Systeemvariabelen voor alerting

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Dit artikel bevat een overzicht van alle beschikbare Systeemvariabelen die kunnen worden gebruikt om het uitgaande alertbericht te vullen met relevante informatie over zaken als de controleregel die de alert heeft veroorzaakt, welke fout is opgetreden of de alert zelf. Meer informatie over het gebruik van deze systeemvariabelen vindt u in ons artikel over het bouwen van de juiste berichtinhoud.

Kort gezegd, om de hier vermelde variabelen te gebruiken moeten ze verpakt in dubbele accolades worden opgenomen in de berichtinhoud. Ter illustratie: {{@alert.alertGuid}}.

VariabeleBeschrijvingVoorbeeldwaarde
@alert.alertGuidUnieke ID van deze alertcbfc7769-edb2-46a7-89d0-1e1b1fb0815b
@alert.typeHet type van dit alertbericht:
  • Alert: er is een nieuwe fout gedetecteerd.
  • Ok: de oorspronkelijke fout is opgelost.
  • Herinnering: de oorspronkelijke fout duurt nog steeds voort.
Alert | Ok | Herinnering
@alert.timestampUtcDe datum en tijd van de alert, uitgedrukt in UTC-tijd en geformatteerd als ISO 86012018-11-08T16:26:58
@alert.timestampDezelfde datum en tijd als @alert.timestampUtc, maar in de tijdzone van uw account. Ook geformatteerd als ISO 86012018-11-08T10:26:58
@alert.firstErrorUtcDe datum en tijd van de oorspronkelijke fout die deze alert heeft getriggerd, uitgedrukt in UTC-tijd en geformatteerd als ISO 86012018-11-08T16:21:58
@alert.firstErrorDezelfde datum en tijd als @alert.firstErrorUtc, maar in de tijdzone van uw account. Ook geformatteerd als ISO 86012018-11-08T10:21:58
@alert.responseBody

Bevat de ontvangen response body wanneer deze beschikbaar is. Merk op dat de response body tekens kan bevatten die moeten worden gecodeerd, bijv. met @JsonEncode of @XmlEncode. De response body wordt afgekapt wanneer deze groter is dan 1 MB.

{"Status": "error"}
@alert.timestampUtcFormattedDe datum en tijd van de alert, uitgedrukt in UTC-tijd en geformatteerd in de cultuur van uw account8/28/2020 10:23 PM
@alert.timestampFormattedDezelfde datum en tijd als @alert.timestampUtc, maar in de tijdzone en cultuur van uw account8/28/2020 12:23 PM
@alert.firstErrorUtcFormattedDe datum en tijd van de oorspronkelijke fout die deze alert heeft getriggerd, uitgedrukt in UTC-tijd en geformatteerd in de cultuur van uw account8/28/2020 10:23 PM
@alert.firstErrorFormattedDezelfde datum en tijd als @alert.firstErrorUtc, maar in de tijdzone en cultuur van uw account8/28/2020 12:23 PM
@alert.errorTypeId

De fouttype-ID van de fout die deze alert heeft getriggerd, zie Fouttypes voor een lijst met fouttypes

5407
@alert.descriptionTekstbeschrijving van de fout die deze alert heeft getriggerdVerwacht DNS-resultaat niet gevonden
@alert.firstErrorCheckUrlDe URL van een deep link die u naar de details van de error leidt die deze alert heeft getriggerdhttps://app.uptrends.com/Report/ProbeLog/Check/30833627687
@alert.firstErrorCheckIdDe ID van de error die deze alert heeft getriggerd30833627687
@alert.serverIpv4Het IPv4-adres van de server waarop de controle werd uitgevoerd178.217.84.4
@alert.serverIpv6Het IPv6-adres van de server waarop de controle werd uitgevoerd2a02:2658:103e:4:461:81bb:adbe:82a5
@alert.resolvedIpAddressHet IP-adres dat werd gebruikt om de controle uit te voeren. Kan een IPv4- of een IPv6-adres zijn178.217.84.4 OF 2a02:2658:103e:4:461:81bb:adbe:82a5
@alert.firstErrorDescriptionDe foutbeschrijving van de eerste controleregelcheck die de fout ontvingVerwacht DNS-resultaat niet gevonden
@alertDefinition.guidDe unieke ID van de alertdefinitie die is gebruikt om deze alert te genereren2C97E464-6112-435B-8C8D-6DEF1E18273A
@alertDefinition.nameDe naam van de alertdefinitie die is gebruikt om deze alert te genererenStandaardalert
@escalationLevel.idDe ID van het escalatieniveau dat is gebruikt om deze alert te genereren1
@escalationLevel.messageHet aangepaste bericht dat is opgegeven in het escalatieniveauGebruik checklist THX-1138 om dit probleem te onderzoeken.
@incident.keyUnieke ID van het incident waartoe deze alert behoort. Een foutalert en een OK-alert delen dezelfde incident-keyba8ffcb7-5de0-489e-b649-f00f0b447e80-0-30099055746
@monitor.monitorGuidDe unieke ID van de controleregel in uw account die deze alert heeft getriggerd849b2046-213d-43ad-9efc-5af1faaeb222
@monitor.nameDe naam van de controleregel in uw account die deze alert heeft getriggerdGalacticResorts.com - DNS
@monitor.notesAlle aangepaste opmerkingen die in de controleregelinstellingen zijn ingevuldControleer Amazon Route53 DNS entries
@monitor.typeBevat het type van de controleregelTransactie
@monitor.urlDe URL of het netwerkadres dat deze controleregel aan het controleren ishttps://galacticresorts.com
@monitor.dashboardUrlDe URL van een deep link die u naar het dashboard van deze controleregel brengthttps://app.uptrends.com/Probe/Dashboard?probeGuids=fe1ad4a2-57c1-49db-af16-ff3a6beaa8d4
@monitor.editUrlDe URL van een deep link die u naar de instellingen van deze controleregel brengthttps://app.uptrends.com/Report/Probe?probeGuid=fe1ad4a2-57c1-49db-af16-ff3a6beaa8d4
@account.accountIdUw Uptrends-account-ID299840
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.