1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Gelijktijdige monitoring
  4. Prijzen voor Gelijktijdige monitoring

Prijzen voor Gelijktijdige monitoring

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Prijzen voor controleregeltypes Echte browser check, Full page check en transactie

De prijs wordt berekend volgens het creditssysteem, waarbij verschillende soorten controleregels verschillende basisprijzen hebben, uitgedrukt in credits. Dus in het algemeen is de berekening:

Prijs = de basiscontroleregelprijs x het aantal controlestations dat in de controle is opgenomen

Voorbeelden

In onderstaande tabel kunt u twee voorbeelden van de prijzen van Gelijktijdige monitoring versus Standaard monitoring vergelijken.

Gelijktijdige monitoringStandaard monitoring
Transactie (kosten van 4 credits), door de gebruiker gedefinieerd om op 3 controlestations uit te voeren
4 credits x 3 = 12 credits
Transactie (kosten van 4 credits)
4 credits x 1 = 4 credits

Prijzen voor basiscontroleregels en Multi-step API (MSA)-controleregels

Voor deze controleregels geldt een gedifferentieerde prijsstelling met een schaalfactor, daarom wordt de prijs anders berekend dan voor de controleregeltypes Echte browser checks, Full page checks en transactie. De basiscontroleregels omvatten Ping, Http(s), SSL-certificaat enzovoort. Houd er ook rekening mee dat voor een MSA-controleregel de prijs afhankelijk is van het aantal stappen. Zie onderstaande prijsformules.

Basiscontroleregel

Prijs = de basiscontroleregelprijs x de schaalfactor uit onderstaande gedifferentieerde prijstabel

MSA-controleregel

Prijs = het aantal stappen in de MSA-controleregel x de schaalfactor uit onderstaande gedifferentieerde prijstabel

Gedifferentieerde prijstabel

Aantal controlestationsSchaalfactor
1 tot en met 2N.v.t. (zie opmerking onder de tabel)
3 tot en met 42
5 tot en met 73
8 tot en met 104
11 tot en met 145
15 tot en met 186
19 tot en met 227
23 tot en met 268
27 tot en met 309
31 tot en met 3510
36 tot en met 4011
41 tot en met 4512
46 tot en met 5013
Opmerking: U moet minimaal drie (hoge beschikbaarheid) of vijf (uit alle) controlestations kiezen om gelijktijdige monitoring te gebruiken. Voor standaard monitoring moet u ook minimaal drie controlestations kiezen, maar er wordt er maar één tegelijk gebruikt (en opgenomen in de prijsberekening).

Voorbeelden

In de volgende tabellen ziet u voorbeelden van hoe de prijsstelling werkt, vergeleken tussen gelijktijdige en standaard monitoring en ook voor verschillende niveaus in gedifferentieerde prijsstelling.

Basiscontroleregel

Gelijktijdige monitoring (gedifferentieerde prijsstelling)Standaard monitoring
HTTPS-controleregel (basisprijs van 1), door de gebruiker gedefinieerd om op 4 controlestations uit te voeren
1 credit x 2 (schaalfactor) = 2 credits
HTTPS-controleregel (basisprijs van 1)
1 credit x 1 = 1 credit
HTTPS-controleregel (basisprijs van 1), door de gebruiker gedefinieerd om op 10 controlestations uit te voeren
1 credit x 4 (schaalfactor) = 4 credits
HTTPS-controleregel (basisprijs van 1)
1 credit x 1 = 1 credit

Multi-step API-controleregel

Gelijktijdige monitoring (gedifferentieerde prijsstelling)Standaard monitoring
MSA-controleregel met 10 stappen, door de gebruiker gedefinieerd om op 4 controlestations uit te voeren
10 credits (aantal stappen) x 2 (schaalfactor) = 20 credits
MSA-controleregel met 10 stappen (basisprijs van 10)
10 credits (aantal stappen) x 1 = 10 credits
MSA-controleregel met 10 stappen, door de gebruiker gedefinieerd om op 10 controlestations uit te voeren
10 credits (aantal stappen) x 4 (schaalfactor) = 40 credits
MSA-controleregel met 10 stappen (basisprijs van 10)
10 credits (aantal stappen) x 1 = 10 credits
Opmerking: In het algemeen kunt u ervan uitgaan dat een controleregeltype met een hoge basisprijs (credits per controleregel) zal leiden tot een hoog creditverbruik als u veel controlestations opneemt.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.