API Changelog

Uptrends' API zal in de loop van de tijd worden verbeterd en uitgebreid. We zullen nieuwe eindpunten en methoden toevoegen als dat nodig is voor nieuwe functionaliteit.

Bij het toevoegen van nieuwe functionaliteit streven wij ernaar achterwaarts compatibel te blijven. Soms is verandering echter onvermijdelijk en is een nieuwe versie van de API mogelijk niet compatibel met wat u tot nu toe heeft gecodeerd en gebruikt. Bekijk de API Changelog regelmatig om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen en waar nodig op wijzigingen te reageren.

Als u de documentatie van de API zoekt, bekijk dan de artikelen in de categorie Uptrends' API.

Bent u ook geïnteresseerd in de wijzigingen in de Uptrends-app, bekijk dan de algemene changelog.

Februari 2021

Aankondiging van ingrijpende wijziging: gevoelige waarden in multi-step API-controleregels

Met ons controleregeltype Multi-step API kunt u meerdere opeenvolgende HTTP requests uitvoeren, waarbij elke nieuwe request een of meer stukjes data uit een eerdere request gebruikt om zijn taak uit te voeren. Vaak behelst een van de stappen dat authenticatiegegevens worden verstrekt om toegang te krijgen tot een bepaalde bron. In het verleden werden deze authenticatiegegevens als voorgedefinieerde variabelen aan de controleregeldefinitie toegevoegd en vervolgens gemarkeerd als Gevoelig.

Om de veiligheid te verbeteren van de manier waarop we met authenticatiegegevens omgaan, gaan we die opzet niet meer gebruiken. In plaats daarvan worden de authenticatiegegevens in de vault geplaatst. De optie om voorgedefinieerde variabelen als gevoelig te markeren in multi-step API-controleregels is hiermee achterhaald en zal worden verwijderd.

Dit zal invloed hebben op de manier waarop u multi-step API-controleregels kunt maken of ermee kunt interacteren via onze API. Momenteel bevat de controleregeldefinitie voor dit controleregeltype een reeks “PredefinedVariables”, waarbij elk van de individuele variabelen een true/false booleaanse “Sensitive” heeft. In de nabije toekomst wordt deze booleaanse waarde uit de definitie verwijderd. Als u een multi-step API-controleregel in uw account wilt maken of een bestaande wilt bijwerken via de Uptrends API, mag dit veld niet langer worden opgenomen.

Wijziging: hernoemde routing

Bij Uptrends' API v4 gebruiken we een inconsistente manier om routes te benoemen. In de meeste gevallen wordt singular gebruikt, maar in enkele gevallen plural. De route bevat nu alleen singular delen, bijvoorbeeld /MonitorGroup/{monitorGroupGuid}/Member in plaats van /MonitorGroup/{monitorGroupGuid}/Members. We ondersteunen nog steeds de oude routes voor achterwaartse compatibiliteit.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.