Begin nu met monitoren en ontvang 20% korting op uw eerste factuur. Beschikbaar voor alle Uptrends-abonnementen.

Recente veranderingen in Uptrends

We zijn altijd bezig met verbeteringen! Blijf op de hoogte van de laatste productupdates.

April 2020

 • SLA-doel Paginalaadtijd: grotere nauwkeurigheid Verbetering

  In de Uptrends-app kunt u uw Service Level Agreements (SLA's) configureren op basis van contracten die u hebt met uw providers of klanten. Met de SLA-definitie kunt u minimale of maximale eisen configureren, die SLA-doelen worden genoemd. De gemeten waarden ten opzichte van deze doelen kunnen worden bekeken in het dashboard SLA-overzicht

  Een van de SLA-doelen die in de SLA-definitie kan worden geconfigureerd, is de Paginalaadtijd. Tot nu toe kon u alleen een geheel getal invoeren als uw doel voor de laadtijd. We hebben dat verbeterd door in de nieuwste versie van Uptrends twee decimalen toe te voegen, zodat u een grotere nauwkeurigheid kunt gebruiken bij het instellen van het laadtijddoel. In het verleden kon u het doel instellen op bijvoorbeeld 1 of 2 seconden. Nu hebt u de mogelijkheid om de waarde in te stellen op 1,5 seconden of zelfs 1,75 seconden.

 • Controleregels: Alertcondities heten nu Foutcondities Wijziging

  In uw Controleregels was er een tabblad genaamd Alertcondities. We vonden dat de naam niet correct beschreef waar het tabblad over gaat. U definieert hier immers geen voorwaarden voor het genereren van alerts, maar voorwaarden voor het detecteren en genereren van fouten. Daarom heeft het tabblad een nieuwe naam gekregen: Foutcondities. De functionaliteit en de inhoud van het tabblad zijn nog steeds hetzelfde!

  Voor het geval u werkt met controleregelsjablonen – om consequent te zijn hebben deze ook de nieuwe tabbladnaam.

 • Aangepaste integraties: Fouttype-IDNieuw

  Integraties worden gebruikt om een persoon of systeem te waarschuwen wanneer er een alert is gegenereerd door een van uw controleregels. Een integratie kan een eenvoudige e-mail of een sms zijn of een van de voorgedefinieerde systeemintegraties, zoals voor Slack of PagerDuty. Of u stuurt een aangepast bericht naar een ander third-partysysteem.

  De informatie die beschikbaar is in de Uptrends-app wordt naar het third-partysysteem gestuurd met behulp van systeemvariabelen. Wanneer u het bericht samenstelt in uw aangepaste integratie, voegt u die systeemvariabelen toe. Meer informatie hierover vindt u in het KB-artikel Een aangepaste integratie configureren.

  Er waren al veel systeemvariabelen beschikbaar, zoals beschreven in het hierboven genoemde KB-artikel. Er ontbrak echter een stukje informatie dat nu is toegevoegd: de Fouttype-ID.

  De fouttype-ID is een code (viercijferig nummer) die specifiek is voor Uptrends. Een lijst met fouttypes (met ID en uitleg) vindt u in het KB-artikel Fouttypes. Een veel voorkomend fouttype-ID is "3002", die betrekking heeft op een HTTP-verbindingsfout.

  Voeg bij het samenstellen van de body van uw request de variabele in als {{@alert.errorTypeId}}.

  Een regel in de request body kan bijvoorbeeld zijn:

  {"Error type ID": "{{@alert.errorTypeId}}" }

Maart 2020

 • Bestanden uploaden in transactiesNieuw

  Transactie monitoring biedt een uitgebreide reeks acties (in het Engels)  die u kunt gebruiken voor interactie met de browser: op knoppen klikken, tekst typen, door de pagina scrollen, inhoud controleren – zelfs schermafbeeldingen maken.

  Er ontbrak nog één belangrijke actie: de mogelijkheid om bestanden te uploaden. Gelukkig is dat nu mogelijk!

  Het werkt als volgt: u kunt eerst het juiste bestand(en) uploaden naar de vault. Gebruik het vault-itemtype "Bestand" om aan te geven dat u een bestand in de vault opslaat. Gebruik vervolgens binnen uw transactiedefinitie de opdracht Set die naar het bestanduploadelement op uw pagina verwijst. Met de opdracht Set kunt u naar een item in de vault verwijzen – kies het bestandsitem dat u daar zojuist hebt opgeslagen en uw bestandsupload moet soepel verlopen!

  Houd er rekening mee dat wanneer u een transactieopname maakt met de Recorder tool, deze de actie voor het uploaden van bestanden vastlegt, maar niet het bestand zelf. U moet zelf naar de vault gaan om ons het juiste bestand te verstrekken. Nadat u uw opname hebt geüploaded, ziet u de opdracht Set die overeenkomt met uw opgenomen bestandsupload. Verander gewoon de waarde in die van het bestand in de vault en u kunt van start gaan.

