Recente veranderingen in Uptrends

Hieronder vindt u alle informatie over de laatste functies die in Uptrends zijn geïmplementeerd. Misschien hebt u echter zelf suggesties voor nieuwe functies en bent u ook geïnteresseerd in het testen van onze nieuwe functies voordat ze officieel worden vrijgegeven. Ga naar

 • Functieverzoek voor meer informatie over hoe u uw verzoek kunt indienen.
 • Bètaprogramma’s om meer te weten te komen over functies die zich in de bètafase bevinden en u aan te melden voor het programma.

Deze pagina bevat de algemene changelog. Er zijn ook andere logs beschikbaar:

 • De API changelog die informatie bevat over wijzigingen in Uptrends' API.
 • De Incidenten log met informatie over (voorbije) serviceonderbrekingen of problemen.

September 2021

Bèta-aankondiging: nieuwe Full Page Checks

In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van ons controleregeltype Full Page Check (FPC). We zijn nu klaar om ons nieuwe en verbeterde FPC-controleregeltype in private bèta te brengen.

Het komende nieuwe controleregeltype zal verschillende verbeteringen bevatten ten opzichte van de klassieke Full Page Check, waaronder:

Een volledig overzicht van wat er gaat veranderen met de nieuwe FPC is te vinden in het Knowledge Base-artikel Full Page Check - Wat is nieuw (bètaprogramma).

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan onze private bèta voor dit nieuwe controleregeltype, neem dan contact op met ons Support team!

Operator: naamswijzigingen Heeft dienst

Er was enige verwarring over de Heeft dienst-gegevens voor operators (op het dashboard Operators). We hebben daarnaar gekeken en twee veranderingen doorgevoerd:

 • Het voormalige “Heeft dienst” heet nu “Actief”. Dit toont de status van de instelling Actief in de contactgegevens van de operator. Deze informatie alleen geeft niet aan of de operator ook echt dienst heeft. Voor elke operator heeft u de mogelijkheid om Geen-dienstperiodes in te stellen. Operators kunnen dus actief zijn, maar hun dienstrooster kan bepalen dat ze op dit moment geen dienst hebben.
 • We hebben een nieuwe kolom genaamd “Heeft dienst” toegevoegd om te verduidelijken of operators op dit moment volgens hun rooster dienst hebben.

Alleen als de operator actief is én dienst heeft, worden er alerts verstuurd. Denk eraan dat alerting correct moet worden ingesteld om dit te laten werken.

U kunt een lijst met alle operators bekijken op het dashboard “Operators”. Ga naar Accountinstellingen > Operators, groepen en deelaccounts > Alle operators bekijken om het dashboard te openen.

Voorheen was er alleen de kolom “Heeft dienst”:

screenshot operator dashboard heeft dienst oud

Nu kunt u zowel de status “Actief” als de status “Heeft dienst” controleren:

screenshot operator dashboard heeft dienst nieuw

Deze wijziging heeft geen invloed op de Uptrends API.

Nieuw dashboard voor Dekking alerting

We hebben een nieuw dashboard “Dekking alerting” toegevoegd aan de Uptrends-app. Het dashboard geeft u een goed overzicht van welke controleregels

 • actief zijn (ingeschakeld)
 • geactiveerde alerting hebben
 • (actieve) alertdefinities toegewezen hebben gekregen
 • afgedekt zijn door alerting

Het laatste item in de bovenstaande lijst (controleregel is afgedekt door alerting) kan alleen waar zijn als aan de eerste drie voorwaarden in de lijst is voldaan, inclusief minstens één actieve alertdefinitie. Alleen dan kunnen alerts worden gegenereerd en naar operators worden verstuurd. Houd er rekening mee dat om alerts te versturen, dit correct moet zijn ingesteld. Meer informatie is te vinden in de Knowledge base-sectie Alerting.

Het dashboard is bereikbaar vanaf de nieuwe kaart “Controleregels gedekt door een alertdefinitie” in de Alerting hub:

screenshot alertdekking

Augustus 2021

Beëindiging van versie 3 van de Uptrends API

Met de Uptrends API kunt u verschillende aspecten van uw account beheren en monitoringinformatie ophalen. Zoals aangekondigd in februari van dit jaar, zijn we begonnen met het uitfaseren van de oudere van onze twee huidige API-versies, versie 3. Vanaf december 2022 zal versie 3 van onze API buiten gebruik worden gesteld en helemaal niet meer beschikbaar zijn. Als u momenteel nog gebruikmaakt van deze API-versie, raden we u aan zo snel mogelijk over te stappen naar versie 4.

Om u hierbij te helpen hebben we een API v3 naar v4 upgradehandleiding geschreven, waarin wordt uitgelegd wat de belangrijkste verschillen tussen de twee API-versies zijn en hoe u deze kunt overbruggen in uw scripts en software.

Hub voor gebruikersbeheer

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de gebruikerservaring te verbeteren, hebben we een Gebruikersbeheerhub toegevoegd, ter vervanging van de afzonderlijke menu-items voor gebruikersbeheer. U kunt de Gebruikersbeheerhub vinden door op Operators en groepen te klikken in het menu, onder Accountinstellingen (bij Enterprise-accounts heet deze Operators, groepen en deelaccounts). Deze nieuwe pagina geeft direct een overzicht van welke operators actief zijn in uw account en hoe uw operatorgroepen zijn ingedeeld, zodat u eenvoudig nieuwe operators en operatorgroepen kunt toevoegen.

Gebruikersbeheerhub

Het filter Controleregeloverzicht werkt nu op controleregelgroep en URL

In het overzicht Controleregels in uw account kunt u uw controleregels nu ook filteren op lidmaatschap van Controleregelgroep en op de URL die wordt gemonitord, naast de naam en het type van de controleregel. Dit maakt het gemakkelijker om te filteren op controleregels die een bepaald domein monitoren, of die tot een bepaalde groep behoren.

Zoeken op controleregelgroep

Onderhoudsperiodes: omschrijvingen en types

We hebben een veld Omschrijving toegevoegd aan onderhoudsperiodes, waarmee u een omschrijving kunt toevoegen als u een nieuwe onderhoudsperiode rechtstreeks voor een controleregel creëert, of via een Controleregelsjabloon. Deze omschrijving wordt getoond in het tabblad Onderhoudsperiodes van de controleregel(sjabloon) waarvoor u deze creëert, en in het overzicht Onderhoudsperiodes in uw account.

Daarnaast hebben we informatie toegevoegd over het Onderhoudstype (ofwel de monitoring helemaal uitzetten ofwel alleen alertnotificaties uitzetten) in dezelfde overzichten.

Nieuwe informatie bij onderhoudsperiodes

Juli 2021

Stap opnieuw proberen-functie in Multi-step API-controleregel

Met het controleregeltype Multi-step API (MSA) kunt u uw API testen door opeenvolgende requests uit te voeren, waarbij informatie van de response van de ene stap naar de volgende wordt doorgegeven. Het kan zijn dat een API enige tijd nodig heeft om bepaalde requests te verwerken, bijvoorbeeld het analyseren van een document of afbeelding die u heeft geüpload, voordat hij kan reageren dat hij zijn actie met succes heeft voltooid. De nieuwe functie Opnieuw proberen tot het gelukt is op het tabblad Response van elke MSA-stap lost dit probleem op, doordat u de controleregel kunt configureren om de API voortdurend om een statusupdate te vragen, door de stap een aantal keren opnieuw te proberen, of totdat alle assertions geslaagd zijn. U kunt meer informatie vinden in ons artikel over het configureren van Multi-step API monitoring.

