Begin nu met monitoren en ontvang 20% korting op uw eerste factuur. Beschikbaar voor alle Uptrends-abonnementen.

Het volgende voorbeeld geeft toegang tot de Uptrends API en haalt de lijst van Uptrends' controlestation locaties op.

# Specificeer uw Uptrends login info hier
$user = "james@galacticresorts.com"
$pass= "1234xxx"


# URI naar de API methode die u wilt uitvoeren
$uri = "https://api.uptrends.com/v3/checkpointservers"


# Compileer de login info naar credentials die basic authenticaties bevatten
$passwordValue = ConvertTo-SecureString $pass -AsPlainText -Force
$cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ($user, $passwordValue)


# Voer het request uit
$result = Invoke-RestMethod -Uri $uri -Method Get -Credential $cred -Headers @{ Accept = "application/json" }

Dit laatste statement zet het resultaat in de `$result` variabele. U kunt dan verder werken met deze content. Bijvoorbeeld, om een IPv4 adres te achterhalen voor een bepaald controlestation:

$result | Where-Object { $_.CheckPointName -eq 'Leicester, United Kingdom' } | Select IPAddress