Begin nu met monitoren en ontvang 20% korting op uw eerste factuur. Beschikbaar voor alle Uptrends-abonnementen.

Met de Alert Definition API kunt u instellingen voor een specifieke alertdefinitie beheren. Een alertdefinitie wordt gebruikt om te definiëren hoe en naar wie een alert wordt verstuurd. U kunt bijvoorbeeld configureren dat een alert moet worden gegenereerd wanneer er meer dan 5 minuten een fout optreedt en kiezen welke gebruikers per e-mail en SMS op de hoogte moeten worden gesteld.

De Alert Definition API ondersteunt momenteel alleen het in- en uitschakelen van een alertdefinitie met de instelling Active.

PUT /AlertDefinition/{alertDefinitionGuid}

Werkt de alertdefinitie bij die is gespecificeerd door de Guid. De request body voor deze request bevat naar verwachting de volledige lijst van alle alertdefinitievelden, in tegenstelling tot een PATCH-request waarbij u een deel van de velden specificeert. De volledige lijst bestaat uit de velden AlertDefinitionGuid en IsActive. De volgende PUT-request zet de alertdefinitie op uitgeschakeld, ook als deze eerder al was uitgeschakeld.

PUT /AlertDefinition/e06bcd76-b20f-42de-a2d4-5b2a4daad902

Request body:

{
  "AlertDefinitionGuid": "e06bcd76-b20f-42de-a2d4-5b2a4daad902",
  "IsActive": false
}

PATCH /AlertDefinition/{alertDefinitionGuid}

Werkt de alertdefinitie bij die is gespecificeerd door de Guid. De request body voor deze request bevat naar verwachting een gedeeltelijke lijst met velden die u wilt bijwerken. U gebruikt deze request meestal om slechts een of enkele velden bij te werken. Vermeld in de request body alleen de velden die u wilt bijwerken. Het opnemen van het veld AlertDefinitionGuid is optioneel. Als u het specificeert, moet het overeenstemmen met de AlertDefinitionGuid die u specificeert in de URL.

De volgende PATCH request wordt gebruikt om een alertdefinitie te activeren door de waarde true op te geven voor zijn veld IsActive.

PATCH /AlertDefinition/e06bcd76-b20f-42de-a2d4-5b2a4daad902

Request body:

{
  "IsActive": true
}