1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Controleregel instellingen
  4. Ondersteunde protocollen

Ondersteunende protocollen

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Ondersteunende protocollen

Vraagt u zich af of Uptrends de protocollen ondersteunt die u nodig hebt voor het monitoren van uw websites, servers, webapplicaties en andere webservices?Antwoord: Die hebben we zeker!

Uptrends ondersteunt: Http, Http, SMTP, POP3, IMAP Ping, DNS, FTP, Connect, SQL, MySQL, en meer.

HTTP

Wat is het HTTP protocol?

Het Http-protocol wordt gebruikt voor weergave van en interactie met niet-beveiligde webpagina’s Het is het standaard controleregeltype in Uptrends, en dient gekozen te worden als u een webpagina wilt controleren.

Hoe werkt het HTTP protocol?

Allereerst dient u een nieuwe controleregel toe te voegen (compleet met URL die gemonitord moet worden).

Wanneer de controleregel in werking treedt, maakt de Uptrends-service verbinding met het webadres, controleert op algemene en Http-fouten en probeert de inhoud van de webpagina te downloaden.

Opmerking: Dit type controleregel downloadt alleen de HTML-inhoud van een pagina. De download bevat geen beelden, scripts of interactieve elementen die deel uitmaken van de pagina. Wilt u de volledige inhoud van een webpagina controleren, overweeg dan het controleregeltype Full page check te gebruiken.

Kan ik nog meer monitoren met het HTTP protocol?

Ja! Behalve de eenvoudige controles die hiervoor zijn opgesomd, kunt u ook controleren op:

Laadtijden:

Wanneer u tijdslimieten instelt, controleren we of de totale tijdsduur om de webpagina te laden binnen die limieten blijft. Met andere woorden, we kunnen controleren of uw webpagina zo snel laadt als u verwacht.

Grootte:

We kunnen testen of de gedownloade inhoud groter is dan het minimale aantal bytes of tekens dat u specificeert. Dit is nuttig als u zeker wilt weten dat een bepaald bestand op uw webserver (een gegenereerde afbeelding bijvoorbeeld) niet defect of leeg is.

Inhoud:

Uptrends kan verifiëren of een bepaald woord of zinsdeel inderdaad aanwezig is in de inhoud van de pagina. Dit is een krachtige manier om te controleren dat uw webpagina de juiste inhoud weergeeft.

Kies een woord of zinsdeel dat een essentieel onderdeel is van uw pagina, iets wat niet zou verschijnen als er een fout zou zijn. U vult uw woord of zinsdeel gewoon in in het veld Pagina inhoud match.

In sommige gevallen wilt u misschien controleren of er een woord ontbreekt. Dit kunt u doen door te beginnen met een uitroepteken. Wilt u bijvoorbeeld dat wij verifiëren dat het woord ‘error’ NIET aanwezig is in de inhoud, vul dan !error in.

HTTPS

Wat is het HTTPS protocol en hoe werkt het?

Het Https-protocolis en werkt precies hetzelfde als het Http-proctocol (zie hiervoor), met als enige verschil dat het kan worden gebruikt voor het controleren van een webpagina die is beveiligd met een SSL Certificaat.

SMTP, POP3 en IMAP

Wat zijn het SMTP, POP3 en IMAP protocol?

De SMTP-, POP3- en IMAP-protocollen worden gebruikt om te verbinden met mailservers om uitgaande e-mail te testen.

Hoe werken deze protocollen?

Allereerst dient u een nieuwe controleregel toe te voegen, het SMTP-, POP3- of IMAP-protocol te kiezen en de betreffende IP- en poortgegevens in te vullen.

Wanneer de controleregel in werking treedt, probeert de Uptrends-service het IP-adres te bereiken. Indien dit lukt wordt uptime geregistreerd.

Opmerking: Als u ervoor kiest de optionele gebruikersnaam en wachtwoord (inloggegevens voor uw e-mailserver) toe te voegen, zal de Uptrends-service ook proberen in te loggen tijdens de testcontrole.

Ping

Wat is het Ping-protocol?

Ping(of ICMP) is een heel eenvoudige manier om te kunnen zien of een server nog in de lucht en bereikbaar is.

Hoe werkt het Ping-protocol?

