1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Alerting
  4. Controleregels gedekt door alerting

Controleregels gedekt door alerting

Het overzicht Dekking alerting is een lijst van uw controleregels, die laat zien of ze worden gedekt door alertdefinities en u gedetailleerde informatie geeft over waarom dit niet het geval zou kunnen zijn.

Opmerking: De Controleregels gedekt door alerting houdt rekening met uw gebruikersrechten om u een gepersonaliseerde weergave te geven. Deze zal alleen alertdefinities tonen waarvoor u bewerkingsrecht heeft. Dit betekent voor het Uptrends-account in het algemeen dat er een controleregel kan zijn die wordt gedekt door een alertdefinitie en alerts verstuurt, maar toch in het overzicht als niet gedekt verschijnt omdat u geen toegangsrechten heeft voor de alertdefinitie.

Als u controleregels heeft waarvan u verwacht dat ze alerts genereren, maar dat niet doen of dat wel doen terwijl ze dat niet zouden moeten doen, is dit de plek waar u kunt beginnen met het oplossen van problemen.

Om het overzicht te openen gaat u naar Alerting > Alerting verkennen en dan klikt u op de statistiek ‘Controleregels in productie gedekt door alerting’.

screenshot van statistiek controleregels gedekt door alerting

Het overzicht Dekking alerting verschijnt en de controleregels die niet door alerting worden gedekt, worden boven aan de lijst weergegeven met een rode arcering.

screenshot van overzicht dekking alerting

Waarom zijn die controleregels niet gedekt? Er zijn een aantal voorwaarden voor dekking door alerting:

  • De controleregel zelf is actief.
  • Alerts versturen voor de controleregel is actief.
  • Er is minimaal één actieve alertdefinitie gekoppeld aan de controleregel (rechtstreeks of via een controleregelgroep).
  • Binnen de actieve alertdefinitie moet minimaal één escalatieniveau actief zijn.

Controleer de lijst op een ‘Nee’ of ‘inactief’ (alertdefinities) om te achterhalen aan welke voorwaarde niet wordt voldaan.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.