1. Support
 2. Knowledge Base
 3. Controleregel instellingen
 4. Gebruikersrechten voor controleregels

Gebruikersrechten voor controleregels

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.
Gebruikersrechten voor controleregels zijn alleen beschikbaar voor accounts op Enterprise-niveau.

Standaard kunnen alle standaard operators in uw account gegevens van controleregels bekijken (dashboards, statistieken, controleresultaten) van al uw controleregels. Ze kunnen echter geen bestaande controleregels bewerken of verwijderen, of nieuwe maken. Deze acties zijn standaard alleen beschikbaar voor Administrators (operators die zijn lid van de operatorgroep Administrators).

Voor meer verfijnde controle over welke operators bepaalde dingen in uw account mogen bekijken of doen, kunnen gebruikers op Enterprise-niveau gebruikersrechten voor controleregels instellen. Kort gezegd: een gebruikersrecht is een regel die van toepassing is op een specifieke controleregel of controleregelgroep die het toegangsniveau bepaalt dat een specifieke operator of operatorgroep heeft voor die controleregels.

Dit is alleen van toepassing op controleregels in uw account. Meer informatie over gebruikersrechten, zoals de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen, facturen te bekijken, toegang te krijgen tot uw Uptrends Infra-abonnement, enz. vindt u in ons artikel over gebruikersrechten.

Gebruikersrechten voor controleregels instellen

Gebruikersrechten worden ingesteld bij controleregelgroepen of individuele controleregels.

 1. Navigeer naar de controleregelgroep of controleregel waarvoor u gebruikersrechten wilt instellen.
 2. Open het tabblad Gebruikersrechten voor een overzicht van de rechten die momenteel voor die groep of controleregel zijn ingesteld. De operatorgroep Administrators heeft altijd het recht Maken en verwijderen van controleregels in groep, dat niet kan worden verwijderd. Standaard heeft de operatorgroep Iedereen het recht Gegevens van controleregels in groep bekijken.
 3. Om een bestaand recht te verwijderen klikt u op de betreffende knop aan de rechterkant. Ga dan verder met stap 7.
 4. Om een nieuw recht te creëren klikt u op Recht toevoegen in de rechter bovenhoek. Om een bestaand recht te bewerken klikt u op de knop Bewerken ernaast.
 5. Selecteer het recht dat u wilt toewijzen. Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare typen rechten. Als u een nieuw recht creëert, selecteert u de individuele operator of operatorgroep waaraan u het recht wilt geven.
 6. Klik op Toevoegen of Bewerken, afhankelijk van of u een nieuw recht toevoegt of een bestaand recht bewerkt.
 7. Vergeet niet op Opslaan linksonder in het scherm te klikken!

Typen gebruikersrechten

De volgende typen gebruikersrechten zijn beschikbaar:

 • Gegevens van controleregels in groep bekijken: Operators die dit recht hebben, kunnen alleen controleregelgegevens bekijken voor de controleregel(groep) waarop ze van toepassing zijn. Controleregelgegevens omvatten dashboards, statistieken en controleresultaten. Het omvat geen controleregelinstellingen.
 • Controleregelinstellingen in groep bekijken: Dit recht heeft betrekking op controleregelgegevens, maar omvat ook controleregelinstellingen. Operators met dit recht kunnen controleregelinstellingen bekijken voor de controleregel(groep) waarop deze van toepassing is, zoals monitoringinterval, -modus, controlestationselectie, onderhoudsperiodes, enz. Let wel, met dit recht zijn deze instellingen alleen-lezen, en mogen niet worden bewerkt.
 • Controleregelinstellingen in groep bewerken: Operators met dit recht kunnen wijzigingen aanbrengen in de individuele controleregel(s), of controleregels in de controleregelgroep waarvoor dit recht is ingesteld. Ook kunnen zij de controleregel in- of uitschakelen, het interval wijzigen, de selectie van controlestations bewerken, onderhoudsperiodes toevoegen, enz.
 • Maken en verwijderen van controleregels in groep: Als het hoogste recht dat kan worden toegewezen, geeft dit een operator in feite administratorrechten voor specifieke controleregelgroepen. Ze kunnen nieuwe controleregels creëren (zij het alleen als leden van aan hen toegewezen controleregelgroep) of bestaande controleregels verwijderen. Dit recht is alleen beschikbaar voor controleregelgroepen en kan niet worden toegewezen aan individuele controleregels.

Opgemerkt dient te worden dat deze rechten cumulatief zijn. Elk volgend rechtenniveau bevat alle rechten ervoor. Een operator met het recht Controleregelinstellingen in groep bekijken kan bijvoorbeeld automatisch ook de controleregelgegevens bekijken.

Voorbeeld rechten

In de bovenstaande afbeelding (die van toepassing is op de Voorbeeld controleregelgroep) kan de operatorgroep Iedereen alleen controleregelgegevens bekijken, dat wil zeggen dashboards, statistieken en individuele controleresultaten. Operatorgroep Voorbeeld operatorgroep kan controleregelgegevens bekijken en instellingen bewerken voor bestaande controleregels binnen deze groep. De groep Administrators heeft volledige CRUD-rechten voor de controleregels in de Voorbeeld controleregelgroep.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.