Het Ping-protocol werkt door het versturen van een zogeheten ICMP Echo request om te weten te komen hoe lang het duurt voordat de request de server bereikt. U kunt deze optie kiezen als u op die server geen andere webservices (web, database of mail) uitvoert die toegankelijk zijn via internet.

Let op: Uw netwerk- of serverinstellingen moeten uitdrukkelijk ICMP-requests toestaan.

DNS

Wat is het DNS-protocol?

Met het DNS protocol kunt u de uptimestatus monitoren van de infrastructuur die uw gebruikers voorziet van een eenvoudige manier om naar uw websiteadres te navigeren. (Bijvoorbeeld : www.uptrends.com in plaats van een IP-adres.)

Uptrends kan locale, primaire en specifieke DNS monitoren.

How werkt het DNS-protocol?

Allereerst logt u in, dan voegt u een Nieuwe controleregel (DNS) toe en configureert deze met het DNS-serveradres (domeinnaam of IP-adres), poortnumer, type DNS-query, testwaarde en verwacht resultaat.

Het meest voor de hand liggende om te controleren is of uw domeinnaam (www.uwonderneming.nl) nog steeds verwijst naar het IP-adres van uw webserver. Is dit niet het geval, dan kunnen uw gebruikers uw website waarschijnlijk niet bereiken. Door deze DNS-query rechtstreeks te monitoren, zal de Uptrends-service problemen detecteren, zelfs voordat uw website niet meer beschikbaar is voor gebruikers.

Met Uptrends' DNS-controleregel kunt u uitgebreide DNS-gezondheidschecks uitvoeren: verifieer uw websitedomeinnamen (A en CNAME records), mailserver domeinnaam koppelingen (MX records), DNS zones (NS records), machtigingsgegevens over DNS-zones (SOA records) en andere DNS-informatie uit TXT records (met inbegrip van SPF-informatie voor e-mail-autenticatie).

FTP

Wat is het FTP protocol?

Met hetFTP protocol kunt u de beschikbaarheid van uw FTP-server monitoren via de poort van uw keuze.

Hoe werkt het FTP-protocol?

Om ervoor te zorgen dat het FTP-protocol werkt, dient u eerst in te loggen en een controleregel (FTP) toe te voegen met de betreffende gegevens.

De Uptrends-service monitort dan de status door regelmatig via de betreffende poort te verbinden met de FTP-server om te controleren dat deze operationeel is.

Let op: U kunt inloggegevens toevoegen aan de controleregel, zodat u weet dat de inlogfuncties van de FTP werken. U kunt momenteel met de Uptrends-service echter geen bestanden ophalen van genoemde server.

Connect

Wanneer geen enkel ander protocol geschikt is voor uw situatie, kunt u het Connect-protocol gebruiken om een heel eenvoudige test te doen. Specificeert u een domeinnaam of IP-adres van uw server of firewall, plus een poort, dan zullen we proberen een eenvoudige verbinding te openen naar die combinatie van adres en poort.

SQL

Wat is het SQL-protocol?

Met hetSQL-protocol kunt u de uptime van uw Microsoft SQL server database monitoren.

Let op: SQL-servers kunnen alleen gemonitord worden als zij rechtstreeks (en regelmatig) toegankelijk zijn via internet.

Hoe werkt het SQL-protocol?

Om een SQL-controleregel uit te voeren, dient u eerst in te loggen en een controleregel (SQL) aan uw account toe te voegen. Specificeer dan minimaal het IP-adres van de server en een poort (standaard 1433).

De Uptrends-service zal dan proberen te verbinden met de betreffende server, positief terugrapporteren als alles in orde is, en een onbevestigde (en mogelijk later bevestigde) fout triggeren als deze niet bereikbaar is.

Opmerking: U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord specificeren om uw login te testen, evenals een databasenaam zodat we kunnen controleren of de database toegankelijk is.

MySQL

Wat is het MySQL-protocol?

Met hetMySQL-protocol kan de Uptrends-applicatie de beschikbaarheid van MySQL-databases monitoren.

Hoe werkt het MySQL-protocol?

Het MySQL-protocol werk bijna hetzelfde als het SQL-protocol, maar dan met MySQL-databases! (De standaard poort om te verbinden met MySQL databases is 3306.)

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.