In deze cursus wordt de alertservice van Uptrends uitgelegd. U leert wat alerts zijn, hoe ze werken, hoe alertcondities worden geconfigureerd en hoe alertdefinities worden gecreëerd. Maakt u zich geen zorgen, tegen het einde van deze cursus zult u nog steeds wakker en... alert zijn.