1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Foutenanalyse
  4. Fouten wissen

Fouten wissen

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Is het mogelijk een fout te wissen?

Het is mogelijk individuele controleregelfouten te wissen (zowel onbevestigde als bevestigde) die beschouwd worden als niet-correct of ongewenst. Hiervoor gebruikt u de knop Fout corrigeren in het menu Details van de controle.

  • De fout wordt gewijzigd in een OK-resultaat, wat onmiddellijk zichtbaar is in het dashboard Controleregel log.
  • De betreffende uptime%-data zullen ook gewijzigd worden, hoewel caching de weergave van de wijziging kan vertragen.

Fouten wissen

  1. Om een fout te wissen logt u in en kiest Controleregel log in het menu Controleregels.
  2. Klik op de fout die u wilt wissen.
  3. In het venster dat verschijnt worden de Details van de controle weergegeven. Klik onder in het venster op de knop Fout corrigeren om de fout te wissen.
Let op: De fout wordt gewijzigd in een OK-resultaat, wat onmiddellijk zichtbaar is in het dashboard Controleregel log. De betreffende uptime%-data zullen ook gewijzigd worden. Deze wijzigingen worden mogelijk niet onmiddellijk weergegeven vanwege vertraging door caching.

Grote hoeveelheden fouten tegelijk wissen

Het kan voorkomen dat u fouten over een bepaald tijdsbestek wilt wissen, bijvoorbeeld een aantal dagen downtime. In plaats van elke fout afzonderlijk te wissen, raden we u aan contact op te nemen met ons support team door hen een support ticket te sturen en daarin de volgende gegevens te vermelden:

  • De naam van de controleregel.
  • Het tijdsbestek waarover de fouten gewist moeten worden (met de startdatum en -tijd en de einddatum en -tijd, overeenkomstig de tijdzone die binnen uw account is ingesteld).

Nadat wij deze gegevens hebben ontvangen, zullen onze support engineers u assisteren bij het verwijderen van een grote hoeveelheid fouten.

Invloed op SLA-/Publieke statuspagina-data

Het wissen van fouten zorgt er momenteel niet automatisch voor dat bestaande SLA-data (met inbegrip van Publieke statuspagina-data, wat ook berekende SLA-data zijn) worden gewijzigd, maar het is wel mogelijk deze opnieuw te berekenen. Neem contact op met support door een support ticket te sturen en omschrijf daarin wat u wilt doen.

Let op: Het is helaas niet mogelijk SLA’s voor data ouder dan 90 dagen te berekenen, omdat deze gegevens niet langer dan 90 dagen bewaard worden.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.