MSA stap opnieuw proberen

Multi-step API-resultaten tonen alle headers

Onze Multi-step API-controleregels zullen een request bouwen en automatisch een aantal standaardheaders toevoegen, zoals Content-Length en Host. De headers die voor de request worden gegenereerd, zijn afhankelijk van het type request (GET, POST, enz.). Voorheen waren deze headers niet zichtbaar in het resultaat van de controleregelcheck, maar vanaf deze update geven we ze weer onder Request headers en inhoud in de Details van de controle.

MSA geeft headers weer

Paginabron- en console log-data voor Full Page Check- en Transactie-controleregels

We hebben het paginabrondocument en alle console log-data die mogelijk zijn gegenereerd tijdens het laden van de pagina toegevoegd aan Full Page Check (FPC)-controleregels, en de optie om dezelfde informatie weer te geven voor Transactie-controleregels. Bij Full Page Checks worden de paginabron- en console log-data standaard weergegeven (u hoeft niets te doen om dit in te schakelen!) en u kunt ze vinden onder het watervalrapport in elk overzicht Details van de FPC-controle.

Bij Transacties moet de optie per transactiestap expliciet worden ingeschakeld. Na het inschakelen van een watervalrapport voor elke stap in een transactie, heeft u ook de mogelijkheid om de Paginabron in te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, vindt u de pictogrammen van de paginabron en console log-data naast de bestaande screenshot- en watervalpictogrammen in het overzicht Details van de transactiecontrole.

Paginabron weergeven in transactie

Operators toevoegen via uitnodiging

Als u een administrator bent van uw Uptrends-account, heeft u waarschijnlijk nieuwe operators aan die account toegevoegd. Tot nu toe moest u het wachtwoord instellen en doorgeven. Vanaf nu kunt u een uitnodigingsmail sturen naar de nieuwe operator. De gebruiker kan dan op de link in de e-mail klikken en zijn eigen wachtwoord instellen.

De optie om een e-mailuitnodiging te verzenden is te vinden op de operatorpagina in de Login informatie op het tabblad Algemeen.

screenshot van login-instellingen nieuwe operator

Meer informatie over deze functie is te vinden in het KB-artikel Algemene operatorinstellingen.

Operators-pagina bevat informatie over de laatste gebruikerslogin

Er is een nieuwe kolom op de operatorpagina die de tijd van de laatste login van een gebruiker toont. Ga vanuit het hoofdmenu naar Accountinstellingen > Operators en u bent op de operatorspagina die alle operators binnen uw Uptrends-account vermeldt.

De kolom Laatste login toont wanneer een operator voor het laatst was ingelogd op de Uptrends-app. De kolom kan ook informatie bevatten over de uitnodigingsstatus van een gebruiker. Zie Algemene operatorinstellingen voor meer informatie over de mogelijke statussen.

Gelijktijdige monitoring – gedifferentieerde prijsstelling

We hebben de prijsstelling van Gelijktijdige monitoring gewijzigd. De prijs stijgt niet meer lineair met het aantal controleregels. In plaats daarvan introduceren we gedifferentieerde prijzen met een schaalfactor. Dit geldt voor basiscontroleregels en Multi-step API-controleregels.

U vindt de tabel met de schaalfactoren en meer informatie in Prijzen voor basiscontroleregels en Multi-step API (MSA)-controleregels.

Tools & apps-menu

We hebben een nieuwe sectie aan het hoofdmenu toegevoegd, genaamd Tools & apps. Hier vindt u de gratis diagnose-tools die ook beschikbaar zijn op onze website. Als u een van de gratis tools nodig heeft, kunt u deze direct starten vanuit de Uptrends-app via het menu Tools & apps.

De Mobiele app en de Transation recorder bevinden zich ook in deze sectie, om de toolbox compleet te maken.

Multi-step API: standaardheaders overschrijven

Bij het instellen van een Multi-step API request-stap voegen we automatisch een standaardset request headers toe. De exacte set hangt af van het type request dat u doet (er zal bijvoorbeeld een andere set zijn voor POST-requests in vergelijking met GET-requests). Deze standaardheaders zijn zichtbaar in de editor, onder Request headers.

De standaardheaders kunnen worden overschreven door simpelweg een nieuwe header met de vereiste waarde toe te voegen. Om bijvoorbeeld de standaardheader Connection te overschrijven voegt u een nieuwe request header toe met dezelfde sleutel, en voegt de nieuwe waarde toe.

Overschrijven van headers in MSA

Mei 2021

Full page check: ‘Test starten’-resultaten bevatten nu watervalgrafiek

Na het opzetten van een Full page check wilt u misschien de set-up controleren voordat u deze controleregel in productionmodus zet. De controleregelset-up heeft hiervoor de functionaliteit Test starten. De knop bevindt zich onder aan de instellingenpagina van de controleregel. Wanneer u de test uitvoert, krijgt u direct de testresultaten van de controleregel.

Tot nu toe lieten de testresultaten alleen de belangrijkste cijfers zien. Uptrends heeft de waterval nu aan de testresultaten toegevoegd om het beeld compleet te maken.

Gebruikersrechten: financiële operator

Heeft u al gemerkt dat er een nieuwe manier is om toegangsrechten toe te kennen aan operators en operatorgroepen? Bekijk het KB-artikel Gebruikersrechten voor het hele verhaal.

Aan de bestaande gebruikersrechten is nu de Financiële operator toegevoegd. Dit is bedoeld voor operators die toegang moeten hebben tot facturen en in staat moeten zijn om bestellingen te plaatsen of betalingen te doen. Standaard wordt het gebruikersrecht van de financiële operator toegevoegd aan de operatorgroep Administrators, maar dit kan zo nodig worden gewijzigd.

Publieke statuspagina’s: eigenaar worden

Bij het werken met publieke statuspagina’s wordt de operator die de statuspagina creëert automatisch de eigenaar van die pagina. Hoewel dat in het begin prima kan zijn, wilt u dit later misschien wijzigen.

Nu kan een andere operator inloggen en eigenaar worden van een bestaande publieke statuspagina. U moet administratorrechten hebben om dit te kunnen doen.

screenshot set-up publieke statuspagina

Bestandsuploads in Multi-step API-controleregels

Sommige API’s accepteren inkomende bestanden en reageren er op een bepaalde manier op. We ondersteunen nu bestandsuploads in onze Multi-step API (MSA)-controleregels, waardoor u rechtstreeks bestanden met POST vanuit de vault in uw account naar uw API en zijn respons kunt testen. Wanneer u in een van de stappen van uw controleregel een request body instelt, kunt u nu kiezen tussen het verzenden van een tekst zonder opmaak of het uploaden van een bestand uit de vault. We stellen automatisch de juiste headers in voor bij de bestandsupload.

Upload een bestand vanuit de vault

Zie voor meer informatie de installatiehandleiding voor het uploaden van bestanden in onze Multi-step API-documentatie.

Aanvullende ondersteuning voor HTTP-methoden in Multi-step API-controleregels

Tot deze update ondersteunden onze Multi-step API-controleregels de methoden GET, POST, PUT, PATCH en DELETE HTTP voor de request-stappen. We hebben deze lijst nu uitgebreid met de HEAD- en OPTIONS-methoden, waarmee u respectievelijk uitsluitend de response headers of de communicatieopties voor de doelresource kunt ophalen.

