1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Full Page Check

Full Page Check

Uptrends' controleregeltype Full Page Check (FPC) voorziet in gedetailleerde performancedata over uw webpagina op elementniveau. Een FPC-controleregel laadt uw pagina in een echte browser, met inbegrip van scripts, CSS, elementen van derden enzovoort. Het volledig laden van de pagina in een echte browser betekent dat FPC’s kunnen worden gebruikt als een nauwkeurige maatstaf voor performance, zoals ervaren door uw eindgebruikers.

De FPC presenteert monitoring-informatie in de details van de controleregelcheck, inclusief een watervalgrafiek. Afhankelijk van het browsertype dat u voor de controleregel kiest, zal er nog meer informatie zijn (Extra kengetallen en functies).

Als u inhoud van derden op uw website wilt monitoren, gebruikt u de optie Full Page Check+.

Een FPC-controleregel instellen

Het instellen van een FPC-controleregel begint met het creëren van de controleregel en vervolgens het kiezen van het browsertype, het controle-interval en dan het definiëren van foutcondities, het kiezen van controlestations en het instellen van meer specifieke opties zoals onderhoudsperiodes.

Bekijk voor de basisprincipes het Uptrends-artikel Controleregeltypes - controleregels voor Website Performance.

De controleregelinstellingen worden uitgelegd in een aantal Knowledge Base-artikelen, zoals hieronder opgesomd.

Algemene instellingen

Alle opties op het tabblad Algemeen van de controleregel zijn de fundamentele instellingen voor de FPC-controleregel.

Foutcondities

Een FPC-controleregel controleert standaard de beschikbaarheid van de opgegeven server-URL. Andere controles moeten worden gedefinieerd op het tabblad Foutcondities van de controleregel.

Het Knowledge Base-artikel Foutcondities bevat meer informatie over hoe foutcondities werken.

Meer specifiek, de tabel Welke foutcondities zijn beschikbaar? helpt u om overzicht te krijgen van de foutcondities die beschikbaar zijn voor een Full Page Check.

Gebruikersrechten voor controleregels

Uptrends' systeem voor gebruikersrechten is ingesteld om te definiëren welke teams of medewerkers toegang hebben tot welke items. Er zijn verschillende gebruikersrechten voor het maken/verwijderen, bekijken en bewerken van activiteiten.

Meer controleregelinstellingen

De volgende instellingen zijn optioneel in de zin dat de controleregel ook werkt als deze niet zijn gedefinieerd. Echter, om de monitoring volledig te benutten en aan uw situatie aan te passen, moeten de volgende instellingen worden geconfigureerd.

Controleregeldata en rapportage

Nadat uw controleregel is ingesteld en actief is (monitoring), begint u met het verzamelen van data over de performance. Van elke controleregelcheck wordt een aantal meetgegevens verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden weergegeven in de details van de controleregelcheck. Ga naar Monitoring > Controleregel log en klik op een van de items in de lijst om de details van de controle te openen.

Details van de controleregelcheck

De details van de controle tonen de basisset van laadtijdmetingen (resolvetijd, verbindingstijd, downloadtijd en totale tijd). Daarnaast bevatten uw FPC-resultaten een gedetailleerde watervalgrafiek.

Een watervalgrafiek is een visuele weergave van het laden van de pagina, voor elk afzonderlijk element dat werd geladen. Het bevat informatie zoals het IP-adres van de elementbron, alle request en response headers, elementgrootte en een gedetailleerd overzicht van de laadtijden van individuele elementen.

Extra kengetallen en functies

Bij browsertypes met extra kengetallen kunt u nog meer informatie krijgen, zoals W3C-navigatietijden, Core Web Vitals, tijdlijn screenshots en de optie om een DNS bypass te gebruiken.

Het volledige scala aan aanvullende data en functies wordt uitgelegd in het Knowledge Base-artikel Extra kengetallen en functies.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.