1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Controleregel instellingen
  4. Encryptie en de beveiliging van uw website

Encryptie en de beveiliging van uw website

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

De beveiliging van uw website is belangrijk, en Uptrends vat beveiliging niet licht op. We gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden. We encrypten gevoelige data direct, voordat we uw gegevens opslaan in onze database. Binnen onze organisatie houden we strakke controle op de toegang tot de versleutelde versie van deze gegevens.

Hoe we uw data beschermen

Ons systeem gebruikt het Rijndael-algoritme. Het Rijndael algoritme gebruikt de Advanced Encryption Standard (AES) voor het versleutelen van gevoelige gegevens. Hierbij gebruiken we PBKDF2 (volgens RFC 2898) voor het genereren van de encryptiesleutel die we nodig hebben om de versleuteling uit te voeren. We gebruiken 256-bit, cryptografisch veilige, random waarden voor het genereren van de salt- en IV-waarden die nodig zijn voor het genereren van de encryptiesleutel en het uitvoeren van de encryptie. Tot slot vindt alle communicatie tussen Uptrends’ subsystemen plaats via versleutelde en geverifieerde verbindingen.

Wat u kunt doen

Naast encryptie en toegangsbeleid van onze kant, raden we onze klanten aan toe te zien op de beveiliging aan hun kant.

Beperk toegangsrechten

Beperk toegangsrechten van de inloggegevens die u ons verstrekt. Idealiter hebben de inlogaccounts die gespecificeerd zijn in transacties en andere controleregeltypes minimale toegangsrechten. Geef deze accounts precies genoeg privileges om de vereiste controles uit te voeren.

Gebruik afzonderlijke inlogaccounts

We adviseren u ook om binnen uw systeem afzonderlijke inlogaccounts te maken waarmee alleen controletaken kunnen worden uitgevoerd. Deze accounts kunt u opnemen in de whitelist met betrekking tot de locaties (IP-adressen, bijvoorbeeld de adressen van onze controlestationservers) waarvoor u die toegangsrechten hebt toegekend.

Houd inloggedrag in de gaten

Als uw systeem logging gebruikt om het gedrag van elke ingelogde account te volgen, is het raadzaam om dat gedrag te monitoren. Houd dit gedrag in de gaten zodat u zeker weet dat de testaccounts niets doen wat u niet wilt.

Update wachtwoorden op tijd

Tot slot raden we aan de wachtwoorden tijdig bij te werken in uw controleregelinstellingen en transactiemonitoringscripts als u de beveiliging zo hebt ingesteld dat wachtwoorden verlopen. Als u uw wachtwoorden up-to-date houdt, voorkomt u dat uw controleregels onnodige errors rapporteren.

Partners in beveiliging

Met onze voortdurende toewijding aan beveiliging en uw actieve deelname bij het toepassen van deze beveiligingsmaatregelen, werken we op de best mogelijke manier samen om kwetsbaarheid tot een minimum te beperken.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.