zijn functies van een Transactiecontroleregel. Ze worden beschreven in de KB-artikelen Werken met Transactie-schermopnamen en Werken met Transactiewatervallen.

  Deze functies waren alleen ingeschakeld voor Enterprise-abonnementen. Nu zijn ze ook beschikbaar voor Business-abonnees.

  Als Business-abonnee kunt u nu voor elke transactiestap de opties Screenshot en Waterval inschakelen. Bovendien is de screenshot beschikbaar in uw lijst met acties die u aan transactiestappen kunt toevoegen. Als u een Screenshot-actie toevoegt, bepaalt u zelf waar in de sequentie u de screenshot wilt nemen. Houd er rekening mee dat elke waterval en transactie meetelt voor de berekening van credits van de transactiecontroleregel. De details voor de berekening worden beschreven in Berekenen van het aantal transactiecontroleregels.

  In het KB-artikel Using transaction screenshots and waterfalls (alleen Engels) vindt u gedetailleerde informatie over hoe u deze functies configureert en optimaal benut.

April 2020

 • SLA-doel Paginalaadtijd: grotere nauwkeurigheid Verbetering

  In de Uptrends-app kunt u uw Service Level Agreements (SLA's) configureren op basis van contracten die u hebt met uw providers of klanten. Met de SLA-definitie kunt u minimale of maximale eisen configureren, die SLA-doelen worden genoemd. De gemeten waarden ten opzichte van deze doelen kunnen worden bekeken in het dashboard SLA-overzicht

  Een van de SLA-doelen die in de SLA-definitie kan worden geconfigureerd, is de Paginalaadtijd. Tot nu toe kon u alleen een geheel getal invoeren als uw doel voor de laadtijd. We hebben dat verbeterd door in de nieuwste versie van Uptrends twee decimalen toe te voegen, zodat u een grotere nauwkeurigheid kunt gebruiken bij het instellen van het laadtijddoel. In het verleden kon u het doel instellen op bijvoorbeeld 1 of 2 seconden. Nu hebt u de mogelijkheid om de waarde in te stellen op 1,5 seconden of zelfs 1,75 seconden.

 • Controleregels: Alertcondities heten nu Foutcondities Wijziging

  In uw Controleregels was er een tabblad genaamd Alertcondities. We vonden dat de naam niet correct beschreef waar het tabblad over gaat. U definieert hier immers geen voorwaarden voor het genereren van alerts, maar voorwaarden voor het detecteren en genereren van fouten. Daarom heeft het tabblad een nieuwe naam gekregen: Foutcondities. De functionaliteit en de inhoud van het tabblad zijn nog steeds hetzelfde!

  Voor het geval u werkt met controleregelsjablonen – om consequent te zijn hebben deze ook de nieuwe tabbladnaam.

 • Aangepaste integraties: Fouttype-IDNieuw

  Integraties worden gebruikt om een persoon of systeem te waarschuwen wanneer er een alert is gegenereerd door een van uw controleregels. Een integratie kan een eenvoudige e-mail of een sms zijn of een van de voorgedefinieerde systeemintegraties, zoals voor Slack of PagerDuty. Of u stuurt een aangepast bericht naar een ander third-partysysteem.

  De informatie die beschikbaar is in de Uptrends-app wordt naar het third-partysysteem gestuurd met behulp van systeemvariabelen. Wanneer u het bericht samenstelt in uw aangepaste integratie, voegt u die systeemvariabelen toe. Meer informatie hierover vindt u in het KB-artikel Een aangepaste integratie configureren.

  Er waren al veel systeemvariabelen beschikbaar, zoals beschreven in het hierboven genoemde KB-artikel. Er ontbrak echter een stukje informatie dat nu is toegevoegd: de Fouttype-ID.

  De fouttype-ID is een code (viercijferig nummer) die specifiek is voor Uptrends. Een lijst met fouttypes (met ID en uitleg) vindt u in het KB-artikel Fouttypes. Een veel voorkomend fouttype-ID is "3002", die betrekking heeft op een HTTP-verbindingsfout.

  Voeg bij het samenstellen van de body van uw request de variabele in als {{@alert.errorTypeId}}.

  Een regel in de request body kan bijvoorbeeld zijn:

  {"Error type ID": "{{@alert.errorTypeId}}" }

Maart 2020

 • Bestanden uploaden in transactiesNieuw

  Transactie monitoring biedt een uitgebreide reeks acties (in het Engels)  die u kunt gebruiken voor interactie met de browser: op knoppen klikken, tekst typen, door de pagina scrollen, inhoud controleren – zelfs schermafbeeldingen maken.

  Er ontbrak nog één belangrijke actie: de mogelijkheid om bestanden te uploaden. Gelukkig is dat nu mogelijk!

  Het werkt als volgt: u kunt eerst het juiste bestand(en) uploaden naar de vault. Gebruik het vault-itemtype "Bestand" om aan te geven dat u een bestand in de vault opslaat. Gebruik vervolgens binnen uw transactiedefinitie de opdracht Set die naar het bestanduploadelement op uw pagina verwijst. Met de opdracht Set kunt u naar een item in de vault verwijzen – kies het bestandsitem dat u daar zojuist hebt opgeslagen en uw bestandsupload moet soepel verlopen!