Ondersteuning voor Single Page Application in Real User Monitoring

Onze RUM-oplossing ondersteunt nu Single Page Applications. SPA’s zijn een speciaal type webapplicatie die zogenoemde zachte navigatie gebruikt (naast eventuele harde navigatie, meestal voor de initiële startpagina) om delen van de pagina te updaten wanneer een gebruiker door de app navigeert. Traditionele web-apps (zoals de onze) gebruiken harde navigatie door elke keer dat de gebruiker naar een ander deel van de app gaat een nieuwe pagina te laden.

Zorg ervoor dat u de optie Single Page Application selecteert wanneer u een nieuwe RUM-website aan uw configuratie toevoegt. De bewerkingspagina RUM-website bevat een optie om te schakelen tussen reguliere sites en SPA-sites. Als het SPA-selectievakje is aangevinkt, toont het tabblad Implementatie het SPA-specifieke script.

Zoeken: bevat nu alertdefinities

Met de zoekfunctionaliteit in het nieuwe zijmenu kon u al menu-items, controleregels en operators vinden. Nu zijn alertdefinities aan het bereik toegevoegd. Bekijk het artikel Gebruikersinterface voor informatie over de zoekfunctionaliteit en het zijmenu in het algemeen.

Permissies: technisch contactpersoon

Permissies zijn een nieuwe manier om met de toegangsrechten van uw operators om te gaan. In het artikel Permissies wordt het principe van permissies uitgelegd uit en hoe u ze kunt beheren.

De permissie voor Technisch contactpersoon is nu beschikbaar. Deze moet worden gegeven aan een operator of operatorgroep met technische kennis over de Uptrends-account en uw monitoring set-up. In geval van technische vragen of problemen met uw account, zal Uptrends deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen.

De permissie is verplicht, dat wil zeggen dat deze aan minstens één operator moet worden verleend. De rol van Technisch contactpersoon wordt standaard toegewezen aan de primaire accountbeheerder, maar dit kan zo nodig worden gewijzigd.

Nieuwe offset-opties voor de variabele automatische datum/tijd

De automatische variabele @DateTime heeft nieuwe opties voor de offset-parameter. Tot nu toe kon u alleen seconden invoeren om toe te voegen aan of af te trekken van de huidige datum en tijd. Nu hebben we enkele functies toegevoegd waarmee u de eerste of laatste dag van de huidige, vorige of volgende maand kunt vinden ten opzichte van de huidige datum.

Bekijk het KB-artikel Automatische variabelen voor alle details over deze nieuwe optie.

April 2021

Uptrends Infra-agents

We vorderen met de ontwikkeling van versie 2.0 van onze Infra-agents!

De nieuwe versie heeft verschillende voordelen ten opzichte van de oude versie (1.x). Deze maakt gebruik van .NET Core, dus u hoeft niet meer te zorgen voor .NET Framework-installaties. De nieuwe versie heeft een automatische updatefunctionaliteit, dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat u een update mist. Echter, de automatische update kan worden uitgeschakeld als u liever zelf de controle over updates houdt. Tot slot gebruikt versie 2.0 TLS 1.2-ondersteuning voor de communicatie met ons cloudplatform.

Bekijk voor alle voordelen en technische details de hierboven genoemde artikelen.

Maart 2021

Geïntegreerde Uptrends Infra officieel uitgebracht

In december introduceerden we de integratie van Uptrends Infra binnen de Uptrends-app als een publieke bètafunctie. Nu is deze integratie officieel vrijgegeven.

Als u heeft deelgenomen aan het bètaprogramma, dan wordt uw toegang tot Infra omgezet in een proefaccount van 30 dagen dat na dat tijdstip automatisch verloopt. U kunt een betaald Infra-abonnement aan uw account toevoegen door naar het menu Beheer > Extra’s kopen te gaan en het daar te bestellen.

Als u niet heeft deelgenomen aan het bètaprogramma maar nu nieuwsgierig wordt, start dan een proef. Met een bestaand account gaat u in de Uptrends-app naar Infra > Infrastructuur > Infra proberen om een proefperiode van 30 dagen te starten.

Meer informatie over Uptrends Infra is te vinden in het Infra-overzicht (in het Engels).

Toegangsrechten Uptrends Infra per operatorgroep

Uptrends-accounts met geïntegreerde Uptrends Infra (in tegenstelling tot een standalone Uptrends Infra-account) hebben nu de mogelijkheid om de toegangsrechten per operatorgroep te regelen. In de instellingen voor elke operatorgroep vindt u de optie Heeft toegang tot Infra. Als deze optie is aangevinkt, heeft elk lid van de operatorgroep toegang tot Uptrends Infra via de Uptrends-interface. Deze optie is niet beschikbaar voor deelaccounts.

De optie Heeft toegang tot Infra

De Infra-hub (die u kunt zien door in het nieuwe menu op Infra verkennen te klikken) geeft een overzicht van het aantal operatorgroepen dat toegang heeft tot uw Infra-omgeving.

infra-hub-operatorgroep-toegang

Vault-itemkiezer ondersteunt voorgedefinieerde variabelen in integraties

Bepaalde types (aangepaste) integraties van Uptrends ondersteunen het gebruik van voorgedefinieerde variabelen, zodat alle waarden zoals basis-URL’s, toegangstokens of inloggegevens gemakkelijk kunnen worden hergebruikt in de integratiestappen. We hebben nu ondersteuning toegevoegd voor vault-items voor dergelijke variabelen, wat betekent dat hun waarden kunnen worden opgeslagen in uw account-vault.

integratie-vault-itemkiezer

Als uw integratie gevoelige gegevens verstuurt, zoals inloggegevens voor authenticatie bij uw alerting-eindpunt, kunnen deze waarden nu veilig worden opgeslagen in de vault in plaats van hard-coded in de integratie-instellingen.

‘Test nu’-certificaatondersteuning in Multi-Step API-controleregels

Multi-Step API-controleregels hebben de optie een cliëntcertificaat op te nemen voor authenticatiedoeleinden. Voorheen werden, bij het gebruik van de optie ‘Nu testen’ om de controleregel te testen, dergelijke certificaten niet correct opgenomen in de uitgaande request, wat in veel gevallen tot fouten leidde. Dit is nu opgelost, wat betekent dat de Test nu-functie vanaf nu een werkbare optie is voor Multi-Step API-controleregels die een cliëntcertificaat gebruiken.

Controleregeloverzicht geeft nu gelijktijdige controleregels aan

Het Controleregeloverzicht in uw account laat nu zien welke controleregels ingesteld zijn als gelijktijdige controleregels met het gelijktijdige controleregels-pictogram: gelijktijdige controleregels-pictogram

controleregeloverzicht-gelijktijdig-pictogram

Februari 2021

Meerdere dashboards toevoegen aan/verwijderen uit favorieten op Alle dashboards

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

Enkele weken geleden hebben we favoriete dashboards geïntroduceerd. De optie om favoriete dashboards in te stellen is te vinden in het nieuwe zijbalkmenu (bètaprogramma). Als het dashboard open is, kunt u op de sterknop klikken om het als favoriet te markeren. Dit werkt prima bij afzondelijke dashboards.

