We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Een verscheidenheid aan tegels die in andere standaarddashboards te zien zijn, zijn beschikbaar voor gebruik in uw aangepaste dashboard. Met al deze tegeltypes die u binnen handbereik heeft, kunt u het dashboard creëren dat perfect aansluit bij uw rapportagebehoeften.

In de Academy-les Aangepaste tegels wordt uitgelegd hoe u tegels toevoegt. Als u filters op uw dashboard wilt gebruiken, lees dan het Knowledge Base-artikel Tegels filteren.

Nadat u een tegel aan uw dashboard heeft toegevoegd, kunt u een aantal instellingen aanpassen, waaronder de controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en welke waarden worden weergegeven. Klik op de instellingenknop op de tegel om toegang te krijgen tot de instellingen.

De tegeltypes met hun instellingenopties worden in dit artikel besproken.

Eenvoudige lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s)/controleregelgroep(en), periode en welke waarden u wilt weergeven uit de opties Algemeen, Core Web Vitals en W3C navigatie. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van waarden afhankelijk is van uw controleregeltype en andere instellingen.

Opmerking: Mist u data voor Core Web Vitals en/of W3C-kengetallen voor navigatietijden in de eenvoudige lijst of grafiek? Controleer dan het volgende: is het browsertype van de Full Page Check-controleregel gewijzigd in Chrome met extra kengetallen? In dat geval zullen er van voor de tijd voordat deze wijziging plaatsvond geen data zijn voor de Core Web Vitals en W3C-navigatie (de extra kengetallen), dus kan er niets worden weergegeven. U kunt de rapportageperiode in de tegelinstellingen aanpassen om alleen de periode te tonen vanaf het moment dat Chrome met extra kengetallen actief werd.

Algemeen

De volgende opties zijn beschikbaar, ook afhankelijk van uw instellingen, bijvoorbeeld of u een SLA heeft ingesteld:

  • totale tijd, resolve tijd, connectietijd en downloadtijd
  • uptimepercentage, downtimepercentage, uptime en downtime
  • bevestigde en onbevestigde fouten
  • controles, alerts en totaal bytes
  • SLA doel uptimepercentage, SLA doel totale tijd, SLA doel operatorresponstijd en operator responstijd

Bekijk het Knowledge Base-artikel Berekening van uptime en downtime voor meer informatie over de betreffende kengetallen.

Core Web Vitals

De Full Page Check (FPC)-controleregel verzamelt data voor Core Web Vitals als het browsertype Chrome met extra kengetallen is gekozen. Voor deze controleregels zijn de volgende (aanvullende) data beschikbaar:

  • First contentful paint, largest contentful paint, time to interactive, total blocking time en cumulative layout shift

W3C-navigatie

De Full Page Check (FPC)-controleregel verzamelt data voor W3C-navigatietijden als het browsertype Chrome met extra kengetallen is gekozen. Voor deze controleregels zijn de volgende (aanvullende) data beschikbaar:

  • Request start, time to first byte, DOM interactive, DOM complete en load event

Controleregel lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en kies vervolgens wat u wilt weergeven: SLA gebaseerd op-opties, SLA uptime %, SLA doel uptime %, SLA totale tijd, SLA doel totale tijd, SLA operator responstijd, SLA doel operator responstijd, totale tijd, controles, bevestigde fouten, uptime%, downtime(s), sorteeropties en regels tonen-opties.

Lijst van fouttypes / Fouttype grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en) en periode-opties.

Controlestation lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en kies dan wat u wilt weergeven: totale tijd, resolvetijd, connectietijd en downloadtijd, evenals controles, bevestigde fouten en sorteeropties.

Multicontrolestation lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en kies vervolgens welk kengetal u in de hele lijst of grafiek wilt weergeven.

Multicontroleregel lijst / grafiek

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en kies vervolgens welk kengetal u via de lijst of grafiek wilt weergeven.

Details Laatste controle

Geef weer wanneer een controleregel(s) of controleregelgroep(en) voor het laatst is gecontroleerd en selecteer de periode waarover de data moeten worden weergegeven.

Controleregel log

Selecteer controleregel(s) of controleregelgroep(en), periode en selecteer vervolgens hoe fouten moeten worden gefilterd en of het rapport moet worden opgenomen in een geëxporteerd bestand.

Alert log

Toon een log met alertmeldingen per controleregel of controleregelgroep en filter data op periode.

Lijst met staptijden / Staptijden grafiek

Toon de staptijden voor elke controleregel(s) of controleregelgroep(en) die een transactie monitoren en filter data op periode.

Lijst met gemiddelde staptijden / Gemiddelde stapduurgrafiek

Toon de gemiddelde staptijd voor elke controleregel(s) of controleregelgroep(en) die een transactie monitoren en filter data op periode.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.