1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Alerting

Alerting

Alerting is een van de belangrijkste functies in de producten van Uptrends. Als een controleregelcheck in een fout resulteert, kan er een alert worden gegenereerd in de Uptrends-app. Een alert kan vervolgens triggeren dat er een bericht wordt verstuurd naar een operator via telefoon, sms, e-mail en tal van andere integraties. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt moet u het genereren van alerts en berichten voor uw controleregels definiëren. U kunt dit doen door een alertdefinitie te creëren.

De volgende artikelen bevatten meer specifieke informatie over hoe u alerting configureert en problemen met alerting oplost.

Begrijpen

Implementeren

Problemen oplossen

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.