Deze cursus is een beknopte inleiding tot controleregels. U leert wat een controleregel is, welke types controleregels beschikbaar zijn, hoe u een controleregel toevoegt en hoe u toegang krijgt tot de instellingen van afzonderlijke controleregels.