1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Uptrends' API
  4. Toegang tot de Uptrends API met Powershell

Toegang tot de Uptrends API met Powershell

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Het volgende voorbeeld geeft toegang tot de Uptrends API en haalt de lijst van Uptrends' controlestation locaties op.

# Specify your Uptrends login info here $user = "james@galacticresorts.com" $pass= "1234xxx" # URI to the API method you want to execute $uri = "https://api.uptrends.com/v3/checkpointservers" # Compile the login info into credentials containing basic authentication $passwordValue = ConvertTo-SecureString $pass -AsPlainText -Force $cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ($user, $passwordValue) # Execute the request $result = Invoke-RestMethod -Uri $uri -Method Get -Credential $cred -Headers @{ Accept = "application/json" }

Dit laatste statement zet het resultaat in de `$result` variabele. U kunt dan verder werken met deze content. Bijvoorbeeld, om een IPv4 adres te achterhalen voor een bepaald controlestation:

$result | Where-Object { $_.CheckPointName -eq 'Leicester, United Kingdom' } | Select IPAddress

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.