De Vault wordt gebruikt voor het opslaan van herbruikbare data, vaak gevoelige data zoals certificaten, public keys en combinaties van gebruikersnaam en wachtwoord. Elke vermelding in de Vault wordt een vault-item genoemd en vault-items zijn georganiseerd in Vault-secties. Het organiseren van items in verschillende secties is ook nuttig om de toegang te beperken tot bepaalde operators en groepen. In dit artikel wordt beschreven welke API-methoden beschikbaar zijn voor het beheer van vault-items, vault-secties en vault-sectie-authorisaties.

Een bespreking van de gebruiksscenario’s van Vault vindt u in de Vault-inleiding. In de API v4-inleiding kunt u lezen hoe u toegang krijgt tot de API.

Vault items

Met deze reeks eindpunten kunt u afzonderlijke vault-items ophalen, creëren, bijwerken en verwijderen. Vanwege de gevoelige aard van sommige types vault-items, worden de gevoelige data zelf nooit teruggestuurd.

Objectbeschrijving vault-item

Het volgende VaultItem object wordt gebruikt in de hieronder beschreven API-methoden:

Naam Beschrijving
VaultItemGuid De unieke identifier van het vault-item
Name De schermnaam van het vault-item
VaultSectionGuid De unieke identifier van de vault-sectie waarin dit vault-item is opgeslagen.
VaultItemType Definieert het type vault-item. Momenteel worden onderstaande types ondersteund: CertificateArchive: voor certificaatarchiefbestanden (d.w.z. pfx-bestanden), gebruikt bij clientcertificaten in Multi-step API-controleregels. Certificate: voor public keys, gebruikt bij Single Sign-On-configuratie. CredentialSet: combinaties van gebruikersnaam/wachtwoord, gebruikt bij authenticatie-instellingen in controleregels.
Value De waarde die is opgeslagen in het vault-item. De inhoud van dit veld is afhankelijk van het type vault-item: Voor type CertificateArchive: specificeer een Base-64 encoding van uw binaire .pfx bestand wanneer u een vault-item van dit type creëert of bijwerkt. Wanneer u het item opnieuw ophaalt, zal het veld Value altijd leeg zijn (omdat het gevoelige informatie is). Voor type Certificate: specificeer de tekstinhoud van uw public key wanneer u een vault-item van dit type creëert of bijwerkt. Wanneer u het item opnieuw ophaalt, bevat het veld Value de oorspronkelijke public key data. Voor type CredentialSet: dit veld wordt niet gebruikt. Gebruik in plaats daarvan de velden UserName en Password.
IsSensitive Geeft aan of de waarde die is opgeslagen in het vault-item versleuteld is. Wanneer bij een vault-item true is ingesteld, wordt de opgeslagen waarde of waarden niet zichtbaar voor de webapplicatie of de API. Deze waarde moet niet worden gespecificeerd bij het maken van een nieuw item: CertificateArchive en CredentialSet worden altijd versleuteld (omdat ze per definitie gevoelige gegevens bevatten), terwijl een public key van het certificaat inherent openbare informatie is en als platte tekst kan worden opgeslagen.
Notes Opmerkingen of beschrijving met betrekking tot dit vault-item
UserName Het gebruikersnaamgedeelte van een credentialset.
Password Het wachtwoordgedeelte van een credentialset.

Eindpunten vault-item

De volgende API-methoden zijn beschikbaar:

Request type Endpoint Usage
GET VaultItem Retourneert alle vault-items in secties waartoe de gebruikerscontext toegang heeft.
GET VaultItem/{VaultItemGuid} Retourneert het gespecificeerde vault-item.
POST VaultItem Creëert een nieuw vault-item met de gespecificeerde waarden.
PUT VaultItem/{VaultItemGuid} Werkt het gespecificeerde vault-item bij.
DELETE VaultItem/{VaultItemGuid} Verwijdert het gespecificeerde vault-item.

GET /VaultItem

De GET request VaultItem heeft geen parameters. Deze retourneert een lijst met alle vault-items van secties waartoe u alleen bekijken-toegang hebt.