 • Audit log: invoer door UptrendsWijziging

  Met de functie Audit log (zichtbaar in het menu Account) kunt u alle wijzigingen inspecteren die zijn aangebracht in uw accountconfiguratie en door wie. Af en toe, als u Uptrends Support vraagt om u te helpen, brengen we enkele wijzigingen voor u aan in uw configuratie. Tot dusver was het niet duidelijk of een wijziging door u of een andere gebruiker in de account was aangebracht, of dat deze op uw verzoek door Uptrends was aangebracht. De audit log is nu verbeterd om duidelijk aan te geven welke wijzigingen door Uptrends zijn aangebracht.

Februari 2020

 • Mobiele app beschikbaar voor gebruikers van Single Sign-On Nieuw

  De Uptrends' mobiele app, die de huidige status van uw controleregels en alerts toont, samen met uptime- en performancegrafieken, was tot nu toe niet toegankelijk voor gebruikers die Single Sign-On gebruiken om in te loggen bij Uptrends.

  Er is nu een nieuwe versie van de app beschikbaar voor iOS en Android. Deze nieuwste versie van de app werkt samen met de Uptrends-webapp: nadat u op uw computer hebt ingelogd bij Uptrends, gaat u via het menu Apps & Extra's naar de pagina Mobiele apps. Daar kunt u een inlogcode (QR-code) genereren die door de mobiele app kan worden gescand. Zodra de code is gescand, wordt u automatisch ingelogd.

 • Weergaveopties Publieke statuspagina Nieuw

  De functie Publieke statuspagina heeft enkele nieuwe opties. Ten eerste kunt u aangeven of de uptimestatus voor elk uur/dag/maand chronologisch moet worden weergegeven, of de meest recente data eerst.

  Bovendien kunt u specificeren of uw controleregels alfabetisch op naam of gesorteerd op foutstatus worden weergeven.

  Tot slot is het nu mogelijk om een aangepast bericht (bestaande uit een titel en tekst) te publiceren die u kunt gebruiken om uw gebruikers extra informatie te geven. Dit aangepaste bericht wordt boven aan uw publieke statuspagina weergegeven.

Januari 2020

 • Controlestationtaken automatiseren Nieuw

  Als u zich bezighoudt met het automatiseren van repetitieve taken met betrekking tot uw Uptrends-configuratie, hebt u zich misschien afgevraagd welke controlestationservers beschikbaar zijn voor uw controleregels, hoe u kunt aangeven welke controleregels in welke landen of continenten moeten worden uitgevoerd en hoe u een volledige lijst krijgt met servers voor de landen waarin u geïnteresseerd bent – wellicht om een witte lijst te maken voor uw firewallconfiguratie.

  De Controlestation API kon al een volledige lijst van controlestations retourneren, inclusief de juiste IP-adressen, maar er was geen manier om erachter te komen welke continenten welke landen bevatten, en de controlestations die zich elk land bevat.

  U kunt nu de nieuwe functies /CheckpointRegion gebruiken om al deze informatie op te halen. Bekijk dit in het Checkpoint API section of our Swagger docs.

 • API's voor dashboards, rapporten en publieke statuspagina's Nieuw

  Er zijn nieuwe API-methoden toegevoegd om aangepaste dashboards te klonen en te wijzigen. Bovendien kunnen geplande rapporten (voor het verzenden van automatische e-mailrapporten op basis van een dashboard) nu worden toegevoegd met gebruikmaking van de API. Met deze combinatie kunt u een door u voorbereid aangepast dashboard nemen en dat gebruiken als een mastersjabloon om dashboards en geplande rapporten te genereren voor specifieke teams of klanten die e-mailrapporten willen ontvangen.

  Daarnaast zijn er nieuwe API-methoden voor het beheren van Publieke statuspagina's. Het is waarschijnlijk niet erg efficiënt voor u om de API te gebruiken om een of twee publieke statuspagina's te beheren. Maar als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de functie beveiligde statuspagina (lees hier meer) om statusinformatie te publiceren voor afzonderlijke teams of geïnteresseerde partijen buiten uw organisatie, dan kan het handig zijn om die te automatiseren met behulp van de API.

 • API-wijziging voor het maken van Multi-Step API-controleregels Wijziging

  Met de Monitor API kunt u controleregelinstellingen maken of bijwerken. Voor het configureren van een Multi-Step API (MSA)-controleregel met behulp van de API, moest u voorheen de attribute ApiStepDefinition gebruiken. Deze attribute bestaat niet meer en is opgesplitst in twee afzonderlijke attributes: de attribute MsaSteps is een reeks die de volledige lijst met MSA-stappen bevat. PredefinedVariables is de andere nieuwe attribute, die de volledige lijst met voorgedefinieerde variabelen bevat.

2018 - 2019

Voor oudere wijzigingen bekijk de Change log (in het Engels).