1. Support
 2. Knowledge Base
 3. Dashboards en rapportage
 4. Dashboards
 5. Aangepaste tegels

Aangepaste tegels

Een verscheidenheid aan tegels die in andere standaarddashboards te zien zijn, is beschikbaar voor gebruik in uw aangepaste dashboard. Met al deze tegeltypes die u binnen handbereik heeft, kunt u het dashboard creëren dat perfect aansluit bij uw rapportagebehoeften.

In het artikel Aangepaste tegels wordt uitgelegd hoe u tegels toevoegt. Als u filters op uw dashboard wilt gebruiken, lees dan het knowledgebase-artikel Tegels filteren.

Nadat u een tegel aan uw dashboard heeft toegevoegd, kunt u een aantal instellingen aanpassen, waaronder de controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en welke waarden worden weergegeven. Klik op de instellingenknop op de tegel om toegang te krijgen tot de instellingen.

De tegeltypes met hun instellingenopties worden in dit artikel besproken.

Eenvoudige lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s)/controleregelgroep(en), periode en welke waarden u wilt weergeven uit de opties Algemeen, Core Web Vitals en W3C navigatie. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van waarden afhankelijk is van uw controleregeltype en andere instellingen.

Opmerking: Mist u data voor Core Web Vitals en/of W3C Kengetallen voor navigatietijden in de eenvoudige lijst of grafiek? Controleer dan het volgende: is het browsertype van de Full Page Check- of transactiecontroleregel gewijzigd in Chrome met extra kengetallen? In dat geval zullen er van de tijd voordat deze wijziging plaatsvond geen data zijn voor de Core Web Vitals en W3C navigatie (de extra kengetallen), dus kan er niets worden weergegeven. U kunt de rapportageperiode in de tegelinstellingen aanpassen om alleen de periode te tonen vanaf het moment dat Chrome met extra kengetallen actief werd.

Algemeen

De volgende opties zijn beschikbaar, ook afhankelijk van uw instellingen, bijvoorbeeld of u een SLA heeft ingesteld:

 • totale tijd, resolve tijd, connectietijd en downloadtijd
 • uptimepercentage, downtimepercentage, uptime en downtime
 • bevestigde en onbevestigde fouten
 • controles, alerts en totaal bytes
 • SLA doel uptimepercentage, SLA doel totale tijd, SLA doel operatorresponstijd en operator responstijd

Bekijk het knowledgebase-artikel Berekening van uptime en downtime voor meer informatie over de betreffende kengetallen.

Core Web Vitals

De Full Page Check (FPC)- en de transactiecontroleregel verzamelen beide data voor Core Web Vitals als het browsertype Chrome met extra kengetallen is gekozen. Voor deze controleregels zijn de volgende (aanvullende) data beschikbaar:

 • First contentful paint, largest contentful paint, time to interactive, total blocking time en cumulative layout shift

Overigens kunt u bij transactiecontroleregels de kengetallen per afzonderlijke stap weergeven als u de Prestatiekengetallen heeft geactiveerd binnen de bijbehorende stapinstelling.

W3C Navigatie

De Full Page Check (FPC)- en de transactiecontroleregel verzamelen beide data voor W3C Navigatietijden als het browsertype Chrome met extra kengetallen is gekozen. Voor deze controleregels zijn de volgende (aanvullende) data beschikbaar:

 • Request start, time to first byte, DOM interactive, DOM completed en load event

Overigens kunt u bij transactiecontroleregels de kengetallen per afzonderlijke stap weergeven als u de waterval-instelling heeft geselecteerd en de Prestatiekengetallen heeft geactiveerd binnen de bijbehorende stapinstelling. De legenda op de tegel licht toe welke grafiek bij welke stap hoort. Bovendien verschijnt er meer gedetailleerde informatie als u over de grafiek hovert.

screenshot tegel eenvoudige grafiek toont kengetallen voor een stap

screenshot tegel eenvoudige grafiek

![screenshot tegel eenvoudige lijst]](/img/content/scr_simple-data-list.min.png)

Controleregel lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en kies vervolgens wat u wilt weergeven: SLA gebaseerd op-opties, SLA uptime %, SLA doel uptime %, SLA totale tijd, SLA doel totale tijd, SLA operator responstijd, SLA doel operator responstijd, totale tijd, controles, bevestigde fouten, uptime%, downtime(s), sorteeropties en regels tonen-opties.

screenshot tegel controleregel grafiek

screenshot tegel controleregel lijst

Lijst van fouttypes / Fouttype grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en) en periode-opties.

screenshot fouttype lijst en grafiek

Controlestation lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en kies dan wat u wilt weergeven: totale tijd, resolve tijd, connectietijd en downloadtijd, evenals controles, bevestigde fouten en sorteeropties.

screenshot tegel controlestation grafiek

screenshot tegel controlestation lijst

Multicontrolestation lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en kies vervolgens welk kengetal u in de hele lijst of grafiek wilt weergeven.

screenshot tegel multicontrolestation grafiek

screenshot tegel multicontrolestation lijst

Multicontroleregel lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en kies vervolgens welk kengetal u via de lijst of grafiek wilt weergeven.

screenshot tegel multicontroleregel grafiek

screenshot tegel multicontroleregel lijst

Details Laatste controle

Geef weer wanneer een controleregel(s) of controleregelgroep(en) voor het laatst is gecontroleerd en selecteer de periode waarover de data moeten worden weergegeven.
screenshot aangepaste tegels details controleregelcheck

Controleregel log

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en selecteer vervolgens hoe fouten moeten worden gefilterd en of het rapport moet worden opgenomen in een geëxporteerd bestand.

screenshot tegel controleregel log

Alerthistorie

Toon de historie met alertmeldingen per controleregel of controleregelgroep en filter data op periode.

screenshot tegel alerthistorie

Lijst met staptijden / Staptijden grafiek

Voor transactie- en Multi-step API-controleregels en slechts één controleregel tegelijk. Toont de duur van stappen in de tijd.

screenshot tegel stapduur grafiek

Lijst met gemiddelde staptijden / Gemiddelde stapduur grafiek

Voor transactie- en Multi-step API-controleregels en slechts één controleregel tegelijk. Toont de gemiddelde duur van stappen.

screenshot tegel gemiddelde duur van stappen grafiek

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.