In deze les gaan we ervan uit dat u toegang wilt tot de instellingen van de nieuwe controleregel die we in de vorige les hebben gemaakt Controleregels toevoegen.

  1. Voor toegang tot uw controleregelinstellingen klikt u op Controleregels in het menu Controleregels op het hoofdmenu.
  2. Zoek de naam van de controleregel waarvan u de instellingen wilt weergeven en klik op de link daarvan in de kolom 'Controleregel'.
  3. Het configuratiescherm Controleregel verschijnt, met tabbladen die al uw controleregelinstellingen bevatten: Algemeen, Alertcondities, Extra, Controlestations, Onderhoudsperiode en Lid van.
  4. Als u wijzigingen hebt aangebracht die u wilt bewaren, klikt u op de knop Opslaan

Dat is het! U weet nu wat een controleregel is, welke types controleregels beschikbaar zijn en hoe u toegang krijgt tot uw controleregelinstellingen. U bent een MACHINE.

monitor