We hebben nu de optie toegevoegd om op één plek favorieten toe te voegen en te verwijderen voor meerdere dashboards. In het pop-upscherm Alle dashboards, dat verschijnt als u klikt op Dashboards > Beheer, heeft elke dashboardminiatuur de favoriet-knop (ster) om het dashboard als favoriet toe te voegen of te verwijderen. Zo kunt u snel een aantal dashboards toevoegen aan/verwijderen uit uw favorietenlijst, en dat allemaal op één plek, zonder dat u elk dashboard afzonderlijk hoeft te openen.

screenshot van het pop-upscherm Alle dashboards

Vault-ondersteuning in Multi-Step API-controleregels

Met ons controleregeltype Multi-Step API kunt u een reeks HTTP requests naar uw API instellen die elk een of meer stukjes data gebruiken uit een eerdere request. In sommige gevallen kan het bij dergelijke requests om het verzenden van gevoelige gegevens gaan. Als uw API bijvoorbeeld geauthenticeerde toegang vereist, moet u mogelijk een set inloggegevens verzenden voor authenticatie voordat u verder kunt gaan.

Voorheen werd dat ingesteld door de vereiste gevoelige gegevens toe te voegen als voorgedefinieerde variabelen en die variabelen vervolgens te markeren als gevoelig. Met ingang van deze release hebben we echter de markering ‘gevoelig’ uit voorgedefinieerde variabelen verwijderd en zullen we in plaats daarvan overgaan op vault-ondersteuning voor onze Multi-Step API-controleregels.

Bij het instellen van gevoelige voorgedefinieerde variabelen heeft u nu de optie om te verwijzen naar authenticatiesets die zijn opgeslagen in de vault. Dergelijke authenticatiesets kunnen bestaan uit een gebruikersnaam en een wachtwoord (hoewel beide optioneel zijn). Bij het weergeven van de verzonden gegevens in de controleregel-log, blijft de gebruikersnaam zichtbaar als gewone tekst, maar wordt de wachtwoordwaarde weergegeven met sterretjes.

vault-authenticatiegegevens in MSA

Verbeteringen in het nieuwe menu (bèta): foutentellers en laadoptimalisatie

Update (maart 2021): deze functies waren in bèta, maar zijn nu officieel vrijgegeven.

Het klassieke Uptrends-menu en -interface bevatten foutentellers in de rechter bovenhoek van het scherm om het aantal controleregels in uw account dat momenteel in een foutstatus verkeert weer te geven. We hebben de foutentellers nu toegevoegd aan het nieuwe hoofdmenu, dat momenteel in bèta is. U vindt de foutentellers naast de categoriekop Synthetics, die aangeven hoeveel onbevestigde (in geel) en bevestigde (in rood) fouten momenteel actief zijn voor de controleregels in uw account. Als u op de foutentellers klikt, gaat u naar het overzicht Controleregelstatus, dat een gedetailleerder overzicht toont van de controleregels die momenteel fouten retourneren.

Daarnaast hebben we enkele verbeteringen aangebracht in de prestaties van het menu. Laadtijden van het nieuwe menu zijn drastisch verminderd, vooral als het voor de eerste keer is geladen nadat u heeft ingelogd bij de Uptrends-applicatie. Dit zou voor een veel soepelere gebruikerservaring moeten zorgen, maar we zijn benieuwd naar uw feedback! In het nieuwe menu kunt u naar Support > Feedback geven gaan als u feedback wilt delen.

API v3-gebruik beperken voor nieuwere accounts

Al enige tijd ondersteunen we twee versies van onze API, die onze klanten kunnen gebruiken om verschillende aspecten van hun account te beheren en monitoringinformatie op te halen. Onlangs zijn we begonnen met het uitfaseren van de oudste van de twee versies, onze API versie 3. Als eerste stap in dit proces staan we geen toegang meer toe tot versie 3 van onze API voor accounts die zijn gemaakt na 10 februari 2021. In plaats daarvan moet de nieuwere versie (v4) worden gebruikt.

Accounts die vóór deze datum zijn aangemaakt, hebben nog enige tijd toegang tot versie 3 van onze API, maar het is het vermelden waard dat versie 4 een veel uitgebreidere set functies heeft en we raden over het algemeen aan om zo snel mogelijk over te schakelen. De uitfasering van versie 3 wordt ruim van tevoren aangekondigd, zodat er voldoende tijd is om een overstap naar versie 4 voor te bereiden.

Januari 2021

Make-over van de gebruikersinterface wordt voortgezet

Enige tijd geleden hebben we het nieuwe app-menu geïntroduceerd als een bètafunctie. Velen van u hebben dit zijmenu al getest. De volgende stap in de vernieuwing van de gebruikersinterface is de restyling van de dashboards en tegels. Hier ziet u een impressie van de nieuwe look en feel:

Overigens staan de wijzigingen in het dashboard los van het gebruik van het nieuwe zijmenu. De nieuwe look en feel is er, ook als u het klassieke menu gebruikt.

Bekijk de wijzigingen in de gebruikersinterface en deel uw feedback! Dit is vrij eenvoudig. Ga gewoon naar Support > Feedback geven om ons snel een paar regels commentaar te sturen.

De auto-updatefunctie van de nieuwe Infra-agent uitschakelen

De nieuwe versie van onze infra-agent heeft de mogelijkheid om zichzelf te updaten, en zal dit standaard doen. Dat is echter niet altijd wenselijk, bijvoorbeeld als u updates in de gaten wilt houden om het bedrijfsbeleid na te leven.

Voor dergelijke gevallen hebben we de optie geïntroduceerd om automatische updates van uw Infra-agents uit te schakelen, als een accountbrede instelling. Voor Infra-accounts die zijn geïntegreerd met Uptrends (meestal nieuwere Infra-accounts) kunt u de optie vinden in uw Uptrends-accountinstellingen. Voor standalone Infra-accounts (oudere accounts) kunt u de optie vinden in de accountinstellingen van uw Uptrends Infra-account. Als u de automatische update hebt uitgeschakeld, kunt u de agents nog steeds handmatig bijwerken met de knop Update agent op het agentinformatiescherm wanneer er een update beschikbaar is.

December 2020

Grotere flexibiliteit voor voorgedefinieerde variabelen

Voor onze Multi-Step API-monitoring is het soms nodig om vooraf variabelen te definiëren of te genereren, die vervolgens in verschillende stappen kunnen worden gebruikt. Dergelijke variabelen kunnen worden gemaakt met de functie voorgedefinieerde variabelen.

Voorheen was slechts een bepaald aantal voorgedefinieerde variabelen beschikbaar voor elke individuele controleregel. We hebben de functionaliteit geüpdatet om meer flexibiliteit mogelijk te maken, zodat u nu zoveel variabelen kunt maken als nodig is en overbodige variabelen kunt verwijderen.

De functie Favoriet voor Dashboards is verplaatst (bèta)

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

Onlangs hebben we een functie geïntroduceerd waarmee gebruikers elk dashboard (zowel kant-en-klare als aangepaste dashboards) kunnen markeren als favoriet. Hierdoor verschijnt het in de dashboards-sectie in het nieuwe zijmenu.

Oorspronkelijk bevond de optie om dashboards als favorieten te markeren zich in het hamburgermenu in de rechter bovenhoek. We hebben nu het Favoriet-pictogram (de gele ster om als favoriet te markeren of de markering te verwijderen) uit het hamburgermenu gehaald en het een aparte knop op het dashboard gegeven.

Stel het standaard dashboard in

Het is nu mogelijk voor accountbeheerders en individuele gebruikers om een standaard dashboard te specificeren. Het standaard dashboard wordt weergegeven nadat een gebruiker inlogt en wanneer een gebruiker op het Uptrends-logo linksboven in het dashboard klikt.