Voorbeeld inhoud:

[ { "VaultItemGuid": " FE1656C1-A606-43BB-BD61-1EEE9715EE9E ", "Name": "Web shop test login", "Value": "", "VaultSectionGuid": "8D4BAED2-56C2-4220-B36D-00013511D234", "VaultItemType": "CredentialSet", "IsSensitive": true, "Notes": "This is not a real account", "UserName": "test@acme.com", "Password": "", "CertificateArchive": { "Issuer": "", "NotBefore": "", "NotAfter": "", "Password": "", "ArchiveData": "" } }, { "VaultItemGuid": "A9CB1BE3-1715-4C31-9040-51CBBFAE23CB", "Name": "Marketing web site login", "Value": "", "VaultSectionGuid": "3A3C0CE8-9931-4312-8A15-00017CBB615F ", "VaultItemType": "CredentialSet", "IsSensitive": true, "Notes": "This is not a real account", "UserName": "testmarketing@acme.com", "Password": "", "CertificateArchive": { "Issuer": "", "NotBefore": "", "NotAfter": "", "Password": "", "ArchiveData": "" } } ]

GET /VaultItem/{VaultItemGuid}

De GET request VaultItem/{VaultItemGuid} retourneert het vault-item dat wordt geïdentificeerd door het vault-item Guid.

Voorbeeld van een vault-item geretourneerd in de inhoud van een 200 response:

{ "VaultItemGuid": "FE1656C1-A606-43BB-BD61-1EEE9715EE9E", "Name": "Test certificate archive", "Value": "", "VaultSectionGuid": "141D9649-0CE7-4748-AA0D-D3021D0D5A47", "VaultItemType": "CertificateArchive", "IsSensitive": true, "Notes": "Certificate archive test", "UserName": "", "Password": "", "CertificateArchive": { "Issuer": "Acme Corp, Inc.", "NotBefore": "2018-06-12T14:10:50.489Z", "NotAfter": "2020-06-12T14:10:50.489Z", "Password": "", "ArchiveData": "" } }

U ziet dat waarden die gevoelige informatie bevatten, worden geretourneerd als een lege string.

PUT /VaultItem/{VaultItemGuid}

De PUT request naar eindpunt VaultItem/{VaultItemGuid} werkt het vault-item bij dat wordt geïdentificeerd door het vault-item guid. Zodra u een vault-item bijwerkt, wordt elke controleregel die een verwijzing naar dit vault-item bevat ook bijgewerkt, dus uw wijziging wordt onmiddellijk van kracht.

Deze request vereist ChangeVaultSection autorisatie.

Een PUT request verwacht de volgende objectstructuur:

{ "VaultItemGuid": "FE1656C1-A606-43BB-BD61-1EEE9715EE9E", "Name": "Test certificate archive", "VaultSectionGuid": "141D9649-0CE7-4748-AA0D-D3021D0D5A47", "VaultItemType": "CredentialSet", "IsSensitive": true, "UserName": "", "Password": "", "CertificateArchive": { "Password": "TheOtherPassword", "ArchiveData": "[your base64-encoded private certificate]" } }

Als er in het bovenstaande voorbeeld een waarde stond in het oorspronkelijke vault-itemsveld Omschrijving, zal het Omschrijving-veld leeggemaakt zijn. Als u een parameter weglaat, zal deze niet ongewijzigd blijven, maar als leeg beschouwd worden. De enige waarden die niet verstrekt hoeven te worden zijn de gevoelige waarden. Als u bijvoorbeeld het veld Waarde of Wachtwoord weglaat, of het gehele object CertificateArchive, blijven deze ongewijzigd. Verder kunnen de kenmerken IsSensitive en VaultSectionGuid niet worden gewijzigd.

DELETE /VaultItem/{VaultItemGuid}

De DELETE request naar eindpunt VaultItem/{VaultItemGuid} verwijdert het gevraagde vault-item.

Als het gespecificeerde vault-item nog in gebruik is (bijvoorbeeld een controleregel verwijst naar dat specifieke vault-item), retourneert de dienst statuscode 400, inclusief een relevant bericht. Deze request vereist ChangeVaultSection autorisatie.

POST /VaultItem

De POST request naar eindpunt VaultItem creëert een nieuw VaultItem object. Laat bij het specificeren van de VaultItem data de VaultItemGuid weg: de nieuwe GUID voor dit item wordt geretourneerd als onderdeel van de respons. Deze request vereist ChangeVaultSection autorisatie.

