Website Uptime

Wat is website uptime?

Website uptime is de tijd die een website of webservice beschikbaar is voor de gebruikers in een bepaalde periode. Weergegeven als een verhouding van de beschikbare tijd gedeeld door de totale tijd, wordt de verhouding berekend in maandelijkse of jaarlijkse intervallen.

Hoewel 100% uptime het doel is, beschouwt de industrie 99,999% uptime als hoge beschikbaarheid. Elke website ervaart downtime, gepland of anderszins. Elke websiteprovider wil de uptime zo hoog mogelijk houden, en terecht, gezien de competitieve aard van internet. Wetende dat er enige downtime wordt verwacht, proberen de meeste merken een doelstelling van 99,999% uptime te bereiken. Dit doel wordt vaak ‘beschikbaarheid van vijf negens’ of ‘hoge beschikbaarheid’ genoemd.

Het uptimepercentage berekenen

Op het meest basale niveau is de uptime van een systeem simpelweg de totale tijd min de downtime, maar de meeste monitoring services geven deze informatie als een percentage. De formule voor het berekenen van het uptimepercentage is de verhouding van uptime gedeeld door totale tijd.

uptime ÷ totale tijd = beschikbaarheidspercentage

Aan de hand van de bovenstaande formule is bij 99,999% uptime slechts 5,25 minuten downtime per jaar toegestaan. Tenzij de website of service missiekritiek is, zoals ziekenhuissystemen, beschouwen veel providers een lager beschikbaarheidspercentage van 99,99 (52 minuten en 36 seconden downtime per jaar) of 99,98 (1 uur, 10 minuten en 7 seconden downtime per jaar) goede uptime ratio’s. Deze berekening geeft de daadwerkelijke beschikbaarheid van een systeem aan en houdt geen rekening met andere factoren zoals performance en functioneren.

Punten van voorbehoud bij uptime

Zoals hierboven vermeld, houdt de basisformule geen rekening met eventuele andere beschikbaarheidsoverwegingen. Op het eenvoudigste niveau verwijst uptime alleen naar het feit dat een website of -service toegankelijk is. Deze basisdefinitie laat veel ruimte voor interpretatie. Sommige mensen vinden de term niet eenduidig en zijn van mening dat sommige providers de definitie misbruiken door bruikbaarheid en performance buiten de vergelijking te houden.

Beperkte beschikbaarheid

Op Black Friday 2015 ondervond de website van een populair merk een extreme omvang van websiteverkeer, waardoor de site down ging. Dus werd in 2016 de site voorbereid op extra belasting van de servers. Hoewel de site niet down ging, werden nieuwe bezoekers, zodra de servers een bepaald capaciteitsniveau bereikten, omgeleid naar een pagina met een verontschuldiging. Hier werden de gebruikers op de hoogte gesteld dat de site meer traffic had dan gebruikelijk en dat ze de site op een ander tijdstip moesten proberen te bezoeken. Hoewel de site niet crashte door de belasting, was de daadwerkelijke beschikbaarheid beperkt. Omdat de site in de lucht en beschikbaar bleef tot de toegestane capaciteit, beschouwde het merk de tijd als uptime. Veel bezoekers waren het daar niet mee eens.

Verminderde performance

Sommigen beschouwen een site nog steeds als up als de site te kampen heeft met slechte performance. Zolang de pagina geen time-out geeft of paginafouten retourneert, beschouwen sommigen dit nog steeds als uptime, terwijl de bruikbaarheid is verminderd. Is een pagina of service die buitensporig veel tijd nodig heeft om zijn functie uit te voeren nog steeds up? Volgens de meest elementaire definitie van uptime: ja, een slecht presterende site is wel beschikbaar.

Ontbrekende functionaliteit

Sommigen beschouwen een pagina zelfs als up wanneer deze geen enkele of niet al zijn functies kan uitvoeren. Vanwege de gedistribueerde aard van websites en webservices kunnen er veel dingen fout gaan binnen een pagina, onafhankelijk van de uptime van de pagina’s. Maar wanneer wordt een site of service als down beschouwd als de functionaliteit is verminderd? Een e-commercesite bijvoorbeeld, kan nog steeds up zijn, maar vanwege een eenvoudige scriptingfout is de knop Betaling verzenden niet beschikbaar nadat de gebruiker een verzendmethode heeft geselecteerd. Hoewel de site ‘up’ blijft, kunnen bezoekers van de site het afrekenproces niet voltooien. Is deze site nog steeds beschikbaar?

Gepland onderhoud

Sommige merken beschouwen gepland onderhoud niet als downtime. Hoewel de site of service niet beschikbaar is tijdens de geplande uitval, verlaagt de provider de totale tijd voordat de uptime-ratio wordt berekend. Het uitsluiten van gepland onderhoud is een gangbare praktijk, dus wordt geadviseerd dat een consument moet vragen hoe vaak en wanneer gepland onderhoud wordt uitgevoerd aan de site.

Uptime en Service Level Agreements

Veel merken werken aan het handhaven van hoge beschikbaarheid om hun reputatie en inkomstenstromen te beschermen, terwijl andere hun uptime garanderen met een Service Level Agreement (SLA). Een SLA is een contract waarin staat dat het bedrijf een bepaald niveau van beschikbaarheid garandeert. Hostingbedrijven en SaaS-providers bieden hun gebruikers vaak een SLA, en als ze hun verplichtingen niet nakomen, betalen veel van hen hun gebruikers een deel van de betaalde kosten terug om de tekortkoming goed te maken.

De meeste eindgebruikers vertrouwen op de serviceprovider om hen te vertellen of de service aan de uptimevereisten voldoet. Serviceproviders gebruiken ook externe uptime monitoringtools om hun uptime te volgen en om aan te tonen dat ze aan hun verplichtingen aan hun eindgebruikers hebben voldaan. Sommige eindgebruikers of organisaties maken zelf gebruik van een externe monitoringservice in om de uptime van een provider te verifiëren.

Conclusie

Uptime is een subjectieve term. Met verbeteringen in technologie en Synthetic Monitoring kunnen serviceproviders hun uptimedoelen halen en overtreffen. Eindgebruikers moeten weten wat de definities van uptime inhouden voordat ze met een service of provider in zee gaan. Als een service of provider wordt overwogen, kunnen eindgebruikers Website Monitoring tools van derden gebruiken om de beschikbaarheid van het product te controleren voordat een aankoopbeslissing wordt genomen.

Probeer Uptrends Website Monitoring 30 dagen gratis!

Beginnen met Uptrends is gemakkelijk: maak een account aan, kies wat u wilt monitoren en ga aan de slag! We hebben een handige reeks artikelen samengesteld in de sectie Basics van de knowledge base om u op weg te helpen. Dus waar wacht u nog op?

Begin meteen — het is gratis
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.