1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Alerting
  4. Integraties
  5. Aangepaste integraties
  6. Systeemvariabelen voor alerting

Systeemvariabelen voor alerting

Dit artikel bevat een overzicht van alle beschikbare Systeemvariabelen die kunnen worden gebruikt om het uitgaande alertbericht te vullen met relevante informatie over zaken als de controleregel die de alert heeft veroorzaakt, welke fout is opgetreden of de alert zelf. Meer informatie over het gebruik van deze systeemvariabelen vindt u in ons artikel over het bouwen van de juiste berichtinhoud.

Kort gezegd, om de hier vermelde variabelen te gebruiken moeten ze verpakt in dubbele accolades worden opgenomen in de berichtinhoud. Ter illustratie: {{@alert.alertGuid}}.

Variabele Beschrijving Voorbeeldwaarde
@account.accountId Uw Uptrends-account-ID 299840
@alert.alertGuid Unieke ID van deze alert cbfc7769-edb2-46a7-89d0-1e1b1fb0815b
@alert.description Tekstbeschrijving van de fout die deze alert heeft getriggerd. Bevat stapnummer indien van toepassing. Stap 1: Navigeer naar https://www.galacticresorts.com is mislukt.
@alert.downtimeDuration De tijd tussen de eerste fout en het huidige (Ok-) alert-tijdstempel. 48:03:21
@alert.errorTypeId De fouttype-ID van de fout die deze alert heeft getriggerd, zie Fouttypes voor een lijst met fouttypes 5407
@alert.failureMessage De aangepaste foutmelding voor de specifieke actie in een transactiestap die de fout heeft veroorzaakt Login failed
@alert.firstError Dezelfde datum en tijd als @alert.firstErrorUtc, maar in de tijdzone van uw account. Ook geformatteerd als ISO 8601 2018-11-08T10:21:58
@alert.firstErrorCheckId De ID van de fout die deze alert heeft getriggerd 30833627687
@alert.firstErrorCheckUrl De URL van een deep link die u naar de details van de fout leidt die deze alert heeft getriggerd https://app.uptrends.com/Report/ProbeLog/Check/30833627687
@alert.firstErrorDescription De foutbeschrijving van de eerste controleregelcheck die de fout ontving. Bevat stapnummer indien van toepassing. Stap 1: Navigeer naar https://www.galacticresorts.com is mislukt.
@alert.firstErrorFormatted Dezelfde datum en tijd als @alert.firstErrorUtc, maar in de tijdzone en cultuur van uw account 8/28/2020 12:23 PM
@alert.firstErrorUtc De datum en tijd van de oorspronkelijke fout die deze alert heeft getriggerd, uitgedrukt in UTC-tijd en geformatteerd als ISO 8601 2018-11-08T16:21:58
@alert.firstErrorUtcFormatted De datum en tijd van de oorspronkelijke fout die deze alert heeft getriggerd, uitgedrukt in UTC-tijd en geformatteerd in de cultuur van uw account 8/28/2020 10:23 PM
@alert.resolvedIpAddress Het IP-adres dat werd gebruikt om de controle uit te voeren. Kan een IPv4- of een IPv6-adres zijn 178.217.84.4 OF 2a02:2658:103e:4:461:81bb:adbe:82a5
@alert.responseBody Bevat de ontvangen response body wanneer deze beschikbaar is. Merk op dat de response body tekens kan bevatten die moeten worden gecodeerd, bijv. met @JsonEncode of @XmlEncode. De response body wordt afgekapt wanneer deze groter is dan 1 MB. {"Status": "error"}
@alert.serverIpv4 Het IPv4-adres van de server waarop de controle werd uitgevoerd 178.217.84.4
@alert.serverIpv6 Het IPv6-adres van de server waarop de controle werd uitgevoerd 2a02:2658:103e:4:461:81bb:adbe:82a5
@alert.timestamp Dezelfde datum en tijd als @alert.timestampUtc, maar in de tijdzone van uw account. Ook geformatteerd als ISO 8601 2018-11-08T10:26:58
@alert.timestampFormatted Dezelfde datum en tijd als @alert.timestampUtc, maar in de tijdzone en cultuur van uw account 8/28/2020 12:23 PM
@alert.timestampUtc De datum en tijd van de alert, uitgedrukt in UTC-tijd en geformatteerd als ISO 8601 2018-11-08T16:26:58
@alert.timestampUtcFormatted De datum en tijd van de alert, uitgedrukt in UTC-tijd en geformatteerd in de cultuur van uw account 8/28/2020 10:23 PM
@alert.type Het type van dit alertbericht:

- Alert: er is een nieuwe fout gedetecteerd.
- Ok: de oorspronkelijke fout is opgelost.
- Herinnering: de oorspronkelijke fout duurt nog steeds voort.
Alert | Ok | Herinnering
@alertDefinition.guid De unieke ID van de alertdefinitie die is gebruikt om deze alert te genereren 2C97E464-6112-435B-8C8D-6DEF1E18273A
@alertDefinition.name De naam van de alertdefinitie die is gebruikt om deze alert te genereren Standaardalert
@CustomField(customFieldReference) Een verwijzing naar een vrij veld dat kan worden gebruikt om aangepaste data voor individuele controleregels op te nemen Alert for Ops team
@escalationLevel.id De ID van het escalatieniveau dat is gebruikt om deze alert te genereren 1
@escalationLevel.message Het aangepaste bericht dat is opgegeven in het escalatieniveau Gebruik checklist THX-1138 om dit probleem te onderzoeken.
@incident.key Unieke ID van het incident waartoe deze alert behoort. Een foutalert en een Ok-alert delen dezelfde incident-key ba8ffcb7-5de0-489e-b649-f00f0b447e80-0-30099055746
@monitor.dashboardUrl De URL van een deep link die u naar het dashboard van deze controleregel brengt https://app.uptrends.com/Probe/Dashboard?probeGuids=fe1ad4a2-57c1-49db-af16-ff3a6beaa8d4
@monitor.editUrl De URL van een deep link die u naar de instellingen van deze controleregel brengt https://app.uptrends.com/Report/Probe?probeGuid=fe1ad4a2-57c1-49db-af16-ff3a6beaa8d4
@monitor.monitorGuid De unieke ID van de controleregel in uw account die deze alert heeft getriggerd 849b2046-213d-43ad-9efc-5af1faaeb222
@monitor.name De naam van de controleregel in uw account die deze alert heeft getriggerd GalacticResorts.com - DNS
@monitor.notes Alle aangepaste notities die in de controleregelinstellingen zijn ingevuld Controleer Amazon Route53 DNS entries
@monitor.type Bevat het type van de controleregel Transactie
@monitor.url De URL of het netwerkadres dat deze controleregel aan het controleren is https://galacticresorts.com
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.