1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Transactie monitoring

Transactie monitoring

We vernieuwen onze gebruikersinterface. Sommige informatie is nog niet aangepast. Lees meer.

Transactie monitoring, ook wel web application monitoring genoemd, wordt gebruikt om het correct functioneren van gebruikersinteracties op uw website te controleren. De interactie kan een simpele login zijn of alle acties die nodig zijn om een product in uw webshop te kopen.

Om deze gebruikersinteracties te monitoren moet u ze in een script plaatsen dat telkens opnieuw kan worden uitgevoerd om te controleren of alles nog steeds werkt zoals verwacht. Uptrends biedt de transaction recorder (als een Chrome-extensie) om op een eenvoudige manier een script te bouwen. Nadat u het script heeft opgenomen, kunt u het zelf bijschaven (self-service transacties) of Uptrends' support vragen het script te verfijnen (full-service transacties). Als u goed bent in scripten, kunt u besluiten het opnemen over te slaan en uw eigen script meteen in een transactiecontroleregel plaatsen.

Wanneer u een transactieopname uploadt naar uw Uptrends-account, wordt er een transactiecontroleregel gemaakt met wat basisinformatie. U zult een aantal instellingen aan uw behoeften moeten aanpassen.

Zodra u uw transactiecontroleregel heeft getest en tevreden bent over de manier waarop deze werkt, gaat u verder en stelt u er alerting voor in. Dit is immers waar het om gaat: gewaarschuwd worden wanneer dingen niet werken zoals verwacht.

We hebben een gedetailleerde, stapsgewijze Academy-cursus: “Web application monitoring” met uitleg vanaf de basis tot het slagen van transactie monitoring.

1. Introductie

Als web applicatie/transactie monitoring nieuw is voor u, kunt u achtergrondinformatie vinden in de volgende artikelen en lessen:

2. Uw transactie monitoring plannen

Inzicht in de werking van uw transacties, de functionaliteit die u moet testen en de impact van uw monitoring op uw systemen is een cruciaal onderdeel van het plannen van uw transacties. Mogelijk moet u ook andere teams van uw bedrijf betrekken bij het opzetten van transactie monitoring.

3. Uw transacties opnemen

Het op de juiste manier gebruiken van de transaction recorder leidt tot schonere opnamen en een snellere set-up van de controleregel.

4. Uw transactiescript bewerken en testen

Nadat u uw transactie heeft opgenomen en ervoor heeft gekozen het script zelf te testen (u kunt uw tests ook door ons support team laten uitvoeren), moet u problemen met het resulterende script oplossen, inhoudcontroles instellen als u dat nog niet heeft gedaan en de vaultrechten aanpassen voor nieuw gecreëerde items. Tot slot moet u de controleregel in stagingmodus in de gaten houden voordat u uw controleregel naar production verplaatst.

5. Resultaten van transactie monitoring

Zodra uw transacties worden gemonitord, ontvangt u feedback. Er zijn een aantal bronnen die u kunt bekijken om erachter te komen wat er misgaat, wanneer er dingen misgaan.

6. Problemen oplossen

Wanneer de transactie monitoring niet naar verwachting werkt, zijn hier een paar dingen om te controleren:

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.