1. Support
  2. Knowledge Base
  3. Uptrends-account
  4. Gebruikers
  5. Operators
  6. Algemene instellingen voor operators

Algemene instellingen voor operators

Als u een operator heeft toegevoegd moet u een aantal instellingen configureren, te beginnen met instellingen op het tabblad Algemeen van de operatorpagina. De opties worden in dit artikel beschreven. U moet administratorrechten hebben om operators toe te voegen en te configureren.

Logininformatie

Logininformatie wordt verstrekt bij het configureren van een operator. Lees meer in ons KB-artikel Een operator toevoegen of verwijderen.

Taalinstellingen

De Taal wordt geconfigureerd tijdens de account set-up. De taal die in de accountinstellingen is opgegeven wordt weergegeven en standaard gebruikt. Als u de accounttaal wilt overschrijven, selecteert u Overschrijf taalinstellingen van het account en kiest u een andere taal in het vervolgkeuzemenu.

Standaard dashboard

Het Standaard dashboard is geconfigureerd als door uw beheerder ingesteld tijdens account set-up, maar kan worden gewijzigd door een ander dashboard te kiezen in het menu.

Lees meer over dashboards in ons KB-artikel Dashboards en publieke statuspagina’s.

Tijdzone-instellingen

Tijdens het configureren van het Uptrends-account (wanneer u voor het eerst inlogt) is de tijdzone ingesteld voor het hele account. Deze instelling is van toepassing op alle operators die zijn toegevoegd aan het Uptrends-account. U kunt de tijdzone-instelling vinden in Accountinstellingen > Accountinstellingen.

Als u een Enterprise-account heeft, heeft u de mogelijkheid om een extra tijdzone in te voeren voor individuele operators. Dit is handig voor operators die in een andere tijdzone werken dan de standaardtijdzone in uw Uptrends-account.

Kies in de Tijdzone-instellingen de optie Extra tijdzone en kies de juiste tijdzone uit de lijst. Klik dan op de knop Opslaan om deze optie te activeren.

Nu kan de operator deze extra informatie voor tijdstempels zien:

  • Binnen alle details van de controleregelchecks worden beide tijdstempels op basis van de standaardtijd en de extra tijdzone weergegeven.
  • Als u in het dashboard Controleregel log (ga naar Monitoring > Controleregel log) over het tijdstempel van een log-vermelding hovert, wordt het tijdstempel in de extra tijdzone weergegeven.

Telefooninstellingen

Er wordt een mobiel telefoonnummer opgegeven tijdens de operator set-up. Lees meer in ons KB-artikel Een operator toevoegen of verwijderen.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.