1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Rapportages
  4. Berekening van uptime en downtime

Berekening van uptime en downtime

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Inleiding tot Uptrends' dubbele controle

Wanneer Uptrends een fout op uw website of server detecteert, voeren we altijd een tweede controle uit bij een ander controlestation om de fouten te bevestigen. Daarom ziet u gedurende downtime altijd een patroon van onbevestigde fouten en bevestigde fouten in uw dashboards.

Tip: Open uw Controleregel log via het menu Controleregels om een gedetailleerde analyse te bekijken van de exacte metingen die we uitvoeren en de errors die we detecteren.

Hoe wordt het uptime percentage berekend?

De manier waarop we uptime berekenen is gemakkelijk te begrijpen: we nemen het aantal seconden dat uw controleregel down was (in een bepaald tijdsbestek) en delen dit door het totale aantal seconden dat uw controleregel gemonitord werd gedurende dat tijdsbestek. De uitkomst hiervan is het downtimepercentage, dat vervolgens van 100% wordt afgetrokken om het uptime percentage te berekenen. Niet ingewikkeld, toch? Laten we een voorbeeld bekijken.

Voorbeeld

Stel dat we een website gedurende 24 uur hebben gemonitord (dus 86.400 seconden) en dat de website binnen dat tijdsbestek 10 minuten (600 seconden) down was. De berekening van de uptime- and downtimepercentages is als volgt:

**Totaal aantal seconden dat uw website down was:**600.

**Totaal aantal seconden dat uw website werd gemonitord:**86.400.

We delen 600 door 86.400, dit is 0,0069. In procenten is dit 0,69%. Dit is het downtimepercentage.

**Het uptimepercentage voor deze website is dus:**100% minus 0,69% = 99,31%.

Tip: Speel een beetje met de data in uw account om de feitelijke seconden te achterhalen. Bepaalde tegels in uw dasboards kunnen het aantal seconden weergeven dat uw controleregels up en down waren. Beweeg de muisaanwijzer boven een tegel en klik op het tandwielpictogram om te bekijken welke verschillende metingen u kunt selecteren.

Overgangen tussen controleregelstatussen

We horen u denken: maar hoe beschouw je nu de tijd tussen de verschillende controleregelstatussen? Met andere woorden, de tijd tussen een onbevestigde error en een bevestigde error? Wordt de tijd tussen een een onbevestigde en een bevestigde error beschouwd als up of down? Dit lijkt op het eerste gezicht inderdaad wat ingewikkeld, maar dat is het in werkelijkheid niet. We bekijken hierna alle transitiestatussen en leggen uit hoe deze bijdragen aan uptime en downtime.

OK naar onbevestigde fout De tijd tussen de twee metingen wordt als up beschouwd, omdat we niet zeker weten of er echt een error is. Daarvoor moet een tweede controle worden uitgevoerd.

Onbevestigde fout naar bevestigde fout De tijd tussen de twee metingen wordt als down beschouwd, omdat de error nu bevestigd is.

Bevestigde fout naar Onbevestigde fout De tijd tussen de twee metingen wordt als down beschouwd, omdat de controleregel nog steeds in errorconditie verkeert. Een controleregel is in error tot we een OK-indicatie detecteren.

Bevestigde fout naar OK De tijd tussen de twee metingen wordt als down beschouwd. We beschouwen een controleregel als up vanaf het moment dat we een OK-indicatie detecteren.

Onbevestigde fout naar OK De tijd tussen de twee metingen wordt als up beschouwd, omdat we niet zeker weten of er echt een error is. Daarvoor moet een tweede controle wordt uitgevoerd.

Hoe beïnvloeden gepauzeerde controleregels de uptime?

Wanneer u een controleregel pauzeert, wordt deze tijd geregistreerd als onbekend. Let wel, bij het berekenen van het uptimepercentage wordt het totaal aantal onbekende seconden beschouwd als uptime.

Hier is bewust voor gekozen, omdat heel veel klanten hierom vroegen. Wilt u de onbekende tijd uitsluiten van de uptimeberekening, dan kunt u het totaal aantal seconden uptime gebruiken om dit zelf te berekenen. Er zijn verschillende tegels in uw dashboard waar u deze metingen kunt selecteren.

Hoe beïnvloedt onderhoud de uptime?

Fouten die tijdens een onderhoudsperiode optreden, worden uitgesloten van de uptimeberekeningen, mits u monitoring volledig uitschakelt.

Tip: gebruik de gratis Uptime Calculator om te zien hoe downtime uw SLA-statistieken beïnvloedt.

Welke fouten dragen bij aan downtime?

Onthoud dat alle fouten worden meegerekend bij het berekenen van downtime. We zijn wel van plan in de toekomst bepaalde fouten uit te sluiten bij het berekenen van downtime.

Wanneer u bijvoorbeeld performancelimieten instelt voor een controleregel en er een performancelimiet wordt bereikt, kunnen wij een error voor die conditie genereren. Hoewel uw website feitelijk niet down is, zal deze een uptime van minder dan 100% aangeven omdat er niet voldaan werd aan de performanceconditie.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.