1. Support
 2. Knowledge Base
 3. Synthetic monitoring
 4. Transactiemonitoring
 5. Automatische variabelen

Automatische variabelen

Met Uptrends' controleregeltypes Transactie en Multi-step API kunt u een stroom doorlopen die uit verschillende stappen bestaat, hetzij over een pagina op het web, hetzij door rechtstreeks met een API te communiceren. In sommige gevallen moet u mogelijk data van variabelen verstrekken. Een bepaald formulier in een van uw transacties vereist bijvoorbeeld een tijdstempel, of u moet een unieke ID genereren om in een van de API-requests te gebruiken. Uptrends ondersteunt een aantal automatische variabelen die voor u worden gecreëerd. De meeste zijn feitelijk functies die een waarde genereren die u kunt gebruiken in uw HTTP-requests, invullen in tekstvelden of toevoegen aan selectors in uw transactiecontroleregels.

Generieke automatische variabelen

De volgende automatische variabelen zijn beschikbaar voor de controleregeltypes Transactie en Multi-step API:

Datum en tijd

{{@DateTime(format,offset)}} : deze variabele genereert dynamische datum/tijd-waarden, in overeenstemming met het formaat dat u specificeert en met een optionele offset. De datum/tijd (zonder offset) is altijd de huidige tijd uitgedrukt in de UTC-standaard (gecoördineerde universele tijd).

Om de datum/tijd naar uw wensen op te maken, stelt u de parameter format in op:

 • een waarde die wordt ondersteund door .NET date-notatie, bijv. dd/MM/yyyy of MM/dd/yyyy
 • Iso, voor het formaat ISO 8601
 • Unix, voor Unix epoch time

De optionele offset parameter kan worden gebruikt om de datum/tijd opnieuw te berekenen op basis van een bepaald verschil (in seconden) of een datum/tijd-functie. Als u de offsetparameter weglaat, wordt er geen offset toegepast. Om de datum/tijd opnieuw te berekenen gebruikt u de volgende opties:

 • Stel de offset-parameter in op een positief of negatief aantal seconden. Het opgegeven aantal seconden wordt opgeteld bij of afgetrokken van de huidige datum/tijd-waarde. Een typisch gebruiksscenario is om de datum/tijd in een andere tijdzone te berekenen of om naar een andere dag voor of na de huidige datum/tijd te gaan.

  Zie de onderstaande tabel voor enkele voorbeelden.

 • Gebruik een datum/tijd-functie om de laatste of eerste dag van de huidige, vorige of volgende maand te berekenen ten opzichte van de opgegeven datum/tijd-waarde. De mogelijke waarden voor de offset zijn:

  • LastDayOfMonth
  • FirstDayOfMonth
  • LastDayOfPreviousMonth
  • FirstDayOfPreviousMonth
  • LastDayOfNextMonth
  • FirstDayOfNextMonth

De volgende tabel toont enkele voorbeelden, gebaseerd op het idee dat het nu 24 februari 2018 22:30 UTC is.

Expressie Waarde Beschrijving
{{@DateTime(dd-MM-yyyy HH:mm)}} 24-02-2018 22:30 Nu, in het formaat dd-MM-yyyy HH:mm
{{@DateTime(dd-MM-yyyy HH:mm,-18000)}} 24-02-2018 17:30 Nu, in Eastern Standard Time (UTC-5)
{{@DateTime(ISO)}} 2018-02-24T22:30:00.0000000Z Nu, in het formaat ISO 8601
{{@DateTime(UNIX)}} 1519511400 Nu, in Unix epoch time
{{@DateTime(MM/dd/yyyy,-86400)}} 02/23/2018 Gisteren, in het formaat MM/dd/yyyy
{{@DateTime(MM/dd/yyyy,86400)}} 02/25/2018 Morgen, in het formaat MM/dd/yyyy
{{@DateTime(MM/dd/yyyy,FirstDayOfMonth)}} 02/01/2018 Eerste dag van deze maand, in het formaat MM/dd/yyyy
{{@DateTime(MM/dd/yyyy,LastDayOfMonth)}} 02/28/2018 Laatste dag van deze maand, in het formaat MM/dd/yyyy

Willekeurige unieke identifier

{{@RandomGuid}} : Deze variabele produceert een willekeurige waarde in de vorm AB0AD14D-9611-41A8-9C25-7D94B895CFF1. U kunt deze variabele gebruiken als u een willekeurige waarde moet opnemen in uw URL, POST data of HTTP header. Gebruikt u de variabele @RandomGuid in meerdere stappen, dan krijgt elke stap een andere willekeurige waarde. Elke keer dat de controleregel wordt uitgevoerd, krijgt u volledig nieuwe willekeurige waarden.

Terugkerende willekeurige unieke identifier

{{@UniqueGuid}} : Deze unieke, willekeurig gegenereerde waarde kan tijdens de gehele transactie meerdere keren worden hergebruikt. In tegenstelling tot de hierboven genoemde @RandomGuid, die elke keer een nieuwe waarde creëert, kunt u deze variabele gebruiken als u een terugkerende waarde moet opnemen in uw URL, POST data of HTTP header. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het maken van een script voor een aanmeldingsproces, waarbij het gegenereerde e-mailadres en het bevestigde e-mailadres exact hetzelfde moeten zijn.