Elke gebruiker kan optioneel zijn eigen standaard dashboard kiezen door de betreffende optie te kiezen in zijn gebruikersinstellingen, waarmee de beheerdersinstellingen worden overschreven.

Accountbeheerders kunnen een accountbrede instelling voor alle gebruikers specificeren door een dashboard te kiezen in de accountinstellingen. Het is mogelijk om een aangepast dashboard op te geven, op voorwaarde dat het aangepaste dashboard daadwerkelijk met alle gebruikers wordt gedeeld.

Tegels dupliceren op een dashboard

We hebben de optie toegevoegd om een bestaande tegel in een dashboard te kopiëren. Om een tegel te dupliceren opent u de tegelinstellingen en klikt u op de knop Tegel dupliceren. De nieuwe tegel verschijnt onder aan het dashboard.

Met deze nieuwe functie is het gemakkelijker om snel verschillende varianten van een tegel op hetzelfde dashboard te maken, zonder alle instellingen van die tegel te hoeven controleren.

Aangepaste dashboards: categorie 360°-dashboards (bèta)

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

In Uptrends kunt u uw eigen dashboards maken. Om u een makkelijke start te geven bieden we een aantal veelvoorkomende sjablonen die passen bij een bepaald product of bepaale situatie. We hebben de 360°-dashboardcategorie aan dat portfolio toegevoegd.

Houd er rekening mee dat de functionaliteit alleen van toepassing is op het nieuwe applicatiemenu (bèta).

Om een dashboard toe te voegen gaat u naar Dashboards en klikt u op Toevoegen. Vervolgens kunt u uw dashboard kiezen uit een aantal categorieën:

Feedbackoptie

Als u hebt besloten om het nieuwe Uptrends-applicatiemenu (bètafunctie) uit te proberen, daar is nu een feedbackoptie opgenomen. Ga naar het menu Support en klik op Feedback geven. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u Uptrends kunt laten weten wat u van de app vindt. Merk op dat dit bedoeld is om ons snel uw ideeën of opmerkingen te laten weten die u mogelijk hebt. We reageren niet op deze feedback. Hebt u ergens hulp bij nodig, neem dan contact op met support voor een gesprek of maak een ticket aan.

Update over bètaprogramma’s

Er zijn momenteel een paar functies in bètaprogramma’s. Sommige gaan over van private naar publieke bèta en er is een nieuwe gestart als privaat bètaprogramma. Bekijk deze functies:

 • Het nieuwe applicatiemenu van de Uptrends-app is nu in publieke bèta en is beschikbaar voor alle gebruikers. U kunt kiezen welk menu u wilt gebruiken. Lees meer over het nieuwe menu in het artikel Nieuw applicatiemenu.
 • De nieuwe geïntegreerde Uptrends Infra is nu ook in publieke bèta. Bekijk het KB-artikel Integrated Uptrends Infra (Beta program) voor meer informatie.
 • We hebben een Uptrends Infra Linux-agent in private bèta geïntroduceerd. Meer informatie over deze agent is te vinden in het artikel Uptrends Infra Agent 2.0 for Linux (Beta program).

November 2020

Zoeken: controleregels en operators (bèta)

Update (maart 2021): deze functies waren in bèta, maar zijn nu officieel vrijgegeven.

Kort geleden hebben we de zoekfunctie (bèta) geïntroduceerd om naar menu-items te zoeken via het nieuwe applicatiemenu (ook bèta). We hebben u beloofd met nog meer zoekmogelijkheden te komen en die zijn er nu. We hebben de optie toegevoegd om te zoeken binnen controleregelnaam en controleregeltype, evenals in operatornaam. Dit is erg handig, vooral als u veel controleregels of zelfs nog meer operators hebt.

In het zoekvak boven aan het nieuwe applicatiemenu voert u gewoon (een deel van) de naam in van wat of wie u zoekt en u ziet de zoekresultaten verschijnen!

Wilt u dit uitproberen en deelnemen aan het bètaprogramma, neem dan contact met ons op.

Standaarddashboard: 360-graden-overzicht (bèta)

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

Houd er rekening mee dat deze functie gerelateerd is aan het nieuwe applicatiemenu en de gebruikersinterface die momenteel bètafuncties zijn.

Als u inlogt bij de Uptrends-app of klikt op het Uptrends-logo (in de app) wordt het standaarddashboard getoond. Bij het klassieke menu is dit het dashboard Accountoverzicht. Bij de nieuwe gebruikersinterface (bèta) kan het standaarddashboard er anders uitzien, afhankelijk van de producten die u gebruikt.

Als u Synthetics, Real User Monitoring (RUM) en Infra gebruikt, is het nieuwe 360-graden-overzicht het standaarddashboard. Dit dashboard toont een compilatie van de meest interessante statistieken van uw externe en interne monitoringresultaten, allemaal gecombineerd in het dashboard 360-graden-overzicht. Voor andere combinaties van producten zijn er overeenkomstige standaarddashboards.

Bent u benieuwd om dit uit te proberen en wilt u deelnemen aan het bètaprogramma? Neem dan contact met ons op met uw verzoek.

Oktober 2020

Gelijktijdige monitoring officieel vrijgegeven

Met gelijktijdige monitoring kunt u een aantal controleregelchecks tegelijkertijd uitvoeren vanaf verschillende controlestations voor dezelfde controleregel. Dit resulteert in een snellere en betrouwbaardere conclusie of een fout als een bevestigde fout kan worden aangemerkt.

Deze functie was in bèta, maar is nu officieel beschikbaar. Alle klanten met een Business- of Enterprise-abonnement hebben toegang tot Gelijktijdige monitoring.

Een overzicht van waar het over gaat vindt u in dit functieoverzicht.

Wilt u meer weten over Gelijktijdige monitoring, zoals hoe die zich verhoudt tot standaard monitoring, welke output u kunt verwachten en meer, ga dan naar Hoe werkt Gelijktijdige monitoring?

Multi-Step API monitoring: gedetailleerde ‘Test starten’-resultaten

In de controleregelinstellingen van een Multi-step API-controleregel kunt u direct een test uitvoeren met de knop Test starten. We hebben voor elke stap details toegevoegd met informatie over de request en response headers en content.

De details van de testresultaten helpen u bij het instellen van uw controleregel door voor elke stap te controleren of hij werkt en of hij het verwachte resultaat geeft.

Waterval pdf-export voor transacties

In september hebben we de optie geïntroduceerd om Waterval-pdf’s te exporteren voor FPC-controleregels (Full page check).

Nu kunt u hetzelfde doen voor Transacties, mits u de watervaloptie hebt ingeschakeld voor de transactiestap. Om uw pdf-exemplaar van een waterval te krijgen: ga naar de Details van de controle van de transactiestap en klik op de knop Exporteren als pdf. Het downloaden van de pdf begint.

Zoekfunctie in menu (bèta)

Update (maart 2021): deze functie was in bèta, maar is nu officieel vrijgegeven.

Misschien bent u er al achter gekomen dat er een nieuw Uptrends-applicatiemenu wordt gemaakt. Deze functionaliteit is in bèta, lees er meer over in Introductie van een nieuw applicatiemenu.

Een aanvulling op dit nieuwe menu is de zoekfunctionaliteit. Als startpunt kunt u zoeken naar alle menu-items. Er zijn nog meer zoekopties gepland voor de toekomst. Blijf op de hoogte! En als u wilt deelnemen aan dit bètaprogramma, neem dan contact met ons op.

