1. Support
 2. Knowledge Base
 3. API Monitoring
 4. SOAP instellen

Een controleregel voor SOAP-webservice instellen

Als u een SOAP-controleregel aan uw Uptrends-account wilt toevoegen, vindt u de instructies in dit artikel.

Een controleregel voor SOAP-webservice instellen

Om een SOAP-service te testen, wordt doorgaans een methode van die webservice aangeroepen, door er invoerdata naar te posten in de vorm van een SOAP-envelop en dan te verifiëren dat de response correct is.

 1. Ga naar het configuratiescherm Controleregel toevoegen. (Weet u niet meer hoe u dit doet, ga dan naar het artikel Een controleregel toevoegen) Stel uw controleregeltype in op Webservice HTTP of Webservice HTTPS.

  Opmerking: Door het controleregeltype Webservice te gebruiken, weten we zeker dat we Content-Type: text/xml gebruiken wanneer we requests naar uw server versturen. Omdat SOAP-enveloppen in XML-formaat zijn, zou dit bij de meeste webservices moeten werken.
 2. Vul de betreffende informatie in bij naam, controle-interval, URL en poort.

 3. Ga naar het tabblad Extra en stel de HTTP method in op Post.

 4. Specificeer uw SOAP request (de volledige SOAP-envelop) in het Post-dataveld.

  Meestal ziet het er zo uit:
  …Message information goes here…

 5. Uw webserver verwacht waarschijnlijk een SOAP Action HTTP header, die de server vertelt welke methode uw webservice moet uitvoeren.

  In het veld HTTP headers specificeert u de header in het volgende formaat:

  SOAPAction: http://mywebservice.example.com/MyServiceMethod

  Opmerking: Als uw webserver een ander type inhoud verwacht, kunt u een ander Content-Type specificeren in het veld HTTP headers. Bijvoorbeeld: Content-Type: application/xml
 6. Het is waarschijnlijk nuttig om te verifiëren dat uw webservice terugkomt met de juiste inhoud.

  U kunt naar een specifiek stukje inhoud zoeken door dit te specificeren in het veld Pagina inhoud match op het tabblad Foutcondities.

  De Uptrends-service zoekt dan bij elke controle die het uitvoert naar die inhoud in de HTPP response.

Werkt uw SOAP-controleregel niet?

Lukt het u niet uw SOAP-controleregel werkend te krijgen, neem dan contact op met support door een support ticket te sturen.

Stuur zo mogelijk een schermopname van een HTTP request die wel werkt. Meestal heeft u er een in uw eigen webservice-testtool die u kunt gebruiken om ons een Fiddler-schermopname te sturen, of een cURL command die alle benodigde gegevens bevat (URL/POST data/HTTP headers).

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.