Voorbeeld inhoud:

{ "Name": "Test certificate archive", "Value": "", "VaultSectionGuid": "141D9649-0CE7-4748-AA0D-D3021D0D5A47", "VaultItemType": "CertificateArchive", "Notes": "Certificate archive test", "CertificateArchive": { "Password": "TheOtherPassword", "ArchiveData": "[your base64-encoded private certificate]" } }

Vault-secties

Er zijn verschillende eindpunten in deze API waarmee u uw vault-secties kunt beheren. Elk vault-item behoort tot precies één vault-sectie. Als u slechts enkele vault-items in uw hele account nodig hebt, kunt u ze eenvoudigweg in een enkele vault-sectie opslaan. Echter, als het aantal vault-items in uw account toeneemt, kunt u ze in afzonderlijke secties gaan organiseren.

Iedere Uptrends-account begint met één standaard vault-sectie. De groep Administrators heeft volledige toegang tot deze sectie, wat betekent dat zij de sectie en alle vault-items in die sectie kunnen bewerken.

Wanneer een nieuwe vault-sectie wordt gecreëerd, krijgt de gebruiker (operator) die hoort bij de API account die de vault-sectie creëert automatisch de ChangeVaultSection autorisatie voor de nieuwe sectie. Er worden geen andere autorisaties gecreëerd.

Objectbeschrijving vault-sectie

Het volgende VaultSection object wordt gebruikt in de hieronder beschreven API-methoden:

Naam Beschrijving
VaultSectionGuid De unieke identifier van de vault-sectie
Name De naam van de vault-sectie

Eindpunten vault-sectie

Type request Eindpunt Gebruik
GET VaultSection/GetAll Retourneert alle vault-secties waartoe de gebruikerscontext toegang heeft
GET VaultSection/{VaultSectionGuid} Retourneert de gespecificeerde vault-sectie
POST VaultSection Creëert een nieuw vault-item met de gespecificeerde naam
PUT VaultSection/{VaultSectionGuid} Werkt de gespecificeerde vault-sectie bij
DELETE VaultSection/{VaultSectionGuid} Verwijdert de gespecificeerde vault-sectie

GET /VaultSection/GetAll

De GET request VaultSection/GetAll heeft geen parameters. Deze retourneert een lijst met alle vault-secties waartoe u alleen bekijken-toegang hebt.

Voorbeeld inhoud:

[ { "VaultSectionGuid": "8D4BAED2-56C2-4220-B36D-00013511D234", "Name": "Vault items" }, { "VaultSectionGuid": "3A3C0CE8-9931-4312-8A15-00017CBB615F", "Name": "Marketing web site vault items" } ]

GET /VaultSection/{VaultSectionGuid}

De GET request VaultSection/{VaultSectionGuid} retourneert de vault-sectie die wordt geïdentificeerd door de vault-sectie GUID.

Voorbeeld inhoud:

{ "VaultSectionGuid": "8D4BAED2-56C2-4220-B36D-00013511D234", "Name": "Vault items" }

POST /VaultSection

De POST request naar eindpunt VaultSection creëert een nieuw VaultSection object. De operator onder wiens gebruikerscontext de request wordt verstuurd krijgt ViewVaultSection en ChangeVaultSection autorisaties voor de nieuwe sectie. Er worden geen andere autorisaties verleend. Laat bij het specificeren van de VaultSection data de VaultSectionGuid weg; de nieuwe Guid voor dit item wordt geretourneerd als onderdeel van de respons.

{ "Name": "Development vault items" }

PUT /VaultSection/{VaultSectionGuid}

De PUT request naar eindpunt VaultSection/{VaultSectionGuid} werkt de vault-sectie bij die wordt geïdentificeerd door de vault-item guid. Meestal is het enige doel hiervan het wijzigen van de naam van de vault-sectie. Deze request vereist ChangeVaultSection autorisatie.

{ "VaultSectionGuid": "8D4BAED2-56C2-4220-B36D-00013511D234", "Name": "Web shop vault items" }

DELETE /VaultSection/{VaultSectionGuid}

De DELETE request naar eindpunt VaultSection/{VaultSectionGuid} verwijdert de gevraagde vault-sectie.

Als de gespecificeerde vault-sectie nog in gebruik is (wat betekent dat er vault-items opgeslagen zijn in die sectie), zal de dienst statuscode 400 retourneren, inclusief een relevant bericht. Als dit het geval is, moet u de vault-items verwijderen voordat u de vault-sectie kunt verwijderen. Houd er rekening mee dat u een vault-item niet kunt verwijderen als het item nog in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer een controleregel is geconfigureerd om dat vault-item te gebruiken). Deze request vereist ChangeVaultSection autorisatie.

