1. Support
 2. Knowledge Base
 3. Controleregel instellingen
 4. Foutcondities - Inhoudmatch

Foutcondities - Inhoudmatch

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Uw websites en webapplicaties monitoren op uptime en performance kan lastig zijn, omdat er momenten zijn dat een pagina slechts gedeeltelijk laadt en u dat misschien niet opmerkt. Dit is op te lossen door een regel voor inhoudmatch in te stellen.

Wat is een inhoudmatch?

Een inhoudmatch is een manier om te controleren of een pagina up of down is. Dit doet u door een stukje geladen inhoud te matchen met een referentiepunt dat is geconfigureerd binnen uw controleregelinstellingen.

 • Als een controleregel die de pagina controleert de inhoud ziet, wordt er geen error gerapporteerd.
 • Als een controleregel die de pagina controleert de inhoud niet ziet, wordt er wel een error gerapporteerd.

Welke types inhoudmatching zijn mogelijk?

Gewone inhoudmatch

Opmerking: Werkt voor HTTP / Webservices / FPC

Een inhoudmatch kan worden ingesteld met behulp van reguliere expressies. Een reguliere expressie (afgekort regex of regexp) is een speciale tekenreeks voor het beschrijven van een zoekpatroon.

 • Controleren op slechts een enkel woord: welcome
 • Regex voor meerdere woorden/zinnen (moet in deze specifieke volgorde): product.*order (d.w.z. product EN order moeten voorkomen)
 • Inverteer de gehele voorwaarde door te beginnen met een uitroepteken om te testen of het woord niet aanwezig is:
  !error (d.w.z. het woord error mag niet voorkomen)
  !error|sorry (d.w.z. NIET (error OF sorry))

Geavanceerde inhoudmatch

Opmerking: Werkt voor HTTP / Webservices

Geavanceerde inhoudmatch-waarden worden opgeslagen als JSON-data.

[
 {
  "Pattern": "PhraseA",
  "IsPositive": true
 },
 { 
  "Pattern": "PhraseB", 
  "IsPositive": false 
 }
]

Datums controleren:

[
{
 "Pattern": "some content before the timestamp value (?<hour>\\d\\d):(?<minute>\\d\\d)",
 "IsPositive": true,
 "DateTime": { 
  "OffsetUTC": 60, 
  "MaxDifference": 5 
 } 
} 
]

Bij datetime controle moeten er benoemde groepen in de regex voorkomen, aangegeven door <year>, <month>, <day>, <hour>, <minute>, <second>.

Elk van deze waarden die uit de inhoud kunnen worden geëxtraheerd, zullen worden samengevoegd met de huidige servertijd en vervolgens geëvalueerd in termen van UTC.

OffsetUTC is het aantal minuten dat wordt afgetrokken om die te vergelijken met servertijd in UTC.

Voorbeeld: Als de webpagina een tijdstempel in UTC+1 bevat, is de offset 60. Als de webpagina een tijdstempel in EST (UTC-5) bevat, is de offset -300.

MaxDifference is het maximale verschil in minuten dat is toegestaan. Dit betekent dat er een error optreedt wanneer dit maximum wordt overschreden. Voorbeeld: Als het nu 10:06 is, en de inhoud bevat 10:00, zal er een fout optreden als MaxDifference 5 is of minder.

Waar u een inhoudmatch configureert

 1. Log in op uw Uptrends account.
 2. Ga naar de pagina Controleregels via het menu Monitoring.
 3. Selecteer de controleregel waaraan u een inhoudmatch wilt toevoegen.
 4. Ga naar het tabblad Foutcondities.
 5. Voeg uw inhoudmatch-gegevens in in het vak Pagina inhoud match.
 6. Klik op de groene knop Opslaan.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.