Uw klanten vertrouwen op de beschikbaarheid van uw FTP (File Transfer Protocol) en SFTP (Secure File Transfer Protocol) om bestanden van uw server te downloaden naar hun computer. De controleregeltypes FTP en SFTP controleren de beschikbaarheid van uw servers en rapporteren eventuele downtime. De beschikbare opties hangen af van welk controleregeltype u kiest: FTP of SFTP.

Welke acties kan ik uitvoeren met een FTP-controleregel?

De FTP-controleregel controleert:

 • Paginabeschikbaarheid en snelheid
  Door de selectievakjes Laadlimiet te selecteren op het tabblad Foutcondities kunt u verifiëren dat uw FTP-server snel reageert op requests van gebruikers.
 • Basisserververificatie
  Verifieer dat uw authenticatieproces correct werkt door een Gebruikersnaam en Wachtwoord in te vullen op het tabblad Extra.

Welke acties kan ik uitvoeren met een SFTP-controleregel?

De SFTP-controleregel gebruikt een versleutelde verbinding bij het uitvoeren van de bestandsoverdracht. De SFTP-controleregel biedt een uitgebreidere reeks testopties dan de FTP-controleregel. De SFTP-controleregel kan verschillende acties uitvoeren. Op het tabblad Extra kunt u kiezen uit:

 • Verbinden met SFTP server met een gebruikersnaam en wachtwoord
  De controleregel verbindt met de SFTP server met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u specificeert. De controleregel zal een fout rapporteren wanneer de server niet beschikbaar is of als er een fout optreedt tijdens het inloggen.
 • Verbinden en controleren dat een bestand bestaat op de SFTP server
  In deze modus verbindt de controleregel eerst met de SFTP server, vervolgens controleert de controleregel of een specifiek bestand bestaat op SFTP server.
 • Verbinden en controleren dat een bestand niet bestaat op de SFTP server
  Soms wilt u misschien monitoren of een specifiek bestand niet bestaat op de SFTP server. U kunt deze actie selecteren bij de SFTP-controleregeleigenschappen.
 • Verbinden en bestand downloaden
  In deze modus verbindt de controleregel eerst met de SFTP server, verifieert of een specifiek bestand bestaat op de server en downloadt dan het bestand. De maximale bestandsgrootte voor downloaden is 1 MB.

Hoe stel ik een (S)FTP-controleregel in?

SFTP (Secure File Transfer Protocol) is het standaardprotocol voor bestandsoverdracht. SFTP wordt gebruikt voor het veilig overbrengen van bestanden tussen twee computers. Met Uptrends kunt u uw SFTP-server monitoren op verbeterde beveiliging en performance.

Volg deze stappen om een (S)FTP-controleregel in te stellen:

 1. Klik op de + knop in het menu Monitoring > Controleregels beheren.
 2. Klik in het pop-upvenster Kies een controleregel type eerst op het controleregeltype FTP of SFTP en klik dan op de knop Kiezen.
  De nieuwe controleregel is gecreëerd en u bevindt zich in het configuratiescherm van de controleregel.
 3. Geef uw controleregel een Naam.
 4. Stel het Controle-interval in. Uw controle-interval is de tijd tussen het einde van de ene controle en het begin van de volgende.
 5. Voer de domeinnaam of het IP-adres van uw FTP-server in het veld Netwerkadres in.
 6. Als de poort van uw FTP-server anders is dan de standaardpoort, wijzigt u deze in de juiste poort.
 7. Open het tabblad Extra.
 8. Kies een optie in het vak Actie (ga voor details over de beschikbare acties naar de pagina overzicht.
 9. Geef de bestandsnaam of het relevante pad op in het vak Bestandspad als u kiest een bestand te downloaden of te verifiëren.
 10. Specificeer de Gebruikersnaam en het Wachtwoord als u authenticatie gebruikt.
 11. Als u tevreden bent met de configuratie van uw nieuwe controleregel, klikt u op de knop Opslaan.
Opmerking: U kunt ook andere controleregelinstellingen verkennen in de tabbladen boven aan het configuratiescherm van de controleregel.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.