Integratie voor AlertOps

Als u de ‘Recente veranderingen in Uptrends’ volgt, is het u waarschijnlijk niet ontgaan dat we de afgelopen maanden druk bezig zijn geweest met het toevoegen van nieuwe integraties aan onze app. De integraties zijn nodig om uw bericht (melding bij een Uptrends-alert) over te brengen naar het communicatie- of incidentmanagementsysteem dat uw bedrijf gebruikt.

De nieuwste toevoeging aan de groeiende groep integraties is AlertOps. AlertOps is een platform voor incidentmanagement en -respons.

In dit artikel op AlertOps (Engelstalig) wordt beschreven hoe u een AlertOps-integratie definieert.

Multi-step API-controleregels: door de gebruiker gedefinieerde functies

We hebben door de gebruiker gedefinieerde functies toegevoegd aan Multi-step API-controleregels. Deze functies zijn beschikbaar voor elke stap en kunnen worden gebruikt om een waarde om te zetten. Er zijn twee soorten functies: mapping en regular expression.

Met de mapping-functie kunt u paren waardes invoeren die kunnen worden gebruikt om waarden te vervangen.

De functie regular expression kan worden gebruikt om een waarde te extraheren door een regular expression toe te passen op een bestaande variabelewaarde. Nadat een functie is gedefinieerd, kan deze worden gebruikt in een definitie van een responsvariabele door de optie ‘Functie uitvoeren’ te selecteren en te verwijzen naar de eerder gedefinieerde functie.

September 2020

Waterval-pdf exporteren

Deze functie staat al langer op de wensenlijst van veel gebruikers. Nu kunt u uw watervalgrafieken van een FPC-controleregel (Full page check) exporteren.

De pdf-bestanden kunnen worden gebruikt als back-up van uw watervaldata, voor later gebruik. Of u gebruikt de pdf’s meteen om de watervalresultaten per e-mail of als gedrukte versie te delen.

Om een pdf van een waterval te maken opent u de details van de controle van een controleregelcheck en klikt op de knop Exporteren als pdf boven aan de watervalgrafiek. De pdf wordt gecreëerd en automatisch gedownload naar uw standaard downloadmap.

Resultaten van gratis tools delen

We bieden een groot aantal gratis tools op onze website (en in de Uptrends-app). Nu hebben we de optie toegevoegd om de resultaten die deze tools genereren te delen.

Om testresultaten te delen start u gewoon de tool en wacht tot de test is voltooid en de resultaten worden weergegeven. Boven de resultaten verschijnt een extra regel die u uitnodigt om ‘Deze resultaten te delen’, gevolgd door een koppeling (URL). Kopieer deze koppeling en deel hem met de mensen die ook geïnteresseerd zijn in de testresultaten.

Houd er rekening mee dat delen alleen werkt op onze website, niet binnen de Uptrends-app.

Augustus 2020

Integraties voor Opsgenie, Statuspage en Zapier

Integraties zijn nodig om mensen of systemen op de hoogte te stellen wanneer een gemonitorde website, service of server een probleem heeft. Uptrends genereert een alert en u bepaalt hoe u contact opneemt met uw operators of systemen zodra er een alert is opgetreden.

We bieden al een flink aantal integraties en hebben drie nieuwe aan de lijst toegevoegd: Opsgenie, Statuspage en Zapier zijn nu voorgedefinieerde Uptrends-integraties. Meer informatie over het instellen van de integraties vindt u in de Knowledge Base-artikelen voor Opsgenie en Statuspage. Binnenkort volgt meer informatie over de Zapier-integratie.

Tool om response headers te controleren

Uptrends biedt een aantal gratis tools en we zijn altijd op zoek naar meer gereedschap om aan de gereedschapskist toe te voegen. Onze nieuwste toevoeging is de Response header checktool waarmee u de HTTP response headers van uw server kunt controleren en verifiëren. De informatie die u van de tool krijgt is handig bij het oplossen van problemen.

U hebt hier toegang tot de tool en tot meer informatie erover. Ga in de Uptrends-app naar Apps & Extra’s > Response header checker om de tool te openen.

Gelijktijdige monitoring in publieke bètafase

Enkele weken geleden hebben we Gelijktijdige monitoring geïntroduceerd als een private bètafunctie voor een klein aantal gebruikers. Deze functie komt nu in publieke bètafase en is beschikbaar voor alle Business- en Enterprise-abonnees. De functie past niet in de opzet van de andere versies en zal daarom niet beschikbaar komen voor die abonnees.

Juli 2020

Controle-interval in het overzicht ‘Controleregels’

We hebben wat extra informatie toegevoegd aan het overzicht ‘Controleregels’ (menu Controleregels > Controleregels). Naast de belangrijkste informatie voor elke controleregel (naam, type, URL, aanmaak- en laatste wijzigingdatums enzovoort), wordt nu ook het controle-interval van elke controleregel vermeld. Zo kunt u snel ontdekken welke controleregels met een normale of langzame interval worden uitgevoerd (bijvoorbeeld 5-60 minuten) en of sommige van uw HTTPS- of API-controleregels opgeschroefd kunnen worden naar een controle-interval van 1 minuut voor snellere foutdetectie en nauwkeurigere uptime data.

Nieuwe Microsoft Teams-integratie

Integraties zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw Uptrends-alertberichten worden verzonden, zodat ze zo snel mogelijk de juiste mensen via de juiste kanalen bereiken. Om dit proces te vergemakkelijken biedt Uptrends verschillende voorgedefinieerde, kant-en-klare integraties, zodat u uw Uptrends-alerting eenvoudig kunt koppelen met externe applicaties of platforms. In deze update hebben we een nieuwe voorgedefinieerde integratie met Microsoft Teams toegevoegd, de chat- en samenwerkingstool in Office 365. Met deze nieuwe integratie kunt u alertberichten van Uptrends automatisch doorsturen naar de juiste kanalen in uw Microsoft Teams-omgeving.

U kunt hier een complete, stapsgewijze handleiding vinden over het configureren van de Microsoft Teams-integratie.

Juni 2020

UTF-8-ondersteuning voor Multi-Step API monitoring

Met een Multi-Step API (MSA)-controleregel kunt u het functioneren en de performance van uw API’s nauwkeurig testen door een reeks API-calls in te stellen die de volledige omvang van de mogelijkheden van uw API’s controleren. Met de primaire HTTP-methoden (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) kunt u communiceren met uw API, assertions instellen om de juiste respons te verifiëren en vervolgens variabelen van eerdere responses hergebruiken in volgende stappen. Vaak gaat het bij dat proces om het versturen van een request body naar uw API.

In de laatste versie van Uptrends hebben we UTF-8-ondersteuning voor dergelijke request bodies toegevoegd. Voorheen waren er problemen met het correct coderen van bepaalde tekens, wat ertoe kon leiden dat de controleregel fouten retourneerde. Nu we UTF-8 ondersteunen, kunnen we tekens zoals diakritische tekens en niet-Latijnse talen correct coderen. Praktisch betekent dit dat u nu eigenlijk elk gewenst speciaal teken of taal kunt opnemen in de request body van uw Multi-Step API-calls.

Uitgebreide set van beschikbare user agents

Bij bepaalde controleregeltypes kunt u een user agent instellen in het tabblad Extra van de controleregelinstellingen. De user agent die u kiest wordt dan samen met de HTTP-request doorgegeven, dit informeert de ontvangende server over de omgeving van de “gebruiker”. Door de juiste user agent te gebruiken, kunnen we de server bijvoorbeeld vertellen dat we Chrome 83 op een Windows-platform gebruiken. Hierdoor kan de server specifieke inhoud versturen die is geoptimaliseerd voor die omgeving.

