1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Gelijktijdige monitoring
  4. De resultaten van uw gelijktijdige monitoring begrijpen

De resultaten van uw gelijktijdige monitoring begrijpen

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Bij gelijktijdige monitoring zijn de controleresultaten anders opgebouwd dan bij standaard controleregels. Er zijn verschillende aspecten aan de resultaten van gelijktijdige controles die ze onderscheiden van de resultaten van standaard controleregels. Het resultaat van een gelijktijdige controleregel bestaat uit verschillende afzonderlijke controles, elk met hun eigen statistieken en resultaten. In dit artikel bespreken we hoe u de controledetails interpreteert om uw gelijktijdige controleregels optimaal te benutten. Als u aan de slag wilt met gelijktijdige monitoring, hebben we hier een handleiding voor het configureren ervan.

Resultaten van gelijktijdige controleregels herkennen

In het controleregel-log kunt u de resultaten van gelijktijdige controleregelchecks herkennen aan het pictogram. Deze resultaten vermelden geen controlestation in de kolom Controlestation, in plaats daarvan staat er Meerdere locaties. Daarnaast heeft elke gelijktijdige controleregel zijn eigen speciale dashboard dat relevante informatie weergeeft, ongeacht het controleregeltype. Om het dashboard gelijktijdige controleregel te openen klikt u op de Dashboard-koppeling in het venster dat verschijnt wanneer u de muisaanwijzer boven een controleregelresultaat beweegt.

Resultaten van gelijktijdige controleregels interpreteren

Om de algehele controleregelcheck te openen klikt u gewoon op zijn vermelding in het controleregel-log.

Zoals u ziet, geeft het venster Details van de controle de controlestations weer die de controle hebben uitgevoerd. De weergegeven Laadtijd-meting is het gemiddelde van de laadtijden van de afzonderlijke controles, van elk afzonderlijk controlestation. Het weergegeven Resultaat is het algehele controleresultaat – als de algehele controle voldoet aan de voorwaarden van de controleregelinstellingen, rapporteren we een resultaatcode 0 – OK. Anders rapporteren we een fout. Fouten werken iets anders voor gelijktijdige monitoring – we hebben hier een volledige uitleg geschreven.

Voor meer details over de afzonderlijke metingen die we hebben uitgevoerd om tot dit algehele resultaat te komen, kunt u het gedetailleerde overzicht van de afzonderlijke metingen vinden door op de controlestationnamen te klikken. Als we bijvoorbeeld in de vorige schermafbeelding op Antwerpen klikken, kunnen we de details van de controleresultaten bekijken die zijn uitgevoerd vanuit het controlestation in Antwerpen.

Dit overzicht bevat informatie zoals de gedetailleerde uitsplitsing van de totale tijd voor de controle die vanuit dat specifieke controlestation is uitgevoerd. Zoals u ziet, bevat het ook een koppeling die u terugbrengt naar de algehele controle (Alle controles bekijken).

Afzonderlijke controles weergeven in het controleregel-log

Standaard worden in het controleregel-log alleen de algehele controles weergegeven. De details van de afzonderlijke metingen vindt u door de eerder beschreven pop-upvensters van algehele controle te doorzoeken. U kunt uw controleregel-log echter zo instellen dat zowel de algehele controles als alle afzonderlijke controles worden weergegeven. Om dit in te stellen stelt u het dashboardfilter rechtsboven in op Deelmetingen tonen.

U kunt ook op het tandwielpictogram rechtsboven in de controleregel-logtegel klikken (beweeg de muisaanwijzer boven de tegel om dit pictogram te laten verschijnen) en de optie Deelmetingen tonen aanvinken. Sla de configuratie op door rechtsonder op de knop Instellen te klikken.

Zoals u ziet, bevat het controleregel-log nu zowel de algehele metingen (aangegeven door het pictogram), die Meerdere locaties vermeldt, als alle afzonderlijke controles met hun respectieve controlestations. Dezelfde informatie wordt weergegeven in de beschikbare tegels met foutuitsplitsing.

U kunt ook op het tandwielpictogram rechtsboven in de controleregel-logtegel klikken (beweeg de muisaanwijzer boven de tegel om dit pictogram te laten verschijnen) en de optie Deelmetingen tonen aanvinken. Sla de configuratie op door rechtsonder op de knop Instellen te klikken.

Zoals u ziet, bevat het controleregel log nu zowel de algehele metingen (aangegeven door het pictogram), die Meerdere locaties vermeldt, als alle afzonderlijke controles met hun respectieve controlestations. Dezelfde informatie wordt weergegeven in de beschikbare tegels met foutuitsplitsing.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.