Autorisaties vault-sectie

Naast het gescheiden houden van vault-items, kunt u met vault-secties ook bepalen wie waartoe toegang heeft. Als een specifieke groep operators exclusieve toegang moet hebben tot bepaalde vault-items, dan plaatst u die vault-items in een aparte sectie. Alleen mensen die toegang hebben tot die vault-sectie kunnen de items in die sectie zien.

Zodra u een nieuwe vault-sectie creëert (via de API of via de online app), is die sectie eerst alleen zichtbaar voor u. Als u er vault-items aan hebt toegevoegd, kunnen andere operators deze vault-items niet bewerken of gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat andere mensen de nieuwe vault-sectie kunnen gebruiken, er items aan toe kunnen voegen en/of deze vault-items kunnen selecteren in controleregelinstellingen, zult u ze toegang moeten geven. Dit kunt u doen met de volgende API-methoden.

Er zijn twee autorisatietypen: ViewVaultSection en ChangeVaultSection. Deze autorisatietypen kunnen worden toegekend aan operators en operatorgroepen.

Objectbeschrijving autorisatie

Het volgende Authorisatie-object wordt gebruikt in de hieronder beschreven API-methoden:

Name Description
AuthorizationId The unique id of the authorization
ContextId The unique identifier of the context for which the authorization is created. In the case of a vault section authorization, this is the vault section Guid.
AuthorizationType ViewVaultSection or ChangeVaultSection
OperatorGuid If the authorization is to be applied to a single operator, this specifies the operator Guid. Set to null for operator group authorizations.
OperatorGroupId If the authorization is to be applied to an operator group, this specifies the operator group ID. Set to null for single operator authorizations.

Vault-sectie authorisatie eindpunten

Type requestEindpuntGebruik
GETVaultSection/{VaultSectionGuid}/AuthorizationRetourneert een lijst met alle autorisaties voor de gespecificeerde vault-sectie.
POSTVaultSection/{VaultSectionGuid}/AuthorizationCreëert een nieuwe autorisatie voor de gespecificeerde vault-sectie, met behulp van de waarden die verstrekt worden.
DELETEVaultSection/{VaultSectionGuid}/
Authorization/{AuthorizationGuid}
Verwijdert de gespecificeerde autorisatie.

GET /VaultSection/{VaultSectionGuid}/Authorization

De GET request naar VaultSection/{VaultSectionGuid}/Authorization retourneert een lijst met alle autorisaties voor de vault-sectie die is gespecificeerd in VaultSectionGuid.

Voorbeeld inhoud:

[ { "AuthorizationId": "7210DD2D-3AAE-4F89-A2A8-000060F118F1 ", "ContextId": "8D4BAED2-56C2-4220-B36D-00013511D234", "AuthorizationType": "ChangeVaultSection", "OperatorGuid": "5F71AFD7-8BEE-4C8D-9827-A107308473BE", "OperatorGroupId": "" }, { "AuthorizationId": "0BACEE61-0582-40FD-B1A2-00034401421A", "ContextId": "8D4BAED2-56C2-4220-B36D-00013511D234", "AuthorizationType": "ViewVaultSection", "OperatorGuid": "", "OperatorGroupId": "629F7189-6706-4DC2-989E-99DF511B09CB" } ]

Een autorisatie is voor een operator of een operatorgroep. Een operatorspecifieke autorisatie bevat gegevens in de OperatorGuid en de OperatorGroupId is leeg; een autorisatie voor een operatorgroep heeft een waarde in OperatorGroupId en een lege OperatorGuid.

POST /VaultSection/{VaultSectionGuid}/Authorization

De POST request naar VaultSection/{VaultSectionGuid}/Authorization creëert een nieuwe autorisatie voor de gespecificeerde vault-sectie.

Voorbeeld inhoud:

{ "ContextId": "8D4BAED2-56C2-4220-B36D-00013511D234", "AuthorizationType": "ViewVaultSection", "OperatorGuid": "", "OperatorGroupId": "629F7189-6706-4DC2-989E-99DF511B09CB" }

Als u een autorisatie van het type ChangeVaultSection creëert, wordt er automatisch een extra ViewVaultSection autorisatie voor dezelfde operator of operatorgroep toegevoegd. Als een operator of operatorgroep Change + View autorisaties heeft voor een vault-sectie, verschijnt deze als Volledige autorisatie in de Uptrends-app.

DELETE /VaultSection/{VaultSectionGuid}/Authorization/{AuthorizationGuid}

De DELETE request naar VaultSection/{VaultSectionGuid}/ Authorization/AuthorizationGuid verwijdert een bestaande autorisatie.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.