Naast de mogelijkheid voor aangepaste user agents bevatte de user agent-optie in de controleregelinstellingen een voorgedefinieerde lijst met vaak gebruikte user agents. We vonden dat deze lijst een beetje verouderd was, dus hebben we hem in deze versie uitgebreid. De nieuwe, bijgewerkte lijst met voorgedefinieerde user agents bevat nu de juiste user agents voor recente versies van de meeste moderne browsers.

Ondersteuning voor certificaat rollover in een Single Sign-on-configuratie

U kunt nu meer dan één public key-certificaat gebruiken voor Single Sign-on. Bij de instellingen voor Single Sign-on op de pagina Accountinstellingen kunt u nu kiezen alle vault-items in een vault-sectie te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk dat u nieuwe certificaten uploadt die zijn uitgegeven door uw SSO-provider, zelfs voordat deze daadwerkelijk door de provider worden gebruikt (dit wordt een certificaat rollover genoemd).

U kunt dit proces zelfs automatiseren door de certificaten te uploaden met behulp van onze API. We raden u aan oude certificaten die niet meer worden gebruikt te verwijderen, aangezien dit wordt beschouwd als een best practice op het gebied van beveiliging.

Ping-tool

Uptrends biedt een aantal gratis tools die handig zijn bij het monitoren van uw website, services of servers.

De Uptrends Gratis tools-familie heeft net een nieuw lid gekregen – de Ping-tool. Deze doet wat de command line ‘ping’ doet, maar de Ping-tool presenteert de resultaten op een gebruiksvriendelijke manier. Een ander groot voordeel is dat u een server vanaf meerdere controlestations in één keer kunt pingen. Alle resultaten worden in één dashboard gepresenteerd. Als u de muisaanwijzer over de controlestationtegels in het dashboard beweegt, krijgt u extra info over de traceroute.

Ga in de Uptrends-app naar het menu-item Apps & Extra’s > Ping test om de nieuwe tool uit te proberen.

Mei 2020

Controlestations: upgrade naar Chrome 83

Onze controlestations zijn geüpgraded naar de laatste versie van Chrome, namelijk Chrome 83.

Uptrends houdt de controlestationbrowsers up-to-date, omdat dit van cruciaal belang is voor uw monitoring. De Chrome-browser van uw klanten of gebruikers wordt automatisch bijgewerkt naar een nieuwe versie. Een nieuwe browserversie kan een probleem opleveren met uw website of webservice en dat wilt u zo snel mogelijk weten. Daarom upgraden we onze controlestations naar de meest recente versies van browsers zodra deze beschikbaar zijn. U blijft dus synchroon met wat uw klanten of gebruikers hebben en monitort wat zij ervaren met de laatste versie.

Wilt u meer weten over de functies of veranderingen in de laatste Chrome-versie, bekijk dan de Engelstalige Chrome Enterprise release notes.

Dashboards en tegels: nieuw filter voor succesvolle metingen (OK-resultaten)

Soms hebt u een situatie waarin er al geruime tijd een fout is opgetreden en u u afvraagt: Wanneer was de laatste keer dat de controle een OK-resultaat retourneerde en mijn server of services het nog goed deden? Als er veel fouten achter elkaar optreden, wordt het lastig om dat ene OK-resultaat te vinden, vlak voordat het probleem begon. Door deze nieuwe optie te gebruiken, filtert u de ruis weg (de onbevestigde en bevestigde fouten). U verkort de lijst met fouten tot alleen OK-resultaten en vindt gemakkelijker dat tijdstip waarop alles nog goed werkte.

In dashboards en tegels kunt u de data die worden weergegeven filteren op controlestations, foutniveau en tijdsperiode. Tot nu toe kon u op foutniveau filteren op alles, op onbevestigde en bevestigde fouten of op alleen bevestigde fouten. We hebben nu de optie toegevoegd om te filteren op alleen succesvolle metingen (OK-resultaten). In dashboards vindt u de optie rechtsboven in het dashboard:

U vindt de nieuwe filteroptie ook in de instellingen voor tegels. Lees meer over dashboards en tegels in de Uptrends Academy Cursus Les: Inleiding tot dashboards.

Houd er rekening mee dat de instelling ook invloed heeft op uw rapportage. De gefilterde data, zoals weergegeven in het dashboard, worden gebruikt voor data-export en geplande rapporten.

Screenshots en Watervallen: beschikbaar voor Business-abonnementen

Screenshots en watervallen zijn functies van een Transactiecontroleregel. Ze worden beschreven in de KB-artikelen Werken met Transactie-schermopnamen en Werken met Transactiewatervallen.

Deze functies waren alleen ingeschakeld voor Enterprise-abonnementen. Nu zijn ze ook beschikbaar voor Business-abonnees.

Als Business-abonnee kunt u nu voor elke transactiestap de opties Screenshot en Waterval inschakelen. Bovendien is de screenshot beschikbaar in uw lijst met acties die u aan transactiestappen kunt toevoegen. Als u een Screenshot-actie toevoegt, bepaalt u zelf waar in de sequentie u de screenshot wilt nemen. Houd er rekening mee dat elke waterval en transactie meetelt voor de berekening van credits van de transactiecontroleregel. De details voor de berekening worden beschreven in Berekenen van het aantal transactiecontroleregels.

In het KB-artikel Using transaction screenshots and waterfalls (alleen Engels) vindt u gedetailleerde informatie over hoe u deze functies configureert en optimaal benut.

April 2020

SLA-doel Paginalaadtijd: grotere nauwkeurigheid

In de Uptrends-app kunt u uw Service Level Agreements (SLA’s) configureren op basis van contracten die u hebt met uw providers of klanten. Met de SLA-definitie kunt u minimale of maximale eisen configureren, die SLA-doelen worden genoemd. De gemeten waarden ten opzichte van deze doelen kunnen worden bekeken in het dashboard SLA-overzicht

Een van de SLA-doelen die in de SLA-definitie kan worden geconfigureerd, is de Paginalaadtijd. Tot nu toe kon u alleen een geheel getal invoeren als uw doel voor de laadtijd. We hebben dat verbeterd door in de nieuwste versie van Uptrends twee decimalen toe te voegen, zodat u een grotere nauwkeurigheid kunt gebruiken bij het instellen van het laadtijddoel. In het verleden kon u het doel instellen op bijvoorbeeld 1 of 2 seconden. Nu hebt u de mogelijkheid om de waarde in te stellen op 1,5 seconden of zelfs 1,75 seconden.

Controleregels: Alertcondities heten nu Foutcondities

In uw Controleregels was er een tabblad genaamd Alertcondities. We vonden dat de naam niet correct beschreef waar het tabblad over gaat. U definieert hier immers geen voorwaarden voor het genereren van alerts, maar voorwaarden voor het detecteren en genereren van fouten. Daarom heeft het tabblad een nieuwe naam gekregen: Foutcondities. De functionaliteit en de inhoud van het tabblad zijn nog steeds hetzelfde!

Voor het geval u werkt met controleregelsjablonen – om consequent te zijn hebben deze ook de nieuwe tabbladnaam.