Willekeurig geheel getal

{{@RandomInt(min,max)}} : Deze variabele produceert een willekeurig geheel getal, tussen de minimum- en maximumwaarden die u opgeeft (min en max inbegrepen). Geeft u bijvoorbeeld {{@RandomInt(0,100)}} op, dan produceert deze variabele een getal in het bereik 0..100.

Willekeurige hoofdletters

{{@RandomChar(length)}} : Met deze automatische variabele kunt u een willekeurige reeks alfabetische tekens genereren met een gespecificeerde lengte. Alle tekens zullen in hoofdletters zijn. Bijvoorbeeld: {{@RandomChar(5)}} retourneert een willekeurige waarde in de vorm GPLMQ.

Willekeurige US Medicare Beneficiary Identifiers (MBI)

{{@RandomUSMedicare}} : Met deze automatische variabele kunt u US Medicare Beneficiary Identifiers genereren. De MBI is een reeks van 11 alfanumerieke tekens, bijvoorbeeld 1EG4TE5MK73. Let wel, deze code wordt gegenereerd zonder streepjes. De MBI-code kan worden gebruikt door bedrijven in de Amerikaanse gezondheidszorg.

Transactie-specifieke (legacy) variabelen

De volgende set automatische variabelen is ouder, maar kan nog steeds worden gebruikt. Deze variabelen zijn alleen beschikbaar voor Transactie-controleregels.

Tijdstempels

{timespan 0}{now dd-MM-yyyy} : Om een tijdstempel te genereren en in te stellen (huidige datum) in een tekstveld op uw pagina.

{timespan 1:0:0:0}{now dd-MM-yyyy} : Om de dag te verschuiven met 1 (morgen).

{timespan 0:1:0:0}{now dd-MM-yyyy} : Hetzelfde als hierboven, maar dan verschuiven met 1 uur.

{timespan 0:0:1:0}{now dd-MM-yyyy} en {timespan 0:0:0:1}{now dd-MM-yyyy} : Om de huidige tijd te verschuiven met respectievelijk één minuut of één seconde.

Willekeurige waarde uit een reeks

{random 1 2 3 4 5} : Stel een willekeurige variabele in uit een reeks. Deze functie stelt een willekeurige waarde in van één tot vijf.

{random apple banana orange} : Deze functie stelt een willekeurige string in uit de geselecteerde reeks: ofwel apple, banana of orange wordt ingesteld.

Multi-step API-specifieke variabelen

De volgende variabelen en informatie zijn alleen van toepassing op het controleregeltype Multi-step API.

Serveridentificatie (ID)

{{@ServerId}} : Tijdens de uitvoering van een Multi-step API-controleregel voert deze variabele een numerieke waarde uit die de locatie van het Uptrends-controlestation die deze controle uitvoert, identificeert. Als de controle bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op Uptrends' controlestation in Sydney, Australië, wordt de variabele 30 uitgevoerd. De lijst met controlestationservers en hun corresponderende Server ID’s is middels de Uptrends API beschikbaar op het Controlestation-eindpunt.

Redirect-URL

{{@RedirectUrl}} : In het geval dat een van de stappen in uw controleregel naar verwachting een redirect code retourneert en u die redirect respons wilt vastleggen en testen in plaats van deze automatisch te volgen, zal deze automatische variabele de URL bevatten waarnaar de redirect verwijst. Dit gebeurt alleen als u ervoor kiest om niet automatisch redirects te volgen, maar een assertion instelt die controleert op de juiste redirectcode. Deze procedure wordt hier gedetailleerder uitgelegd: Multi-step monitoring - redirects verwerken.

Random float

{{@RandomFloat(min,max)}} : Gebruik deze functie om een getal met een floating point (drijvende komma) te genereren binnen het ingevoerde bereik (min/max). De precisie (aantal cijfers achter de komma) van de gegenereerde float wordt afgeleid van de hoogste precisie van de gebruikte min en max waarden.

Bijvoorbeeld: {{@RandomFloat(-1.2,3.00000)}} genereert een random float tussen -1,2 en 3,0 met een precisie van 5, zoals 2,12345.

Een automatisch gegenereerde waarde meerdere keren gebruiken

Sommige van deze variabele functies (met name de functies die willekeurige en datum/tijd-variabelen produceren) worden telkens wanneer u ze gebruikt opnieuw beoordeeld en zullen elke keer een nieuwe waarde genereren. Als u een bepaalde waarde wilt genereren en deze meerdere keren wilt gebruiken in uw meerstapsscenario, kunt u een voorgedefinieerde variabele definiëren (zoals besproken in het artikel Variabelen bij Multi-step monitoring) en een automatische variabele gebruiken als zijn waarde.

Voorbeelden van voorgedefinieerde waarden waarbij automatische variabelen worden gebruikt

Naam Waarde Gebruik
SearchDate {{@DateTime(dd-MM-yyyy)}} Gebruik een datumwaarde als input voor een zoekopdracht.
UniqueEmail {{@RandomGuid}}@mycompany.com Gebruik een willekeurige guid-waarde in combinatie met vaste tekst om een e-mailadres te genereren dat elke keer anders is.
OrderAmount {{@RandomInt(1, 10)}} Gebruik een willekeurig getal tussen 1 en 10 als het aantal te bestellen producten. In een volgende call kunt u deze variabele opnieuw gebruiken om de inhoud van een winkelwagen te controleren en te kijken of deze inderdaad de bestelde hoeveelheid bevat.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.