  Houd er rekening mee dat wanneer u een transactieopname maakt met de Recorder tool, deze de actie voor het uploaden van bestanden vastlegt, maar niet het bestand zelf. U moet zelf naar de vault gaan om ons het juiste bestand te verstrekken. Nadat u uw opname hebt geüploaded, ziet u de opdracht Set die overeenkomt met uw opgenomen bestandsupload. Verander gewoon de waarde in die van het bestand in de vault en u kunt van start gaan.

 • Audit log: invoer door UptrendsWijziging

  Met de functie Audit log (zichtbaar in het menu Account) kunt u alle wijzigingen inspecteren die zijn aangebracht in uw accountconfiguratie en door wie. Af en toe, als u Uptrends Support vraagt om u te helpen, brengen we enkele wijzigingen voor u aan in uw configuratie. Tot dusver was het niet duidelijk of een wijziging door u of een andere gebruiker in de account was aangebracht, of dat deze op uw verzoek door Uptrends was aangebracht. De audit log is nu verbeterd om duidelijk aan te geven welke wijzigingen door Uptrends zijn aangebracht.

Februari 2020

 • Mobiele app beschikbaar voor gebruikers van Single Sign-On Nieuw

  De Uptrends' mobiele app, die de huidige status van uw controleregels en alerts toont, samen met uptime- en performancegrafieken, was tot nu toe niet toegankelijk voor gebruikers die Single Sign-On gebruiken om in te loggen bij Uptrends.

  Er is nu een nieuwe versie van de app beschikbaar voor iOS en Android. Deze nieuwste versie van de app werkt samen met de Uptrends-webapp: nadat u op uw computer hebt ingelogd bij Uptrends, gaat u via het menu Apps & Extra's naar de pagina Mobiele apps. Daar kunt u een inlogcode (QR-code) genereren die door de mobiele app kan worden gescand. Zodra de code is gescand, wordt u automatisch ingelogd.

 • Weergaveopties Publieke statuspagina Nieuw

  De functie Publieke statuspagina heeft enkele nieuwe opties. Ten eerste kunt u aangeven of de uptimestatus voor elk uur/dag/maand chronologisch moet worden weergegeven, of de meest recente data eerst.

  Bovendien kunt u specificeren of uw controleregels alfabetisch op naam of gesorteerd op foutstatus worden weergeven.

  Tot slot is het nu mogelijk om een aangepast bericht (bestaande uit een titel en tekst) te publiceren die u kunt gebruiken om uw gebruikers extra informatie te geven. Dit aangepaste bericht wordt boven aan uw publieke statuspagina weergegeven.

Januari 2020

 • Controlestationtaken automatiseren Nieuw

  Als u zich bezighoudt met het automatiseren van repetitieve taken met betrekking tot uw Uptrends-configuratie, hebt u zich misschien afgevraagd welke controlestationservers beschikbaar zijn voor uw controleregels, hoe u kunt aangeven welke controleregels in welke landen of continenten moeten worden uitgevoerd en hoe u een volledige lijst krijgt met servers voor de landen waarin u geïnteresseerd bent – wellicht om een witte lijst te maken voor uw firewallconfiguratie.

  De Controlestation API kon al een volledige lijst van controlestations retourneren, inclusief de juiste IP-adressen, maar er was geen manier om erachter te komen welke continenten welke landen bevatten, en de controlestations die zich elk land bevat.

  U kunt nu de nieuwe functies /CheckpointRegion gebruiken om al deze informatie op te halen. Bekijk dit in het Checkpoint API section of our Swagger docs.

 • API's voor dashboards, rapporten en publieke statuspagina's Nieuw

  Er zijn nieuwe API-methoden toegevoegd om aangepaste dashboards te klonen en te wijzigen. Bovendien kunnen geplande rapporten (voor het verzenden van automatische e-mailrapporten op basis van een dashboard) nu worden toegevoegd met gebruikmaking van de API. Met deze combinatie kunt u een door u voorbereid aangepast dashboard nemen en dat gebruiken als een mastersjabloon om dashboards en geplande rapporten te genereren voor specifieke teams of klanten die e-mailrapporten willen ontvangen.

  Daarnaast zijn er nieuwe API-methoden voor het beheren van Publieke statuspagina's. Het is waarschijnlijk niet erg efficiënt voor u om de API te gebruiken om een of twee publieke statuspagina's te beheren. Maar als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de functie beveiligde statuspagina (lees hier meer) om statusinformatie te publiceren voor afzonderlijke teams of geïnteresseerde partijen buiten uw organisatie, dan kan het handig zijn om die te automatiseren met behulp van de API.

 • API-wijziging voor het maken van Multi-Step API-controleregels Wijziging

  Met de Monitor API kunt u controleregelinstellingen maken of bijwerken. Voor het configureren van een Multi-Step API (MSA)-controleregel met behulp van de API, moest u voorheen de attribute ApiStepDefinition gebruiken. Deze attribute bestaat niet meer en is opgesplitst in twee afzonderlijke attributes: de attribute MsaSteps is een reeks die de volledige lijst met MSA-stappen bevat. PredefinedVariables is de andere nieuwe attribute, die de volledige lijst met voorgedefinieerde variabelen bevat.

2018 - 2019

Voor oudere wijzigingen bekijk de Change log (in het Engels).