Aangepaste integraties: Fouttype-ID

Integraties worden gebruikt om een persoon of systeem te waarschuwen wanneer er een alert is gegenereerd door een van uw controleregels. Een integratie kan een eenvoudige e-mail of een sms zijn of een van de voorgedefinieerde systeemintegraties, zoals voor Slack of PagerDuty. Of u stuurt een aangepast bericht naar een ander third-partysysteem.

De informatie die beschikbaar is in de Uptrends-app wordt naar het third-partysysteem gestuurd met behulp van systeemvariabelen. Wanneer u het bericht samenstelt in uw aangepaste integratie, voegt u die systeemvariabelen toe. Meer informatie hierover vindt u in het KB-artikel Een aangepaste integratie configureren.

Er waren al veel systeemvariabelen beschikbaar, zoals beschreven in het hierboven genoemde KB-artikel. Er ontbrak echter een stukje informatie dat nu is toegevoegd: de Fouttype-ID.

De fouttype-ID is een code (viercijferig nummer) die specifiek is voor Uptrends. Een lijst met fouttypes (met ID en uitleg) vindt u in het KB-artikel Fouttypes. Een veel voorkomend fouttype-ID is “3002”, die betrekking heeft op een HTTP-verbindingsfout.

Voeg bij het samenstellen van de body van uw request de variabele in als {{@alert.errorTypeId}}.

Een regel in de request body kan bijvoorbeeld zijn:

{"Error type ID": "{{@alert.errorTypeId}}" }

Maart 2020

Bestanden uploaden in transacties

Transactie monitoring biedt een uitgebreide reeks acties (in het Engels) die u kunt gebruiken voor interactie met de browser: op knoppen klikken, tekst typen, door de pagina scrollen, inhoud controleren – zelfs schermafbeeldingen maken.

Er ontbrak nog één belangrijke actie: de mogelijkheid om bestanden te uploaden. Gelukkig is dat nu mogelijk!

Het werkt als volgt: u kunt eerst het juiste bestand(en) uploaden naar de vault. Gebruik het vault-itemtype “Bestand” om aan te geven dat u een bestand in de vault opslaat. Gebruik vervolgens binnen uw transactiedefinitie de opdracht Set die naar het bestanduploadelement op uw pagina verwijst. Met de opdracht Set kunt u naar een item in de vault verwijzen – kies het bestandsitem dat u daar zojuist hebt opgeslagen en uw bestandsupload moet soepel verlopen!

Houd er rekening mee dat wanneer u een transactieopname maakt met de Recorder tool, deze de actie voor het uploaden van bestanden vastlegt, maar niet het bestand zelf. U moet zelf naar de vault gaan om ons het juiste bestand te verstrekken. Nadat u uw opname hebt geüploaded, ziet u de opdracht Set die overeenkomt met uw opgenomen bestandsupload. Verander gewoon de waarde in die van het bestand in de vault en u kunt van start gaan.

Audit log: invoer door Uptrends

Met de functie Audit log (zichtbaar in het menu Account) kunt u alle wijzigingen inspecteren die zijn aangebracht in uw accountconfiguratie en door wie. Af en toe, als u Uptrends Support vraagt om u te helpen, brengen we enkele wijzigingen voor u aan in uw configuratie. Tot dusver was het niet duidelijk of een wijziging door u of een andere gebruiker in de account was aangebracht, of dat deze op uw verzoek door Uptrends was aangebracht. De audit log is nu verbeterd om duidelijk aan te geven welke wijzigingen door Uptrends zijn aangebracht.

Februari 2020

Mobiele app beschikbaar voor gebruikers van Single Sign-On

De Uptrends' mobiele app, die de huidige status van uw controleregels en alerts toont, samen met uptime- en performancegrafieken, was tot nu toe niet toegankelijk voor gebruikers die Single Sign-On gebruiken om in te loggen bij Uptrends.

Er is nu een nieuwe versie van de app beschikbaar voor iOS en Android. Deze nieuwste versie van de app werkt samen met de Uptrends-webapp: nadat u op uw computer hebt ingelogd bij Uptrends, gaat u via het menu Apps & Extra’s naar de pagina Mobiele apps. Daar kunt u een inlogcode (QR-code) genereren die door de mobiele app kan worden gescand. Zodra de code is gescand, wordt u automatisch ingelogd.

Weergaveopties Publieke statuspagina

De functie Publieke statuspagina heeft enkele nieuwe opties. Ten eerste kunt u aangeven of de uptimestatus voor elk uur/dag/maand chronologisch moet worden weergegeven, of de meest recente data eerst.

Bovendien kunt u specificeren of uw controleregels alfabetisch op naam of gesorteerd op foutstatus worden weergeven.

Tot slot is het nu mogelijk om een aangepast bericht (bestaande uit een titel en tekst) te publiceren die u kunt gebruiken om uw gebruikers extra informatie te geven. Dit aangepaste bericht wordt boven aan uw publieke statuspagina weergegeven.

Januari 2020

Controlestationtaken automatiseren

Als u zich bezighoudt met het automatiseren van repetitieve taken met betrekking tot uw Uptrends-configuratie, hebt u zich misschien afgevraagd welke controlestationservers beschikbaar zijn voor uw controleregels, hoe u kunt aangeven welke controleregels in welke landen of continenten moeten worden uitgevoerd en hoe u een volledige lijst krijgt met servers voor de landen waarin u geïnteresseerd bent – wellicht om een witte lijst te maken voor uw firewallconfiguratie.

De Controlestation API kon al een volledige lijst van controlestations retourneren, inclusief de juiste IP-adressen, maar er was geen manier om erachter te komen welke continenten welke landen bevatten, en de controlestations die zich elk land bevat.

U kunt nu de nieuwe functies /CheckpointRegion gebruiken om al deze informatie op te halen. Bekijk dit in het Checkpoint API section of our Swagger docs.

API’s voor dashboards, rapporten en publieke statuspagina’s

Er zijn nieuwe API-methoden toegevoegd om aangepaste dashboards te klonen en te wijzigen. Bovendien kunnen geplande rapporten (voor het verzenden van automatische e-mailrapporten op basis van een dashboard) nu worden toegevoegd met gebruikmaking van de API. Met deze combinatie kunt u een door u voorbereid aangepast dashboard nemen en dat gebruiken als een mastersjabloon om dashboards en geplande rapporten te genereren voor specifieke teams of klanten die e-mailrapporten willen ontvangen.

Daarnaast zijn er nieuwe API-methoden voor het beheren van Publieke statuspagina’s. Het is waarschijnlijk niet erg efficiënt voor u om de API te gebruiken om een of twee publieke statuspagina’s te beheren. Maar als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de functie beveiligde statuspagina (lees hier meer) om statusinformatie te publiceren voor afzonderlijke teams of geïnteresseerde partijen buiten uw organisatie, dan kan het handig zijn om die te automatiseren met behulp van de API.

API-wijziging voor het maken van Multi-Step API-controleregels

Met de Monitor API kunt u controleregelinstellingen maken of bijwerken. Voor het configureren van een Multi-Step API (MSA)-controleregel met behulp van de API, moest u voorheen de attribute ApiStepDefinition gebruiken. Deze attribute bestaat niet meer en is opgesplitst in twee afzonderlijke attributes: de attribute MsaSteps is een reeks die de volledige lijst met MSA-stappen bevat. PredefinedVariables is de andere nieuwe attribute, die de volledige lijst met voorgedefinieerde variabelen bevat.

2018 - 2019

Voor oudere wijzigingen bekijk de Change log (in het Engels).

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.